Forsvaret planlægges styrket - også økonomisk!

Infanteri kampkøretøj med bl.a. 35 mm maskinkanon og maskingevær. - Foto: Ronny Vossen Rasmussen / Forsvaret

Forsvarschefen

Generalløjtnant Flemming Lentfer er fra 1. december 2020 Danmarks nye forsvarschef - og samtidig udnævnt til general.

Flemming Lentfer var ved udnævnelsen 56 år og havde siden 2017 været direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Generalen kommer fra det operative missilforsvar i Flyvevåbnet, hvor han var chef for HAWK Afdeling Vest i 2000-2002 og efterfølgende har gjort karriere inden for både det værns- og koncernfælles område.

Flemming Lentfer har indgående kendskab til Forsvarets operative virke. Han var fra 2015 til 2017 chef for den Værnsfælles Forsvarskommandos Operationsstab, som leder alle nationale og internationale indsættelser.


NATO kræver øgede forsvarsbudgetter


NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande - herunder Danmark. I nyere tid er 31 nationer med i NATO-pagten, men flere ansøgninger om optagelse verserer - herunder fra Sverige.

NATO har således gennem 74 år været en hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Forsvarspolitikerne har senest aftalt det som en "bunden opgave" i Danmarks kommende forsvarsforlig at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2030 - og derved indfri NATOs krav og forudsætninger.

Forsvarsbudgettet

Regeringen og forsvarspolitikerne satte i 2019 fokus på at skabe en plan for, hvorledes Danmark kunne opnå 2024- NATO-målet om at anvende 2 pct. af BNP (bruttonational-produktet) på Forsvaret.

NATO-målet blev oprindelig fastsat på en konference i Wales i 2014.

Det 6-årige forsvarsforlig i 2018 løftede i forligsperioden til ultimo 2023 forsvarsbudgettet med 12,8 mia. kroner og blev i 2019 suppleret med en tillægsaftale om at tilføre Forsvaret yderligere 1,5 mia. kroner i 2023.

Herudover skulle der ved "interne rokader i statsbudgettet" supplerende overføres yderligere 3 mia. kroner.

Den politiske konklusion var dengang, at udgifterne til forsvars- og sikkerhedspolitikken i 2023 ville udgøre 1,5 pct. af BNP. 

Ny tværpolitisk forsvarsaftale i 2022

I 2022 blev - med udgangspunkt i Ukraine-krisen og dens konsekvenser - indgået et "nationalt kompromis" om dansk sikkerhedspolitik i en bred tværpolitisk aftale om, at frem mod 2033 skulle budgettet til forsvars- og sikkerhedspolitik løbende øges, så Danmark opnår NATO-målsætningen om anvendelse af 2 pct. af BNP.

Regeringen har efterfølgende udmeldt planer om, at 2033-målet skal søges fremrykket til 2030.


Forsvarsaftale 2023  (som økonomisk rammeaftale)


I juni 2023 blev en bredt politisk funderet forsvarsaftale indgået for de kommende 10 år. For årene 2023-2033 blev fastlagt en rammeaftale på 143 milliarder kroner, der skal anvendes til "genopretning af dansk forsvar og udvikle militære kapaciteter til et niveau, der betyder, at forsvaret kan yde et troværdigt bidrag til NATO".


Forliget er en økonomisk ramme. Der skal over de efterfølgende måneder og år nedsættes udvalg, der skal ned i detaljerne og prioritering - herunder ikke mindst en politisk aftale om fremtidens værnepligt.

En bygningsmæssig genopretning af flere af landets kaserner skal iværksættes snarest muligt. 


Dansk kampsoldat anno 2022 ...


Faktatjek på forsvaret.dk: Forsvaret råder over ca. 700.000 våben, 13.000 køretøjer, 60 skibe og 140 fly og helikoptere. - "Alt det, der skal til, for at danske soldater kan løse deres opgaver både herhjemme og på internationale missioner", udmeldes i Forsvaret.


Se en del af Forsvarets nyeste flyvende og kørende materiel her nedenfor!


Foto: Kim Vibe Michelsen / Forsvaret

Det første ud af 27 danske F-35 jetfly kom i luften i USA den 7. april 2021 og vil nu indgå som træningsfly for danske piloter.
I 2023 kommer de nye fly til Danmark, og i 2024 påbegyndes udfasningen af de veltjente F-16 jagere.
Fotoene er lånt fra Forsvarsministeriet og FKO - de er optaget på den amerikanske flybase af Lockheed Martin-producenten.

F-16 har forsvaret Danmark og NATO i 43 år - 10 er styrtet ned, men ingen i kamp.

Men nu er det snart slut ...


Danmark har gennem årene købt 77 F-16 fly - og nu doneres 19 fly til Ukraine.

Tilbage i Danmark forbliver indtil videre 11 fly. De resterende er udfaset gennem årene og anvendes primært som reservedele.

Danmark har brugt flyene i kamp i Afghanistan, Syrien, Irak og Libyen.


