Takkearrangement for fanebærere

Fanebærerne kom ud i stiv modvind ved 800 års dagen på Ruinterrænet!
Foto: Erik Jakobsen

Vordingborg Kommune og Hjemmeværnskommandoen har - meget prisværdigt - inviteret fanebærerne fra de lokale soldaterforeninger til et takkearrangement torsdag 28. november i Vordingborg.

Arrangementet er "tænkt som en stor tak for, at I altid velvilligt stiller op med jeres foreningsfaner, blandt andet i forbindelse med Dannebrog 800 år og den årlige markering af National flagdag".

Arrangementet indeholder en guidet rundtur i Danmarks Borgcenter og efterfølgende frokost i kasernens officersmesse.

Et meget fint initiativ - og en stille og velment hyldest til vore fanebærere.

  • Flagdag 2019 i Vordingborg

  • Foto: Kaptajn Niels S. Brandt

Flagdag 2019 i Vordingborg - smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Mindelunden indvies som nationalpark i 2020

I 2017 indviede Majestæten skulpturen for "Krigssejlerne".
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis skulptur ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

På mindedagen for afvæbningen af det danske forsvar 29. august 1943 afsløredes i 2019 yderligere et nyt monument til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

På 70-års dagen for indvielsen tirsdag 5. maj 2020 indvies "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter. I sandhed en festdag som supplement til 75 års dagen for befrielsen.

Ny struktur - nye vedtægter

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev vedtaget nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

I 2019 har foreningen 475 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

I stedet for repræsentantskabsopbygningen oprettes nu en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger får hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Derimod er ansvaret for skydearrangementerne nu lagt ud i lokalafdelingerne.

Det er i dag vurderingen, at de nye vedtægter vil kunne være de gældende i soldaterforeningens resterende levetid. 

 

De nye vedtægter er lagt ud her på foreningens webside - Vedtægter -  og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.

Faneparader og faneborge er typisk en del af særlige begivenheder i Kongehuset - koordineret fra DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd. Paraden her er på vej fra Kastellet for at hylde Kronprinsen på 50 års fødselsdagen i maj 2018, og FAFR-fanerne indgår i begivenheden.