Vordingborg-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 17. januar 1943 - Aktuelt 202 medlemmer


Skydning

Skydning på 15 meter bane

Årets sidste skydning er onsdag 6. december, hvor der samtidig arrangeres "juleafslutning". Mødetid kl. 16.00.

Juleskydningen afsluttes med bankospil, gløgg og æbleskiver og kræver forud tilmelding til formanden (60 49 48 01) eller kassereren (23 62 04 68) senest 1. december.

Skydningerne fortsætter efter nytår: 10. januar - 7. februar - 21. februar - med sæsonafslutning 13. marts.


Skydning på 50 og 200 meter på Kulsbjerg

Sæsonen indledes onsdag 24. april kl. 16.00 - 20.00.

Skydningerne fortsætter 8. maj - 22. maj - 12. juni - 7. august - 21. august - 11. september med sæsonafslutning 25. september.


Fugleskydning 2024 afvikles søndag 16. juni kl. 09.00. Sæt datoen ind i kalenderen allerede nu!

_________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling


Der indkaldes til generalforsamling onsdag 20. marts 2024 kl. 16.00 i BYGNING 49 (gamle eksercerhus) - lokale 106.

Medaljer og årstegn anlægges.


Efter generalforsamlingen arrangeres spisning - derfor tilmelding til Lennart på 60 49 48 01 senest 9. marts.

80 års dagen for samarbejdspolitikkens ophør 29. august 1943

Vordingborg Marineforening inviterede tirsdag 29. august kl. 07.45 til standerhejsning, blomsterlægning og morgenkaffe i den højtidelige anledning. -

30 deltagere havde fundet vej til Marineforeningen, og alle kunne senere på morgenen på havnen byde velkommen til kongeskibet "Dannebrog" og Hendes Majestæt Dronningen, der samme dag besøgte Vordingborg.

Foto: Hans Kurt Frederiksen

FLAGDAG 2022 i Vordingborg

_______________________________________________________________________________________________________

Om Vordingborg-afdeling - historisk set:

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.
Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 

Afdelingens fotoarkiv