Lollands-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 18. november 2010 - Aktuelt 66 medlemmer


Jørgen Ibsen fylder 80 år


Lolland-afdelings formand, Jørgen Ibsen, fylder søndag 31. marts 80 år.


Jørgen er årgang 1963 i I/TKMP og blev indvalgt i den gamle Maribo-afdelings bestyrelse i marts 1978. Han blev formand for denne lokalafdeling i marts 1986.


Jørgen stod efterfølgende i spidsen for en velgennemført fusion med Nakskov-afdeling i 2010 og har siden med fast hånd været leder af soldaterforeningens samlede Lolland-afdeling.


Jørgen Ibsens formandsvirke gennem mere end 37 år er stærkt medvirkende til lokalafdelingens fortsatte trivsel og mange aktiviteter, der ikke mindst påskønnes af afdelingens 66 medlemmer.


Stort tillykke med fødselsdagen! - STÆRK OG SEJ                               


Møder og arrangementer

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag 16. april 2024 kl. 17.00 i Hjemmeværnets lokaler i Maribo.

Hæderstegn bæres.

Efter generalforsamlingen er der spisning - kr. 100,00 inkl. drikkevarer.

Tilmelding til spisning senest 8 dage før til formanden på 60 49 48 18 eller kassereren på 22 48 48 98.Foredragsaftener

Lokalafdelingen er inviteret til et foredrag med Våben Historisk Selskab arrangeret af Hunseby Forsamlingshus (Skelstrup-vej 2) onsdag 17. april kl. 19.00, hvor pens.overlæge og major Finn Warburg foredrager og viser billeder fra et langt liv som krigskirurg i talrige af verdens krige og katastrofeområder.

Pris for at deltage - inkl. kaffe og kringle - kr. 150,00.

Tilmelding senest 14. april på 40 45 39 49 eller til Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.Lokalafdelingen inviterer til foredragsaften tirsdag 14. maj kl. 18.00 over temaet "Likvideringer på Lolland" med foredragsholder Per Lohse.

Arrangementet afvikles i Hjemmeværnets lokaler i Hjulsporet i Maribo.

Aftenen indledes  med fælles spisning og senere kaffe og kage - kr. 150,00.

Tilmelding senest 8. april på 60 49 48 18 eller 22 48 48 98.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Om Lollands-afdeling - historisk set:

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab.

En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.

Afdelingens fotoarkiv