Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Soldaterforeningen er en landsforening med 417 medlemmer organiseret med regionale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. 

  
Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.
 
Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og nedlagt som selvstændigt regiment ved det politiske forlig om Forsvaret  i 1976, og det blev endeligt nedlagt ved det efterfølgende forsvarsforlig i 1981. 
  
 
Velkommen her på vores hjemmeside, hvor man vil kunne finde informationer og historie om såvel soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.
 
 
 
  STÆRK OG SEJ ! 

Hendes Majestæt Dronningen passerer fredag 14. januar 2022 sit 50 års regentjubilæum og vil blive storfejret, bl.a. med soldaterforeningernes faneparade i København lørdag 15. januar.
Fotoet: Dronningen besøgte Vordingborg Kaserne ved 100 års garnisonsjubilæet - en mindeværdig dag i kasernens historie!
Foto: Søren Højager

Jubilæumsstævnet 2021: Blomsterlægning ved kasernens mindevæg er en tilbagevendende og vigtig del ved soldaterforeningens arrangementer på kasernen.
Klik ind under AKTIVITETER og se flere fotos fra stævnet!
Foto: Søren Højager

Hjemmesidens seneste opdateringer ...

Majestætens 50 års regentjubilæum - faneparade: Aktiviteter

Læs det senest udsendte medlemsblad: Medlemsbladet

Jubilæumsstævne 2021: Jubilæumsstævne

Opdaterede informationer og nyheder: Nyheder

Indholdet her på websiden prioriterer stofområder om Vordingborg Garnison, Falsterske Fodregiment og soldaterforeningens historie, opbygning og virke.

Vil du orienteres mere bredt om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, anbefales du at besøge websiderne www.dsm-soldat.dk  - www.forsvaret.dk eller www.folkogsikkerhed.dk 


Webredaktion: Ole Bennekou 

Seneste opdatering: 19. oktober 2021