Vordingborg-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 17. januar 1943 - Aktuelt 195 medlemmer


Skydning


Skydning på 15 meter


Skydningerne i vinter / forårssæsonen er afsluttet.

Efter sommerferien skydes der 9. oktober - 23. oktober - 13. november med sæsonafslutning / julearrangement 11. december.Skydning på 50 og 200 meter på Kulsbjerg


Sæsonen blev indledt onsdag 24. april.

De næste skydedage: 12. juni. - Efter sommerferien: 7. august - 21. august - 11. september med sæsonafslutning 25. september.Fugleskydning 2024

afvikles søndag 16. juni kl. 09.00 i Tubæk Skyttecenter. Sæt datoen ind i kalenderen allerede nu!

Medlemmer fra de øvrige lokalafdelinger er velkomne! -

Husk madpakke - drikkevarer kan købes i centeret.

_________________________________________________________________________________________________________

Velbesøgt generalforsamling


Lokalafdelingen afviklede sin 2024-generalforsamling onsdag 20. marts på kasernen i et moderne mødelokale i Bygning 49 - det gamle eksercerhus, hvor mange generalforsamlingsdeltagere i tjenestetiden har udfoldet andre slidsomme aktiviteter!


30 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling, og de valgte Karsten Pedersen som dirigent.

Beretninger og årsregnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden, Lennart Jacobsen og bestyrelsesmedlemmerne Helge Jensen og Frede Vinther blev genvalgt.


Efter generalforsamlingen bød lokalafdelingen på smørrebrød og drikkervarer.


Hæderstegn til 6 soldaterkammerater


En stolt formand Lennart Jacobsen (t.v.) kunne på generalforsamlingen hædre 6 soldaterkammerater for medlemsanciennitet:


Fra venstre: 530712/1973 Finn Lücking (50 år) - 417/1948 Evald Jørgensen (75 år) - 355655/1959 Henning Dalstrup (40 år) - 375989/1958 Gunner Pedersen (25 år) - 545914/1962 Benny Schmidt Petersen (25 år) og 752923/1967 Preben Hansen (50 år).


Nævnes bør, at 255/1948 i 7. Bataillon, Harry Christensen, også skulle være hædret med et 75-års hæderstegn, som han imidlertid på grund af sygdom har frasagt sig. Men han oplyser, at han med glæde ser tilbage på 75 gode år i soldaterforeningen.


Fotograf på generalforsamlingen var Erik Jakobsen.


75 år i soldaterforeningen!

Generalforsamlingen rummede i år et helt specielt indslag. For første gang i soldaterforeningens historie tildeltes et 75 års hæderstegn for medlems-anciennitet!

Hæderen tilfaldt 417 / 1948 i regimentets 7. Bataillon - Evald Jørgensen, Dalmose, der senere på året fylder 97 år.  Evald indmeldte sig i soldaterforeningen i 1949.

Mange klapsalver ledsagede selvsagt overrækkelsen.

Tak for 75 års opbakning -


STÆRK OG SEJ!

Formanden sammen med de 2 genvalgte bestyrelsesmedlemmer - Frede Vinther og Helge Jensen

FLAGDAG 2022 i Vordingborg

_______________________________________________________________________________________________________

Om Vordingborg-afdeling - historisk set:

Lennart Jacobsen -
formand siden 2004

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.
Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 

Afdelingens fotoarkiv