Nykøbing F. - afdeling - aktiviteter og informationer

Afdelingen er stiftet 6. december 1942 - Aktuelt 50 medlemmer

Skydning

Nykøbing-afdelingens skydehold på kasernen søndag 7. april 2024 - og vindere ved stævnet!


Foto: Erik Jakobsen

Skydetræning på 15 meter

Der skydes på 15 meter bane på Væggerløse Skole mandage formiddag kl. 09.00 - 12.00 og onsdage eftermiddag kl. 15.00 - 18.00.


Skydning på 50 meter bane i skydeanlægget i Marrebæk starter mandag 15. april - der skydes mandage kl. 09.00 - 12.00 og onsdag kl. 15.00 - 18.00.


Generalforsamling


Lokalafdelingen afviklede generalforsamling søndag 10. marts 2024 i Marineforeningens lokaler i Nykøbing F.

Generalforsamlingen, der havde Aage Nielsen som dirigent, havde i år 17 deltagere.

Formandens beretning og det fremlagde årsregnskab blev enstemmigt godkendt.

Der tildeltes 25-års hæderstegn til 376159/1958  Ernst Heinecke og 310554/1974 Leif H. Jepson.

Generalforsamlingen genvalgte kasserer Finn Olsson, og der var genvalg til bestyrelsesmedlem Allan Brunn og fanebærer Leif H. Jepson.

Efter generalforsamlingen er der fælles spisning og hyggeligt samvær.


Finn Olsson tog et par foto:


Om Nykøbing F. - afdeling - historisk set:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Nykøbing F. samledes den 6. december 1942 en stor gruppe hjemsendte soldater fra 5. Regiment på "Phønix" med henblik på at stifte yderligere en lokal soldaterforening. Soldaterforeningen i København var stiftet 10 år forinden og var da allerede udviklet med gode soldaterforenings-aktiviteter.

Der viste sig allerede fra start meget stor opbakning på Falster - op mod 100 gamle soldater mødte frem!

Initiativtagere var Kaj Petersen og Holger Jørgensen. De havde i forvejen agiteret stærkt for samling, og de kunne glæde sig over det store fremmøde til stiftelsesdagen. Initiativtagerne havde forberedt sig godt og havde inviteret daværende formand for soldaterforeningen i København, H. Jellew, og en oberstløjtnant fra 5. Regiment. Jellev havde medbragt Københavns fane, som behørigt blev ført ind.

Oberstløjtnanten repræsenterede regimentet og holdt tale - bl.a. nævnte han, at "en soldaterforening er ikke en forening, hvor man samles til kaffe med blødt brød! Formålet er at dyrke kammeratskab, skydning og terrænsport, og at komme ud i den friske luft. Den forening, De står i begreb med at stifte, vil blive til ære for Dem selv, Deres land og for Deres regiment". Et herligt oplæg ...

Man gik herefter over til en stiftende generalforsamling. Som første formand valgtes tømrermester Kaj Petersen, og som første kasserer Mayland, og til bestyrelsen valgtes Holger Jørgensen, Aage Hansen og Poul Werner.

Aktiviteterne i de følgende år var mange, og med god tilslutning. Marchture, bankospil og sammenkomster med madkurv. Selv øl og snaps kunne fremskaffes i krigsårene!

I 1946 var der faneindvielse på Hotel Baltic.

Et kig i foreningens forhandlingsbog får man indtryk af en god soldaterforening, som på mange måder lever op til at være "Hæren bag Hæren", og der er fortsat nu 80 år efter et fint sammenhold om foreningen.

Gennem de 80 år har der kun været 4 formænd: Kaj Petersen, E.V.E. Jacobsen, Svend Petersen og - siden marts 1978 Knud Jørgensen.

I 1946 havde soldaterforeningen i Nykøbing F. 388 medlemmer, men en stor del af dem overgik i 1949 til en nyoprettet soldaterforening i Maribo. - 148 medlemmer forblev i Nykøbing-afdelingen, og her i de senere år er foreningen samlingspunkt for godt 50 soldaterkammerater. 

Afdelingens fotoarkiv