AKTUELT NYT ...

30-Juni-2020

Status for genåbning af garnisonen

Fra garnisonen udmeldes i dag, at der nu er iværksat en trinvis opstart af aktiviteterne. Ved opstart efter sommerferien 3. august vil der stort set være startet op på normal vis.

For garnisonens tilknyttede foreninger betyder det, at man fra 3. august - under hensyntagen til gældende retningslinier om antal, afstand og hygiejne - kan genoptage aktiviteterne på kasernen.
Der er vejledende opslag ved indgangsdørene, og der er håndsprit ved indgangen til samtlige kasernens bygninger.

02-Juni-2020

Generalforsamlinger i lokalafdelinger

COVID-19 restriktioner medførte aflyste og udskudte generalforsamlinger i 3 af vore lokalafdelinger.
Der er nu fastsat nye datoer:

Nykøbing-afdeling fredag 17. juli kl. 11.00 i Skytteforeningens lokaler i Marrebæk,
Københavns-afdeling onsdag 9. september kl. 18.00 i Aktivitetshuset i Tårnby, og
Lolland-afdeling tirsdag 15. september kl. 17.00 i Hjemmeværnets lokaler i Maribo.

Læs mere under afdelingerne under AKTIVITETER.

01-Maj-2020

Jubilæumsstævne 2020 udskydes

Restriktioner i relation til COVID-19 medfører, at soldaterforeningen i samråd med garnisonen udskyder årets jubilæumsstævne fra søndag 7. juni til lørdag 26. september, hvor det - med et tilpasset program - afvikles sammen med garnisonens "Åbent Hus"-arrangement.
Læs mere under AKTIVITETER / JUBILÆUMSSTÆVNE!

Veterancenterets nyhedsbrev juni 2020

Flagdag 2019 i Vordingborg

Flagdag 2019 i Vordingborg - smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

  • Foto: Kaptajn Niels S. Brandt

Mindelunden bliver nationalpark i 2020

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monument ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

Fredag 20. september 2019 afslørede Hendes Majestæt Dronningen påny et monument i Mindelunden - til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Efter 70 år indvies nu "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter.

Soldaterforeningen i tilpasset opbygning

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev fastlagt nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

I 2019 havde foreningen 475 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

I stedet for repræsentantskabsopbygningen er oprettet en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et formelt årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger har hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Ansvaret for skydearrangementerne er nu lagt ud i lokalafdelingerne.

Det er i dag vurderingen, at de nye vedtægter vil kunne være de gældende i soldaterforeningens resterende levetid. 

 

De nye vedtægter er lagt ud her på foreningens webside - Vedtægter -  og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.

Faneparader og faneborge er typisk en del af særlige begivenheder i Kongehuset - koordineret fra DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd. Paraden her er på vej fra Kastellet for at hylde Kronprinsen på 50 års fødselsdagen i maj 2018, og FAFR-fanerne indgår i begivenheden.