Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Soldaterforeningen er en landsforening med 444 medlemmer organiseret med regionale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. 

  
Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.
 

Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev nedlagt som selvstændigt regiment ved det politiske forlig om Forsvaret  i 1976, og det blev endeligt nedlagt ved det efterfølgende forsvarsforlig i 1981. 
  
Velkommen her på vores hjemmeside, hvor man vil kunne finde informationer og
historie om såvel soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.
 
 
 
 .... STÆRK OG SEJ .... 

Glædelig jul ...

Soldaterforeningens hovedbestyrelse ønsker alle vore 444 medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Tak for jeres trofaste opbakning til soldaterforeningen.

Soldaterforeningens julehilsen går også til alle tjenstgørende i Vordingborg Garnison med tak til  garnisonskommandanten for opbakning og støtte til soldaterforeningens virke på kasernen. Vi føler os altid velkomne.

En særlig julehilsen rettes til medarbejderne i Garnisonsstøtteelementet, der i det daglige udgør soldaterforeningens kontaktpunkter.

Det nu snart forløbne år har været bøvlet for alle, og bestemt også for soldaterforeningens virke. Aflyste eller udskudte møder og arrangementer stort set året igennem, tomme skydebaner og endog et aflyst jubilæumsstævne har været virkeligheden. Den dystre baggrund har været Covid-19 restriktioner.

På den baggrund indeholder ønsket om et godt nytår i år bestemt også - og næsten primært - at det nye år må blive mere "normalt" for os alle, og at Corona-bakterier inden længe vil være fortid.

Vi vil i soldaterforeningen se hen til og arbejde for, at vi igen 2021 vil få mulighed for at samles - ikke mindst til et godt jubilæumsstævne og årgangsgensyn.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle!

 

Hjemmesidens seneste opdateringer ...


 

Medlemsblad 5 - december 2020 - læs bladet her: Medlemsbladet

Københavns-afd. aflyser julearrangement - læs mere her: København

Ny forsvarschef er udnævnt - læs mere her: Nyheder i Forsvaret

FAFR-skydestævne på 50 meter - resultater - læs mere her: Fællesskydning

 


Indholdet her på websiden prioriterer stofområder om Vordingborg Garnison, Falsterske Fodregiment og soldaterforeningens historie, opbygning og virke.

Vil du orienteres mere bredt om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, anbefales du at besøge websiderne www.dsm-soldat.dk  - www.forsvaret.dk eller www.folkogsikkerhed.dk 


Webredaktion: Ole Bennekou - senest opdateret 20.11.2020