Møder, aktiviteter og traditionspleje i soldaterforeningenOnsdag 12. april             Generalforsamling i Københavns-afdeling


Torsdag 15. juni             Hovedbestyrelsesmøde


Søndag 25. juni              Fugleskydning i Vordingborg-afdeling


Tirsdag 29. august         H.M. Dronningen med "Dannebrog" besøger Vordingborg


Søndag 3. september     FAFR-Konkurrenceskydning på 50 meter på Kalvebod


Lørdag 16. september    Jubilæumsstævne / årgangsgensyn 2023


Torsdag 2. november     Kontakt- og informationsmøde med garnisonen 


Torsdag 7. december     Hovedbestyrelsesmøde / årsafslutningFN-Dag 2022 i Kastellet


Som det anes var FAFR Københavns-afdelings fane til stede i den flotte parade - der er anført af DSL-fanen ført af Ulrik Baunsgaard, DDG.

De flotte fotos er venligst stillet til rådighed fra Danmarks Veteraner.

Foto: Per Amnitzbøl og Vibeke Oliel

Flagdag 2022 i Vordingborg

Foto fra flagdagen: Søren Højager

Foto fra flagdagen: Søren Højager

800 års festdag på Valdemar Sejrs gamle borg

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering.
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering!
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann