Aktuel information!


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Stiftet 1932 - CVR 32 18 53 04Hjemmesiden er senest opdateret:

Kære medlem!


Husk at melde flytning til din lokale kasserer!

Derved sikrer vi, at dit medlemsblad kommer i rette postkasse! 


Deadline for stof til medlemsblad 5/2023: Fredag 10. november.


Kontakt til soldaterforeningen - klik på KONTAKT i menulinien. Mails / beskeder til enkeltpersoner vil straks blive videresendt!FN-dagen markeret ved arrangement i Kastellet .... 


Skydestævne på 50 meter på Kalvebod .................


Medlemsblad 4 / 2023 oktober - klik her ................


Jubilæumsstævne med 66 tilmeldte ......................


Folk & Sikkerhed - oplæg til nyt forsvarsforlig.......


Orientering om

FAFR hjemmesideIndholdet her på hjemmesiden prioriterer stofområder om Vordingborg Garnison, Falsterske Fodregiment og soldaterforeningens historie, opbygning og virke.


Vil du orienteres mere bredt om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, anbefales du at besøge websiderne:


www.forsvaret.dk


www.folkogsikkerhed.dk  Webadministrator og redaktør:


Ole Bennekou

Mindevæggen på Bygning DANNEVIRKE's sydgavl er flere gange årligt centrum for begivenheder med ophængning af flotte kranse og blomsterlægning - og respekt for soldaterkammerater omkommet i tjenstlige relationer.

 

Foto: Erik Jakobsen (5. maj befrielsesdagen 2023)


FLAGDAG I VORDINGBORG - her opstilling uden for Vordingborgs smukke VOR FRUE KIRKE


Flagdagen for Danmarks udsendte blev indstiftet af Folketinget i 2009 og blev højtideligholdt første gang samme år.

I 2023 var det således 15. gang flagdagen afholdtes.


I de senere år bliver flagdagen markeret i ca. 90 af Danmarks kommuner og i nordlige dele af Rigsfællesskabet.

Ved de kommunale arrangementer inviteres normalt alle veteraner, der er bosiddende i kommunen.


Foto: Søren Højager