Jubilæumsstævne - årgangsgensyn

Jubilæumsstævne - årgangsgensyn 2023


arrangeres lørdag 16. september, hvor der samme dag er "Åbent Hus" i garnisonen. Det foreløbige program kan downloades her:

Jubilæumsstævne 2022 deltagerne opstillet ved kasernens mindetavler til blomsterlægning - en god start på arrangementet!

Foto: Søren Højager

I pænt efterårsvejr afviklede soldaterforeningen lørdag 17. sept. sit årlige jubilæumsstævne og årgangsgensyn på kasernen - en vellykket dag i god stemning.

52 gamle 5'ere var tilmeldt, og de oplevede en god dag på kasernen i tilknytning til garnisonens "Åbent Hus"-arrangement.

De ældste i flokken var 122545 Anders Pedersen - årgang 1951 i 14. Bataillon, 143443 Svend Aage Hansen - årgang 1952 og dermed 70 års jubilar, og 350428 Peer Bindesbøl Mortensen - årgang 1957 og 65 års jubilar.

Også en stor gruppe 60 års jubilarer samt 55 års og en enkelt 50 års jubilar var deltagere i stævnet.

Efter blomsterlægning ved kasernens mindevæg var der samling og modtagelse i Generalens Gård og besigtigelse af en fortsat velholdt kaserne og materiel og køretøjer.

Ved frokosten i Konstabelmessen var garnisonskommandanten, soldaterforeningens ærespræsident og chefen for Garnisons-støtteelementet deltagere, og garnisonskommandanten gav en bred orientering om status for og dagligt liv i garnisonen.

En god dag på vores gamle kaserne - vi mødes igen i 2023!

3 raske gutter til jubilæumsstævne - f.v. 219525/1954 Carl Erik Pedersen, 516488/1961 Per Flemming Hansen og 516761/1961 Lennart Jacobsen.

Hyggeligt frokostbord - forrest tidligere garnisonskommandant Per L. Hinrichsen, der er soldaterforeningens ærespræsident.

Jubilæumsstævne 2021

Regimentsfanen føres ind ved stævnets frokost i Konstabelmessen. Fast fanebærer på denne smukke fane er

Det kan forekomme svært at ændre på traditioner, og det gælder bestemt også i en gammel soldaterforening!

Gennem flere end 50 år har vi i FAFR afviklet årgangsjubilæer i jubilæumsstævner i maj eller juni - typisk i flot sommervejr med march og musik gennem Vordingborgs gader, og gennem en flagsmykket by til garnisonskommandantens modtagelse i kasernens hovedvagt. 

Gennem de senere år er antallet af årgangsjubilarer stille og roligt reduceret. Deltagernes gennemsnitsalder er steget, og "tidens tand" har gjort sit indhug. Problemer med "bentøjet" har over årene reduceret marchdeltagernes antal.

Vort jubilæumsstævne måtte nødvendigvis i sit praktiske forløb tilpasses virkeligheden.

Soldaterforeningens  2021-stævne lørdag 18. september blev således med det skitserede udgangspunkt et "stævne på prøve" i  nye rammer - afviklet sammen med garnisonens årlige "Åbent Hus"-arrangement. Og det fik faktisk et ret fint forløb, som hovedbestyrelsen nu evaluerer og tilpasser til 2022-stævnet.

Se de fine fotos her på siden eller i hjemmesidens fotogalleri! 

Regimentsfanen føres ind ved stævnets frokost i Konstabelmessen. Fast fanebærer på denne smukke fane er
Ved frokostbordet: Til venstre 70 års jubilar, 90-årige Jørn Nielsen, årgang 1951 - og iøvrigt tidligere borgmester i Vordingborg, og soldaterforeningens ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen - tidligere garnisonskommandant.
Foto: Søren Højager

Ved frokostbordet: Til venstre 70 års jubilar, 90-årige Jørn Nielsen, årgang 1951 - og iøvrigt tidligere borgmester i Vordingborg, og soldaterforeningens ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen - tidligere garnisonskommandant.
Foto: Søren Højager

FAFR jubilæumsstævner i ny form!

FAFR jubilæumsstævner, årgangsgensyn og andre arrangementer søges i disse år tilpasset virkeligheden i soldaterforeningen - herunder også medlemmernes gennemsnits-levealder, mange med lidt gangbesvær o.s.v. 


Læs mere her:

Jubilæumsstævne 2021

Jubilæumsstævne 2021

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019
Jubilæumsstævne 2018

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front.

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front.
Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!