Møder, aktiviteter og traditionspleje i soldaterforeningen

 

Fredag 30. august        Møde på kasernen (GSE) - forberedelse af garnisonsmuseum


Søndag 1. september     Skydestævne på 50 meter bane på Lolland


Torsdag 5. september    Flagdag / faneparader for Danmarks Udsendte


Fredag 13. september    Hovedbestyrelsens årsmøde


Lørdag 14. september    Jubilæumsstævne / årgangsgensyn


Fredag 8. november       Kontaktmøde med garnisonskommandanten


Torsdag 5. december     Hovedbestyrelsesmøde / årsafslutning


FN-dagen markeret i Kastellet


Soldaterforeningens Københavns-afdeling deltog på FN-dagen 24. oktober i Kastellet i faneparaden og arrangementet, der markerede denne særlige mærkedag - i år med sideløbende fokus på 70-året for M/S "Jutlandia"s hjemkomst i 1953 efter 999 dage i FN-tjeneste.


Ved Korea-krigens udbrud i 1950 - året efter Danmark var blevet medlem af FN - blev det besluttet at bistå de allierede  styrker med et hospitalsskib, og efter en ombygning sejlede ØK-skibet - søsat i 1934 som et almindeligt passager- og fragtskib - til Korea under tre flag - Dannebrog, Røde Kors og FN's.

Skibet, der under krigen af ØK var oplagt i Nakskov Fjord, blev udstyret med 4 operationsstuer, 356 senge, røntgen, øjen- og tandklinikker samt laboratorier m.v. - og godt 100 læger og sygeplejersker samt en besætning på 95 mand.

En minderig indsats - og en helt særlig del i historiske sammen-hænge.

"Jutlandia" blev endeligt lagt op i 1964. 


Fotografen i Kastellet var Hanna Clemmensen.

Flagdag i Vordingborg

Foto fra flagdagen: Søren Højager

Foto fra flagdagen: Søren Højager

800 års festdag på Valdemar Sejrs gamle borg

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering.
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering!
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann