Lollands-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 18. november 2010 - Aktuelt 65 medlemmer


Møder og arrangementer

Skydning

Skydning på 50 meter på Ravnsborg Skytteforenings bane i Horslunde afvikles hver anden torsdag i ulige uger - der skydes kl. 18.30 - 21.00.

Mulighed for at låne våben i skytteforeningen.

Nærmere informationer: Henning Larson tlf. 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen tlf. 60 49 48 18.Aktiviteter i lokalafdelingen


Tirsdag 14. maj afviklede afdelingen en foredragsaften med Per Lohse, der berettede om begivenheder fra 2. Verdenskrig "Likvideringer på Lolland". Som det fremgår af billedet samlede aktiviteten solidt fremmøde.


Fotoet til højre er fra 4. maj-gudstjenesten i Vestenskov, hvor afdelingen stillede med sine 2 faner.


Generalforsamling


Lokalafdelingen afviklede sin ordinære generalforsamling tirsdag 16. april i Hjemmeværnets lokaler i Maribo.

Der var 16 fremmødte.

Beretning og årsregnskab blev godkendt uden bemærkninger, og der var genvalg til Jørgen Ibsen, Henning Larson og Kaj-Verner Poulsen. Mogens Ringsing nyvalgtes til bestyrelsen.

Som det fremgår ovenfor var der efterfølgende kammeratligt samvær med god forplejning!


På generalforsamlingen hædredes 516767/1961 Kurt Madsen med et 50-års tegn, og (til højre) 625672/1964 Poul C. Andersen med et 25-års tegn. Tillykke til de 2 soldaterkammerater!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Om Lollands-afdeling - historisk set:

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab.

En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.

Afdelingens fotoarkiv