Vordingborg-afdeling - aktiviteter og informationer


 

Skydning

Skydning på 15 meter på kasernen

De næste skydninger afvikles onsdagene 2. november og 16. november, - med afslutning onsdag 7. december med "juleskydning" og afslutningsarrangement i FAFR-lokalet (bankospil, æbleskiver m.v. - kræver tilmelding!).

Efter nytår skydes følgende dage: 11. januar - 1. februar - 22. februar - med afslutning 15. marts.

Til kalenderen:

Sommerskydningen på 50 og 200 meter på KULSBJERG 19. april (kl. 16.30 - 20.00) - 10 maj - 7. juni og 21. juni.

2. halvår 2023: 2. august - 23. august - 13. september og 27. september.

Fugleskydning i TUBÆK: søndag 25. juni.

 

Generalforsamling

indkaldes onsdag 22. marts 2023 kl. 16.00 (kasernen, bygning VEJLE, lokale 103 i stueetagen).

 

Afslutning på sommerskydningerne på Kulsbjerg ...

I forbindelse med starten på efterårets indendørsskydning afviklede afdelingen 12. oktober sommerafslutning på Kulsbjerg-skydningerne på 50 og 200 meter.

På fotoet ovenfor ses 3 skytter fra 200 meter skydningen, f.v. Birger Andersen, Henning Frantzen (pokal og 1. præmie) og Jimmy Jørgensen. Vinder af 50 meter pokalen var Svend Aage Jensen med Hans Chr. Danielsen på 2. pladsen.

Aftenens "2. halvleg" var lækker smørrebrød og en pilsner - som altid en hyggestund i FAFR-lokalet!

Fotografen var Erik Jakobsen.

Fugleskydning 2022 - Oversigt over resultater

FLAGDAG 2022 i Vordingborg

Velbesøgt generalforsamling 2022

 

Formand Lennart Jacobsen (t.h.) hædrede på generalforsamlingen 5 soldaterkammerater, fra venstre 290459/1979 Ole Sehested  Larsen (25 år) - 711719/1966 Allan Huglstad (25 år) - 625303/1964 Svend Hansen (25 år) - 401378/1959 Poul Johs. Christensen (50 år) og 625366/1964 Gorm Michael Pedersen (40 år). Hjertelig tillykke!

  • 33 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling.
    Afdelingen har p.t. 215 medlemmer.
    Formanden aflagde beretning og informerede om afdelingens gennemførte og aktuelle aktiviteter, og kassereren kunne aflægge et pænt årsregnskab.

  • Generalforsamlingen genvalgte formanden, Lennart Jacobsen samt bestyrelsesmedlemmerne Helge Jensen og Frede Vinther.
    Fotograf var Erik Jakobsen.

Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

 


Afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 212

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over.