Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Soldaterforeningen er en landsforening med 415 medlemmer organiseret med regionale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. 

  
Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.
 
Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og nedlagt som selvstændigt regiment ved det politiske forlig om Forsvaret  i 1976, og det blev endeligt nedlagt ved det efterfølgende forsvarsforlig i 1981. 
  
 
Velkommen her på vores hjemmeside, hvor man vil kunne finde informationer og historie om såvel soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.
 
 
 
  STÆRK OG SEJ ! 

Glædelig jul ...

 

Jeg vil gerne på soldaterforeningens vegne ønske alle vore 415 medlemmer en glædelig jul og et godt nytår - med en samtidig tak for, at I i det forløbne år har skabt en trofast opbakning til soldaterforeningen.

Soldaterforeningens julehilsen retter sig også mod alle tjenstgørende og ansatte i Vordingborg Garnison - med stor tak for dagligdagens opbakning og støtte til foreningsarbejdet på kasernen.

En særlig tak rettes til medarbejderne i Garnisonsstøtteelementet, der i det daglige og året rundt udgør soldaterforeningens kontaktpunkter.

Efter en del trange måneder med Covid-restriktioner er soldaterforeningen - og omgivelserne - påny "oppe i omdrejninger", og vi har genoptaget foreningens normale aktiviteter, møder, foredrag og samvær, skydestævner og jubilæumsarrangementet, og vi håber selvsagt meget, at vi nu er på vej ind i et mere normalt år!

Inden længe - lørdag 15. januar - drager vore fanebærere til København for at hylde Majestætens flotte regentjubilæum - i sandhed en dansk festdag!

Glædelig jul og godt nytår til jer alle!

 K.O. Bennekou / formand

 


 

Hjemmesidens seneste opdateringer ...

Københavns-afd. aflyser julearrangement - læs her: København

Majestætens 50 års regentjubilæum - faneparade: Aktiviteter

Læs det seneste medlemsblad (5/21 - december): Medlemsbladet

Jubilæumsstævne 2021: Jubilæumsstævne

Opdaterede informationer og nyheder: Nyheder

En helt særlig og stærkt prioriteret indsats for soldaterforeningen er den årlige FLAGDAG for Danmarks veteraner - og heri en markeret respekt for vore veteraners indsats gennem årene i de mange indsatsområder.
Foto: Søren Højager

 


 

Indholdet her på websiden prioriterer stofområder om Vordingborg Garnison, Falsterske Fodregiment og soldaterforeningens historie, opbygning og virke.

Vil du orienteres mere bredt om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, anbefales du at besøge websiderne www.dsm-soldat.dk  - www.forsvaret.dk eller www.folkogsikkerhed.dk 


Webredaktion: Ole Bennekou 

Hjemmesidens seneste opdatering: 6. december 2021