Københavns-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 10. februar 1932 - Aktuelt 49 medlemmer

Skydning


Skydning på 50 og 200 meter i Kalvebod Skyttecenter


Der skydes på følgende lørdage: 24. februar - 9. og 23. marts - 6. og 20. april - 4. og 25. maj og 8. juni - alle dage kl. 10.00-12.00.


Nærmere information om skydeprogrammet indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

Skydestævne mellem lokalafdelingerne på 15 meter i Vordingborg


Tilmelding til skydningen i Vordingborg søndag 7. april afgives til Peter Parbst senest 23. marts - SMS på 29 64 78 29.Medlemsmøder


Medlemsmøde i Aktivitetshuset: Onsdag 13. marts kl. 17.30.Der indkaldes til generalforsamling i "Aktivitetshuset" onsdag 10. april 2024 kl. 18.00.

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, og tilmelding til fællesspisning skal være afgivet til formanden, Jørgen Palm Steffen, eller sekretæren, Peter Parbst, senest 27. marts.


FN-Dag 2023 blev flot markeret - bl.a. ved den traditionelle faneparade og kranselægning i Kastellet.

På venstre fløj Landsrådets flotte fane, og på højre fløj Københavns-afdelingens og KSS-fanen.

Foto: Hanna Clemmensen

3 af soldaterforeningens "hædersmænd" fotograferet i Mindelunden i København!

Fra venstre 280649/1969 Carl Clemmensen, 545459/1962 Jørgen Ringholm Andersen og 545727/1962 Peter C. Parbst.

Foto: Hanna Clemmensen


Om Københavns-afdelingen


Lokalafdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929 til et møde med det formål af stifte en soldaterforening.

På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden.

Foreningens første formand var H. Torndorff.


Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitetsprogrammet.


Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år!


Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacoibsen.


I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

Jørgen Palm Steffen har siden 1999 varetaget funktionen som lokalformand.

Afdelingens fotoarkiv