Foto: Jens Dresling / Forsvaret


Her i 2023 indfases de nye F-35 fly:

Det første ud af 27 danske F-35 jetfly kom i luften i USA den 7. april 2021 og vil nu indgå som træningsfly for danske piloter.
I 2023 lander de første nye fly til Danmark. I 2024 overtager F-35 afvisningsberedskabet, i 2025 kan de deltage i internationale missioner, og i 2027 betragtes flyet som implementeret i Danmark.


Fotoet er lånt fra Forsvaret, og det er optaget på den amerikanske flybase af Lockheed Martin-producenten.

Forsvaret modtager i øjeblikket i betydeligt omfang nyt og moderne materiel - her en terrængående sag hos Danske Artilleriregiment i Oksbøl.
Foto: FKO

Forsvaret modtager i øjeblikket i betydeligt omfang nyt og moderne materiel - her en terrængående sag hos Danske Artilleriregiment i Oksbøl.
Foto: FKO
Større kampkraft til fremtidens Forsvar! 
Nu overdrages de nye Piranha 5 og Eagle 5 køretøjer til Hæren.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Nu er det endegyldigt slut. Efter 55 år i det danske Forsvar udfases den klassiske M113 pansrede mandskabsvogn endeligt til fordel for de nye Piranha 5 køretøjer, og sammen med de ligeledes nye, pansrede Eagle 5 patruljekøretøjer, skal de udgøre grundstammen i opbygningen af den nye brigade.

Større kampkraft til fremtidens Forsvar er de nye Piranha 5 og Eagle 5 køretøjer til Hæren.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Nu er det så endegyldigt slut! Efter 55 år i det danske Forsvar udfases den klassiske M113 pansrede mandskabsvogn endeligt til fordel for de nye Piranha 5 køretøjer, og sammen med de ligeledes nye pansrede Eagle 5 patruljekøretøjer skal de udgøre grundstammen i opbygningen af den nye brigade i Holstebro.

Eagle 5 patruljekøretøjerne er en opgraderet og opdateret udgave af version 4, der i lighed med forgængeren er et fleksibelt og robust patruljekøretøj, men eksempelvis bedre pansret. Der er allerede leveret 36 Eagle 5 køretøjer, men på sigt skal alle Eagle 4 erstattes af Eagle 5 køretøjerne.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Eagle 5 patruljekøretøjerne er en opgraderet og opdateret udgave af version 4, der i lighed med forgængeren er et fleksibelt og robust patruljekøretøj, men eksempelvis bedre pansret. Der er allerede leveret 36 Eagle 5 køretøjer, men på sigt skal alle Eagle 4 erstattes af Eagle 5 køretøjerne.
Foto: Henrik Kastenskov / FKO

Den nye brigade i Holstebro er under opbygning

4.000 soldater skal indgå i den ny brigade, der er indviet ved en parade ved Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Som en del af det seneste forsvarsforlig blev den ny 1. brigade indviet ved en parade på kasernen i Holstebro. Brigaden kommer til at bestå af 4.000 soldater og vil i løbet af de næste par år blive opbygget til fuld kampkraft. 

- Når vi opretter en brigade på 4.000 mand, som dermed bliver Hærens største enhed, så er det værd at fejre. Det er ganske vanskeligt at holde armene nede, for det er kæmpe stort og jeg har glædet mig. At gå fra at have 1.000 soldater til 4.000 soldater og en slagkraftig brigade, det er der ikke andet end positive ting at sige om, siger brigadegeneral Henrik Lyhne, der er chef for 1. Brigade.

Formålet med brigaden er, at den skal kunne indsættes som selvstændig kampenhed og reaktionsstyrke. Med andre ord skal brigaden kunne det hele. Derfor kommer den også til at indeholde enheder fra alle hærens regimenter, så den både rummer kampsoldater, kampvogne, artilleri, ingeniører og meget mere.

- 1. brigade har hidtil været en troppeenhed med enheder, der var specialiseret til at deltage i internationale missioner. Nu får vi en regulær brigade, en troppeenhed med 4.000 soldater, som selvstændigt kan indsættes i kamp, og det er et helt nyt kapitel i Hærens historie, siger Henrik Lyhne.

Den nye brigade er blevet oprettet på grund af et ændret trusselbillede, der har betydet et ønske fra NATO om at oprette flere divisioner og brigade. Og som trofast samarbejdspartner har man fra dansk side valgt at imødekomme det ønske.

- Efter nogle år, hvor man har fokuseret anderledes, så efterspørger NATO nu nogle slagkraftige enheder, der kan indsættes mod det, man tror kan blive en modstander. Og det lytter vi til i Danmark, og derfor har vi besluttet at levere den her slagkraftige brigade, siger Henrik Lyhne.

Opbygningen af den nye brigade er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Arbejdet er i fuld gang, men udover at der skal rekrutteres og uddannes flere soldater, så skal der også stadig investeres i nyt materiel og udstyr. Og det tager alt sammen tid.

- Vi kommer til at udnytte denne forligsperiode helt, som løber til 2023. Det er et kæmpe projekt, og jeg skal bruge cirka 1.000 soldater mere for at komme op på den fulde styrke, slutter Henrik Lyhne.

Kilde: Martin Schmidt Jørgensen, FKO