Københavns-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 10. februar 1932 - Aktuelt 57 medlemmer

Skydning


Skydning i Kalvebod Skyttecenter


Der trænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i ulige uger kl. 10.00 - 12.00.


Skydeprogrammet gennemføres i første halvår frem til 17. juni.


Der skydes på 50 meter følgende lørdage: 15.04. - 13.05. - 03.06. og 17.06.


Der skydes på 200 meter lørdag 29.04.


Efter sommerferien skydes på 50 meter 19.08. og 200 meter 02.09.FAFR-skydestævne


Efter tur er Københavns-afdeling vært for soldaterforeningens konkurrenceskydning 2023 på 50 meter.

Stævnet afvikles på Kalvebod søndag 3. september med morgenbord kl. 09.00. Skydningerne starter kl. 10.00Nærmere information om skydeprogrammet indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

Skydning på 15 meter

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927" (kontingent for pensionister kr. 250,00 årligt).

Der er skydeinstruktør samt mulighed for at låne rifler og købe ammunition begge skydesteder.


Generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling i Aktivitetshuset onsdag 12. april 2023 kl. 18.30.

På dagsordenen er valg af formand og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal foreligge hos formanden senest 1. april.

Der arrangeres spisning i forbindelse med generalforsamlingen (kræver forud tilmelding til formanden på 29 65 27 23 eller via falsterske@gmail.com).Medlemsmøder

 

Næste medlemsmøde i "Aktivitetshuset" på Amager Landsvej 71 er først efter sommerferien - onsdag 13. september.Om Københavns-afdeling - historisk set:

Afdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929  til møde med det formål at stifte en soldaterforening. På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden. Foreningens første formand var H. Torndorff.

Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitets-programmet.

Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år! Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacobsen.

I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

Afdelingens fotoarkiv