Københavns-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 10. februar 1932 - Aktuelt 48 medlemmer

Skydning


Skydning på 50 og 200 meter i Kalvebod SkyttecenterEfter sommerferien er der følgende skydedage: 14. og 31. august - 14. og 28. september og 12. og 26. oktober - alle kl. 10.00 - 12.00.


Nærmere information om skydeprogrammet indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.


Jørgen Palm Steffen hædret  - æresmedlem


Lokalafdelingens generalforsamling blev afviklet i i "Aktivitetshuset" onsdag 10. april.


Generalforsamlingen hædrede afdelingens formand gennem 25 år, 376296/1958 Jørgen Palm Steffen - "farvehandleren fra Dragør" - ved at udnævne ham til æresmedlem af lokalafdelingen. Stort tillykke -

Stærk og Sej!


Arne Bernt Harlev (kasserer) og Peter C. Parbst (sekretær) blev genvalgt.

Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Peder Emil Overgaard Pedersen.


401341/1959 Tony Holm Iversen blev tildelt et 50 års hæderstegn, og 586762/1963 Arne Bernt Harlev modtog et 40 års hæderstegn.


Foto: Carl Clemmensen og Peter C. Parbst

Om Københavns-afdelingen


Lokalafdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929 til et møde med det formål af stifte en soldaterforening.

På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden.

Foreningens første formand var H. Torndorff.


Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitetsprogrammet.


Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år!


Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacoibsen.


I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

Jørgen Palm Steffen har siden 1999 varetaget funktionen som lokalformand.

Afdelingens fotoarkiv