Forsvarsviljen i historiske sammenhænge ...

 

Militære foreninger - frivillige foreninger, der er uafhængige af fagforeninger og partipolitiske interesser - har typisk til formål at fremme forsvarsviljen og styrke kendskabet til det danske forsvar - sideløbende med et formål om at tilgodese også de soldater-kammeratlige sammenhænge.

Indførelsen af almindelig værnepligt i 1849 og Treårskrigen 1848-51 blev et stort gennembrud for forsvarsviljen i den danske befolkning.

 

De Danske Vaabenbrødre blev stiftet i 1859, og det affødte i slutningen af 1800-tallet oprettelsen af de første forsvarsbroderselskaber med veteraner fra de Slevigske krige 1848-50 og 1864.

I 1885 blev landets første regiments-soldaterforening stiftet, og i begyndelsen af 1900-tallet blev mere end 100 soldaterforeninger dannet - (5. Regiment - Falsterske Fodregiments Soldaterforening blev stiftet i 1932).

I 1936 blev Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg oprettet, og det antog i 1948 sit nuværende navn - Danske Soldaterforeningers Landsråd.

Tidligere orlogsgaster stiftede Marineforeningen i 1913, og Flyvevåbnets Soldaterforening blev stiftet i 1940.

 

I forbindelse med Danmarks tilslutning til NATO stiftedes i 1950 Atlantsammenslutningen, der er en frivillig, tværpolitisk og landsdækkende forening, hvis formål er at informere om det danske medlemskab af NATO og om Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde.

"Den kolde krig" og en frygt for, at Danmarks tidligere sikkerheds- og forsvarspolitik ville skifte retning, gav i 1980 anledning til oprettelsen af Landsforeningen Værn om Danmark.

Foreningen arbejdede for at styrke den danske forsvarsvilje, ligesom den gik ind for almindelig værnepligt.

For at koordinere de mange militære foreningers arbejde organiserede Hærens- Søværnets og Flyvevåbnets Soldaterforeninger samt Forsvarsbrødrene i 1975 i et Samråd -  nutidig kendt som DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers  Fællesråd.

Den medlemsmæssigt mest talstærke sammenslutning af forsvarspositive foreninger var Samvirket Folk og Forsvar fra 1991. Heri indgik også alle tidligere nævnte militære foreninger.

I 2000 fusioneredes Samvirket Folk & Forsvar med tilsluttede organisationer under navnet Folk & Forsvar - fra 2013 Folk & Sikkerhed, der bl.a. arbejder for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab.

Folk & Sikkerhed repræsenterer i nyere tid ca. 75.000 medlemmer.