Nyheder og informationer fra din soldaterforening!

Dronningen besøger Vordingborg


Landelsregionen har orienteret soldaterforeningen om, at Hendes Majestæt Dronningen med "Dannebrog"  tirsdag 29. august 2023 som et led i Majestætens Sommertogt-2 besøger Vordingborg.


Der opstilles ved kongeskibets ankomst kl. 10.00 og modtagelsen æreskommando og faneborg på havnen (havnefronten mellem Farøvej og Femøvej).


Soldaterforeningen forbereder at stille med lokalafdelingernes og 14 BTN faner.


Majestætens seneste officielle besøg i Vordingborg var i 2013 i forbindelse med garnisonens 100-års stiftelsesdag.

Soldaterforeningen stiller 5 faner

Majestæten vil på havnekajen kunne hilse på 5 faner fra Falsterske Fodregiments Soldaterforening!

Vordingborg-afdelingen stiller med egen + 14 BTN fane, Nykøbing F.-afdelingen stiller med sin fane, og fra Lolland-afdelingen er tilmeldt 2 faner, idet man også stiller med den gamle Nakskov-fane.

Til hver fane er tilmeldt fanebærer og fanehjælper.


Tilbage er at håbe på flot eftersommervejr ved Majestætens ankomst.

Lokalt oplæg til forsvarspolitikerne ...


De regionale borgmestre har i en opfordring forud for det kommende forsvarsforlig skrevet til forsvarsministeren, at der i Vordingborg Garnison er ledig kapacitet, der bør anvendes som støtte til det danske forsvar.

Det nævnes i henvendelsen, at der i garnisonen kan findes indkvarteringsmuligheder og plads til nye støtteenheder og materiel.


Borgmestrene påpeger, at Vordingborg Kaserne er en af Danmarks mest velholdte og energiøkonomiske kaserner opvarmet med fjernvarme. Gennem de seneste 20 år er kasernen blevet renoveret for mere end 250 mio. kroner og har i dag moderne undervisnings- kontor og hotelfaciliteter for både soldater og administrative medarbejdere.


Kasernen står klar til at kunne indkvartere yderligere 500 værnepligtige eller andet personel og materiel, skriver de 6 borgme-stre i henvendelsen til ministeren.


Kontaktmøde med garnisonsledelsen

Soldaterforeningen var torsdag 3. november inviteret til årets kontaktmøde i garnisonen med soldaterforeninger m.fl. med tilknytning til Vordingborg Garnison.


Mødet er en tilbageværende begivenhed og indeholder primært gensidig information og planlægning af kommende aktiviteter.


Dagsordenen var i år af garnisonskommandanten tilføjet et tema om en mulig oprettelse af et garnisonsmuseum på kasernen. Garnisonskommandanten nævnte, at baggrunden for sådanne planer er et led i en ad åre forventet nedlæggelse af FAFR-soldaterforeningen, og hvad der skal ske med soldaterforeningens historik, der i et vist omfang dækker store dele af garnisonens historie.


I Bygning VEJLE har DLR og DANILOG enkelte montre, men de dækker ikke garnisonshistorien.

Tanken er at udnytte dele af stueetagen i Bygning VEJLE - indgangspartierne, gangarealet, et antal mindre lokaler og dele af Fritidsområdet.


En eventuel tilretning af arealerne og anskaffelse af udstillingsmontre vil muligt kunne fondsfinansieres (Vordingborg Garnisons Fond).


Forslagets videre kurs vil være et møde i GSE-regi i løbet 2023 samt nogle praktiske forberedelser


Projektet vil finde solid støtte fra soldaterforeningen. Vi råder over ganske mange udstillingsgenstande, som vi gerne vil sikre den rette fremtidige opbevaring af.


Andre informationer ...

________________________________________________________________________________________________________________________

Danmarks-Samfundets Nyhedsbrev

Læs Danmarks-Samfundets nyhedsbrev december 2022 her:

Regimentsmærke til blazeren!


Soldaterforeningen har fået fremstillet et parti nye FAFR-blazermærker i guldtrækkeri, 90 x 70 mm broderet stofmærke.

Mærkerne er fordelt til lokalafdelingerne, hvorfra de kan anskaffes.

"Tidens tand" i vore gamle soldaterforeninger ...

En af soldaterforeningsbevægelsens markante og meget gamle landsforeninger - KYSTARTILLERIFORENINGEN - besluttede at indstille sit aktive virke ved udgangen af 2021 efter mere end 100 års aktiviteter. Kystartilleriforeningen blev stiftet i 1909.

Kystartilleriforeningen gik ind i 2021 med 154 medlemmer med høj gennemsnitsalder, og gennem de senere år med vigende medlemstal.

Også DANILOG - Sjællandske Trænregiments Soldaterforening er nedlagt ved udgangen af 2021. Foreningen havde i slutfasen 97 medlemmer.

Mange af Hærens gamle soldaterforeninger kan desværre spejle sig i de to landsforeningers situation. Gamle hæderkronede soldaterforeninger fra store, men nu nedlagte regimenter - Falsterske Fodregiment (1976), Fynske Livregiment (1991), Kongens Jyske Fodregiment (1991), Dronningens Livregiment (2001), Danske Livregiment (2001), Sjællandske Livregiment (2001) og Prinsens Livregiment (2005), vil inden for en relativ overskuelig årrække møde "begyndelsen til afslutningen" - trist, men en kendsgerning.

Eneste bemærkelsesværdige undtagelse er Slesvigske Fodregiment i Haderslev, der blev nedlagt i 2001, men genopstod som nyt stort regiment i 2019 i det nugældende politiske forsvarsforlig.

Kystartilleriforeningens præsident, Kurt Klein Taanquist, skrev i sin leder i foreningens blad, at "det er med en lille klump i halsen, jeg skriver denne leder. Når 2021 rinder ud, er det slut". Han udtrykte håb om, at nogle af foreningens afdelinger vil fortsætte som kammeratskabsforeninger i den ånd, der har været i tiderne frem til i dag.

"Tidens tand" hersker også i andre værns foreninger -  i Danmarks Marineforening måtte man i 2021 eksempelvis nedlægge Haslev Marineforening.

Holmens Kirke er en utrolig smuk kirke!

Værnspræstetjenesten kunne i 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var - som det ses -  arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenesten kunne 25. maj 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Mindelunden er nu dansk nationalpark

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monument ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

Fredag 20. september 2019 afslørede Hendes Majestæt Dronningen påny et monument i Mindelunden - til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Efter 70 år indvies nu "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter.