Soldaterforeningens ærespræsident


Falsterske Fodregiments Soldaterforening udnævnte i juni 2015
 

 

oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen 

 

som foreningens ærespræsident.

Per Hinrichsen fratrådte med udgangen af juni 201
7 sin tjeneste efter mere end 40 år i Forsvaret - i de senere år i Vordingborg Garnison som chef for Operationsafdelingen, stabschef og chef for DANILOG, afsluttende som garnisonskommandant i Vordingborg.


Per Hinrichsen var i hele sit virke på Vordingborg Kaserne en utrolig god støtte for soldaterforeningens trivsel.

Han var tilsvarende en markant drivkraft i arbejdet for at fastholde Vordingborg Garnison forud for det politiske forlig om Forsvaret i 2013.

Stærk og Sej ...

 

Soldaterforeningen udnævnte sin ærespræsident under frokosten ved jubilæumsstævnet 2015.
Bemærk, at oberstløjtnanten fortsat bærer "vort" regimentsmærke, - han var faktisk den sidste!
Myndigheden Garnisonskommandant Vordingborg anvendte det smukke mærke frem til nedlukningen ultimo 2015, men Per Hinrichsen bar det til sin sidste tjenestedag i Forsvaret!
Foto: Søren Højager

En af oberstløjtnant Per Hinrichsens store opgaver som garnisonskommandant inden sin fratræden fra Forsvaret var det store fest- og jubilæumsarrangement i 2013 som markering af garnisonens 100 års jubilæum - hvor Regentparret satte sit helt særlige præg på festlighederne. Her modtager garnisonskommandanten Hendes Majestæt Dronningen på kasernens stadion.
Foto: Søren Højager

Ærespræsidenten er fast gæst ved soldaterforeningens jubilæumsstævner - og altid med en frisk hilsen til årets jubilarer. Her ved frokostbordet ved stævnet i 2022.
Foto: Søren Højager