Formål og vedtægt

Falsterske Fodregiments (5. Regiments) Soldaterforening har til formål at være bindeled mellem soldaterkammerater fra Falsterske Fodregiment / 5. Regiment med tilknyttede bataljoner.

Foreningen løser sit formål ved  ...

at  afvikle møder, jubilæumsstævner, skydekonkurrencer og andre arrangementer for derigennem at fastholde kammeratskabsfølelsen blandt medlemmerne, 

at  sikre god information til medlemmerne,

at  fastholde traditionspleje som en vigtig del af foreningens virke, og 

at  varetage drift og vedligeholdelse af lokaler stillet til rådighed for soldaterforeningen på Vordingborg Kaserne.  

Det er endvidere foreningens opgave at sikre opbevaringen af de arkivalier og genstande, som foreningen har modtaget eller iøvrigt råder over.

Vedtægter 2021

Seneste justering af soldaterforeningens vedtægter blev vedtaget på årsmødet 18.09.2021 - en tilpasning til udviklingen og de faktiske forhold.


Klik her: Vedligeholdt traditionspleje - en vigtig del af virket i soldaterforeningen!

En vigtig del af soldaterforeningens traditionspleje er hvert år markeringen af den internationale flagdag for Danmarks udsendte.

Arrangementet tilrettelægges i et samarbejde mellem garnisonen og Vordingborg Kommune, og det er en særdeles god tradition, at vi denne dag også mødes i den smukke kirke i Vordingborg.

Fotografen var Søren Højager.