• Flagdag 2019 i Vordingborg

  • Foto: Kaptajn Niels S. Brandt

Flagdag 2019 i Vordingborg - smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

Velkommen til ny forsvarsminister!

Foto: Kjeld Navntoft

 

Medlem af Folketinget siden 2011, Trine Bramsen (S), blev den 27. juni 2019 udnævnt til forsvarsminister i den nye socialdemokratiske mindretalsregering.

Den nye forsvarsminister, der er 38 år, er født i Svendborg og opvokset på Thurø.

 

Nedenfor byder præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad, oberst Christian Arildsen, på vegne soldaterforeningerne i Hæren den nye forsvarsminister velkommen til opgaverne.

- Vi understøtter Forsvaret og medvirker til udbredelse af forståelsen for nødvendigheden af et stærkt forsvar for at beskytte danske værdier, velfærdsstaten og demokratiet, skriver præsidenten bl.a. i sin velkomst.

 

DSL-hilsen til ny forsvarsminister

H.Ø. udnævnt til major

H.Ø. Nielsen i aktivitet - her i forbindelse med vort jubilæumsstævne i 2018.
Foto: Søren Højager

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, har den 1. juli 2019 udnævnt kaptajn Henning Østergaard Nielsen til major.

- H.Ø. Nielsen har gennem de seneste år fungeret som leder af Garnisonsstøtteelementet, hvor han har været en væsentlig ressource i forhold til garnisonens daglige drift og traditionspleje.

H.Ø. varetager i den forbindelse på glimrende vis den daglige koordination og dialog med garnisonens enheder og samarbejdspartnere, herunder Vordingborg Kommune, Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse, soldaterforeninger og mange flere.

Med indflytningen af Hjemmeværnsenheder på kasernen har H.Ø. i garnisonsregi være meget opmærksom på at tilgodese alle enheders interesser bedst muligt - uanset de måtte være fra Forsvaret eller Hjemmeværnet. Dette er et værdsat perspektiv, skriver garnisonskommandanten, oberst J. Rahbæk Thomsen, i forbindelse med udnævnelsen.

 

Også fra soldaterforeningen skal der lyde et meget stort tillykke, og vi har overbragt majoren et par gode flasker i dagens anledning!

H.Ø. er i dagligdagen en vigtig koordinator og krumtap i garnisonen i forhold til soldaterforeningens virke og ikke mindst traditionspleje.

Monument for faldne soldater

I 2017 indviede Majestæten skulpturen for "Krigssejlerne".
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis skulptur ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

På mindedagen for afvæbningen af det danske forsvar 29. august 1943 afsløres i år yderligere et nyt monument til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Ny præsident for Landsrådet

 

Landsrådsmøde 2019, der i april afvikledes på Vordingborg Kaserne, valgte ny præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Efter indstilling fra præsidiet valgtes oberst Christian Arildsen som ny præsident.

Obersten fratræder her i 2019 funktionen som chef for Ingeniørregimentet i Skive og pensioneres fra Forsvaret.

Velkommen til den nye præsident for Hærens soldaterforeninger!

Ny struktur - nye vedtægter

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev vedtaget nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

I 2019 har foreningen 475 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

I stedet for repræsentantskabsopbygningen oprettes nu en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger får hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Derimod er ansvaret for skydearrangementerne nu lagt ud i lokalafdelingerne.

Det er i dag vurderingen, at de nye vedtægter vil kunne være de gældende i soldaterforeningens resterende levetid. 

 

De nye vedtægter er lagt ud her på foreningens webside - Vedtægter -  og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.

Faneparader og faneborge er typisk en del af særlige begivenheder i Kongehuset - koordineret fra DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd. Paraden her er på vej fra Kastellet for at hylde Kronprinsen på 50 års fødselsdagen i maj 2018, og FAFR-fanerne indgår i begivenheden.