Københavns-afdeling - aktiviteter og informationer


 

Skydning

Skydning i Kalvebod Skyttecenter

Der trænes fremdeles på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i ulige uger kl. 10.00 - 12.00 frem til 10. december.

Nærmere information om skydningerne kan indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

 

Skydning på 15 meter

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927" (kontingent for pensionister kr. 250,00 årligt).

Der er skydeinstruktør samt mulighed for at låne rifler og købe ammunition begge skydesteder.

 

Medlemsmøder

Møderne på "Posthuset": Onsdagene 9. november og 7. december.

Jørgen Palm Steffen - formand for afdelingen siden 1999. Her klædt i en flot 44-uniform!
Foto: Søren Højager

 


 

Københavns-afdelingen er stiftet 10. februar 1932.

Aktuelt medlemstal: 63

Afdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929  til møde med det formål at stifte en soldaterforening. På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden. Foreningens første formand var H. Torndorff.

Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitets-programmet.

Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år! Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacobsen.

I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.