Københavns-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 10. februar 1932 - Aktuelt 57 medlemmer

Skydning


Skydning i Kalvebod Skyttecenter


Der trænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i ulige uger kl. 10.00 - 12.00.

Sidste skydning i år er 9. december.Nærmere information om skydeprogrammet indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

Skydning på 15 meter

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927" (kontingent for pensionister kr. 250,00 årligt).

Der er skydeinstruktør samt mulighed for at låne rifler og købe ammunition begge skydesteder.


Medlemsmøder

 

Næste medlemsmøde i "Aktivitetshuset" på Amager Landevej 71 er onsdag 13. september kl. 17.30.

Herefter er der medlemsmøder onsdagene 11. oktober og 8. november, og der arrangeres juleafslutning onsdag 6. december kl. 16.00.

Husk at tilmelde til formanden på tlf. 29 65 27 23, hvis du ønsker at spise med.3 af soldaterforeningens "hædersmænd" fotograferet i Mindelunden i København!

Fra venstre 280649/1969 Carl Clemmensen, 545459/1962 Jørgen Ringholm Andersen og 545727/1962 Peter C. Parbst.

Foto: Hanna Clemmensen


Om Københavns-afdelingen


Lokalafdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929 til et møde med det formål af stifte en soldaterforening.

På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden.

Foreningens første formand var H. Torndorff.


Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitetsprogrammet.


Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år!


Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacoibsen.


I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

Jørgen Palm Steffen har siden 1999 varetaget funktionen som lokalformand.

Afdelingens fotoarkiv