Lollands-afdeling - aktiviteter og informationer


 

Skydning

Skydning på 15 meter

Lollands-afdeling arrangerer træningsskydning på 15 meter bane hveranden torsdag i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 19.00 – 21.00, og man kan eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Kontakt for nærmere orientering om skydningerne: Henning Larson på 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

 

Fugleskydning afviklet i flot sommervejr!

Lollands-afdeling afviklede lørdag 3. september sin årlige fugleskydning ved arealerne ved Maribo Roklub - som tidligere i samarbejde med Nykøbing F.-afdeling.

Der var 13 fremmødte skytter, der brugte 287 skud, før de 16 præmier på fuglen var fordelt.

Fuglekonge 2022 blev Kaj Verner Poulsen, Lollands-afdeling, der ses her nedenfor flankeret af de to afdelingsformænd.

Lolland-afdelingen udnævner æresmedlem

Formand Jørgen Ibsen opsøgte Henry Bruun på hans bopæl i Nakskov og overrakte ham hædersbevisningen!

 

Lokalafdelingen har udnævnt 401549 / 1959 Henry H. Bruun, 83 år, til æresmedlem.

Henry H. Bruun indmeldte sig allerede i 1961 i soldaterforeningen, og han gik også efterfølgende ind i bestyrelsesarbejde og blev i 1965 udnævnt til formand for Nakskov-afdelingen, der i dag er en del af Lolland-afdeling.

Han var formand frem til 1975.

Hjertelig tillykke til Henry Bruun.

 


 

Lolland-afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Afdelingen er stiftet 18. november 2010.

Aktuelt medlemstal: 71

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.