Lollands-afdeling - aktiviteter og informationer


Afdelingen er stiftet 18. november 2010 - Aktuelt 73 medlemmer


Befrielsesdagen markeret på Lolland

Ved en mindegudstjeneste for befrielsen i Vesterborg Kirke 4. maj stillede Lolland-afdeling med sine 2 faner. Afdelingen fører fortsat den gamle lokalafdelingsfane fra Nakskov-afdelingen.

Ved mindegudstjenesten medvirkede 8 faner fra de lollandske soldaterforeninger. 

Skydning

Skydning på 50 meter

Lollands-afdeling afvikler træningsskydning på 50 meter bane på torsdage i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 18.30 – 21.00, og man kan eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Kontakt for nærmere orientering om skydningerne: Henning Larson på 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

Generalforsamling

Der blev på generalforsamlingen 21. marts tildelt hæderstegn til mangeårige medlemmer, f.v. 376082/1958 Peter Jørgensen (60 år), formand 586667/1963 Jørgen Ibsen (50 år), 260449/1969 Dan Axel Larsen (25 år) og 791136/1968 Leif Olsen (25 år).


Ved en senere lejlighed vil 375736/1958 Ole Feerup modtage et 40 års tegn, og 375715/1948 Erik Nielsen

et 25 års tegn. Som det ses nedenfor har Ole Feerup efterfølgende modtaget sit 40 års tegn!


Tillykke til de trofaste medlemmer!

Fugleskydningen droppes!


Bestyrelsen har besluttet, at der ikke mere vil blive afviklet fugleskydning i lokalafdelingen.

Årsagen er, at der ikke mere medlemsmæssigt var tilstrækkelig opbakning til arrangementet.

Bestyrelsen vil i stedet i løbet af efteråret tage initiativ til at arrangere nogle møder/sammenkomster, formentlig i Hjemmeværnets lokaler i Maribo.


Nærmere herom her på hjemmesiden og i medlemsbladet.

Om Lollands-afdeling - historisk set:

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.

Afdelingens fotoarkiv