Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med 395 medlemmer organiseret med lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.


Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og skabte i 1913 en nyoprettet garnison i Vordingborg.


Regimentet blev nedlagt ved et politisk forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981. 


Velkommen her på vores hjemmeside, hvor man vil kunne finde information og historie om soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.

FAFR motto: -  STÆRK OG SEJ

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

Glædelig jul ...


Jeg vil gerne på soldaterforeningens vegne ønske alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår - med en samtidig tak til jer alle for, at I året igennem har fastholdt en trofast og loyal opbakning til soldaterforeningen.


Julehilsenen omfatter også bredt tjenstgørende og ansatte i garnisonen med en samtidig tak for opbakning og støtte til foreningsarbejdet på kasernen. Tak ikke mindst til Garnisonsstøtteelementets personel, der i det daglige er foreningens kontaktpunkter.


Soldaterforeningen har i det forløbne år passeret nogle "skarpe hjørner". I februar kunne Københavns-afdeling - og dermed faktisk hele soldaterforeningen - markere sin 90-års stiftelsesdag, og her i december passerer Nykøbing-afdeling sin 80-års stiftelsesdag. I januar i det nye år markerer Vordingborg-afdeling tilsvarende sin 80 års stiftelsesdag.


Stort tillykke med de 3 jubilæer - ikke mindst ledsaget af en oprigtig tak for dette vedholdne vigtige regionale soldaterforeningsarbejde ude blandt medlemmerne. Her ligger ret præcist baggrunden for, at vi - 41 år efter regimentets udfasning af Forsvaret - fortsat er i stand til at fremme en god soldaterforening. Tak for jeres indsats - Stærk og Sej!


Glædelig jul og godt nytår til jer alle!

K.O. Bennekou

formand


FLAGDAG 2022 på Slotstorvet i Vordingborg - et stort og flot arrangement, der tjener garnisonen og byen til ære!

FLAGDAG 2022 på Slotstorvet i Vordingborg - et stort og flot arrangement, der tjener garnisonen og byen til ære!

NATO - en grundsten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ...

NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande - herunder Danmark. I nyere tid er 30 nationer med i NATO-pagten, men flere ansøgninger om optagelse verserer, herunder fra Finland og Sverige.

NATO har nu gennem mere end 70 år været en hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Forsvarspolitikerne har i 2022 aftalt det som en bunden opgave i det kommende forsvarsforlig at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2033 - og derved indfri NATOs krav og forudsætninger.