Nyheder og informationer fra din soldaterforening!

Lokalt oplæg til forsvarspolitikerne ...


De regionale borgmestre har i en opfordring forud for det kommende forsvarsforlig skrevet til forsvarsministeren, at der i Vordingborg Garnison er ledig kapacitet, der bør anvendes som støtte til det danske forsvar.

Det nævnes i henvendelsen, at der i garnisonen kan findes indkvarteringsmuligheder og plads til nye støtteenheder og materiel.


Borgmestrene påpeger, at Vordingborg Kaserne er en af Danmarks mest velholdte og energiøkonomiske kaserner opvarmet med fjernvarme. Gennem de seneste 20 år er kasernen blevet renoveret for mere end 250 mio. kroner og har i dag moderne undervisnings- kontor og hotelfaciliteter for både soldater og administrative medarbejdere.


Kasernen står klar til at kunne indkvartere yderligere 500 værnepligtige eller andet personel og materiel, skriver de 6 borgme-stre i henvendelsen til ministeren.


Garnisonsmuseum på kasernen - et muligt projekt?

Soldaterforeningen var torsdag 3. november inviteret til årets kontaktmøde i garnisonen med soldaterforeninger m.fl. med tilknytning til Vordingborg Garnison.


Mødet er en tilbageværende begivenhed og indeholder primært gensidig information og planlægning af kommende aktiviteter.


Dagsordenen var i år af garnisonskommandanten tilføjet et tema om en mulig oprettelse af et garnisonsmuseum på kasernen. Garnisonskommandanten nævnte, at baggrunden for sådanne planer er et led i en ad åre forventet nedlæggelse af FAFR-soldaterforeningen, og hvad der skal ske med soldaterforeningens historik, der i et vist omfang dækker store dele af garnisonens historie.


I Bygning VEJLE har DLR og DANILOG enkelte montre, men de dækker ikke garnisonshistorien.

Tanken er at udnytte dele af stueetagen i Bygning VEJLE - indgangspartierne, gangarealet, et antal mindre lokaler og dele af Fritidsområdet.


En eventuel tilretning af arealerne og anskaffelse af udstillingsmontre vil muligt kunne fondsfinansieres (Vordingborg Garnisons Fond).


Forslagets videre kurs vil være møder i GSE-regi samt nogle praktiske forberedelser og fastlæggelse af finansiering.

En foreløbig plan er at "klæde projektet mere på" i løbet af 2024, og det er garnisonskommandantens håb, at man ved "Åbent Hus" i september 2025 vil kunne vise et nyt garnisonsmuseum frem!


Projektet finder solid støtte fra soldaterforeningen. Vi råder over ganske mange udstillingsgenstande, som vi gerne vil sikre den rette fremtidige opbevaring af.


Andre informationer ...

________________________________________________________________________________________________________________________

Danmarks-Samfundets Nyhedsbrev

Læs Danmarks-Samfundets nyhedsbrev december 2023 her:

Danmarks-Samfundet ændrer navn


På et repræsentantskabsmøde 2. marts 2024 besluttede Danmarks-Samfundet at ændre sit navn til Dannebrogs-Samfundet.

Baggrunden for navneskiftet er ønsket om at modernisere  og forny foreningen, så navnet stemmer bedre overens med dens primære mission - kendskab til og udbredelse af DANNEBROG.


Regimentsmærke til blazeren!


Soldaterforeningen har fået fremstillet et parti nye FAFR-blazermærker i guldtrækkeri, 90 x 70 mm broderet stofmærke.

Mærkerne er fordelt til lokalafdelingerne, hvorfra de kan anskaffes.

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Mindelunden er nu dansk nationalpark


Mindelunden i Ryvangen har gennem de seneste år gennemlevet et positiv udviklingsproces.

Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende - helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige minde-dage.

Bag mindelunden står i dagligdagen "Frihedskampens Mindefond".


I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monement "Sortladne hav" opstillet til minde om de danske søfolk - "krigssejlerne", der omkom under krigen.


I 2019 afslørede Dronningen påny et monument i Mindelunden til ære for de soldater, der faldt - hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste, eller som deltager i Den Danske Brigade.


Kunstneren bag dette monument er billedhuggeren Bjørn Nørgaard - i FAFR-regi velkendt for udsmykningen i Frederik V's Gård på Vordingborg Kaserne - som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæl-ler om og symboliserer danmarkshistorien.


Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkaser-nen i Ryvangen, som besættelsesmagten anvendte til at henrette mod-standsfolk.

Efter befrielsen blev det blodige område omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde.


Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende stats-minister Hans Hedtoft.


Efter 70 år inviedes lunden til "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indviede man et helt nybygget formidlingscenter.


Smukt og højtideligt - her mindearrangementet i Mindelunden 29. august 2023.

Foto: Hanna Clemmensen