Elektronisk "håndbog" for soldaterforeningens virke ...

Hjemmesidens elektroniske "håndbog" indeholder nogle vigtige bestemmelser og informationer rettet mod en soldaterforenings virke.

"Håndbogen" bliver, når det er aktuelt, opdateret med nye, ændrede eller supplerende bestemmelser etc. 

Dannebrogsviden - flagning med Dannebrog

Kilde: Nationalt Videncenter om Dannebrog

FES bestemmelse for traditionspleje

Gratis lån af Forsvarets lokaler til traditionsbærende foreninger - jfr. FES bestemmelserne ovenfor - omfatter typisk mødelokaler, messer, gymnastiksale, biblioteker m.v., men ikke skydebaner, som af Forsvaret regnes for en operativ facilitet.

Skydebaner er - udtrykkes det i begrundelsen - underlagt lokale støjbekendtgørelser, der bl.a. afgrænser, hvor mange timer der dagligt må skydes på de enkelte skydebaner. Ved at en soldaterforening anvender Forsvarets skydebaner, bliver der således mindre tid, hvor de operative enheder kan anvende skydebanerne.

Det er den lokale garnisonskommandant der afgør, hvorvidt en traditionsbærende forening mod betaling kan anvende skydebanerne.

Historiske mærkedage i Forsvaret

Bestemmelse for Forsvarets mærker og våbenskjold

Opstilling af soldaterforeninger ved officiel modtagelse af kongelige 2020

"Dannebrog" - retningslinier opstilling af soldaterforeninger

Forsikringspolice.pdf.

Soldaterforeningen har tegnet en erhvervsforsikring i TRYG Forsikring - en forsikringsaftale, der under visse omstændigheder inkluderer skydearrangementer.
Aftalen kan downloades her:

Foto: Erik Jakobsen (2020)

Foto: Erik Jakobsen (2020)

Foto: Erik Jakobsen (2020)

Foto: Erik Jakobsen (2020)