Nykøbing F. - afdeling - aktiviteter og informationer


 

Åbent Hus

Nykøbing-afdelingen kan tirsdag 6. december markere 80-års dagen for sin stiftelse.

Der inviteres på dagen til "Åbent Hus" for medlemmer kl. 12.00 i Marineforeningens lokaler, Tømmergade 4 i Nykøbing F.

Deltagelse forudsætter tilmelding forud senest mandag 28. november på telefon 23 64 86 98.

 

Skydning

Efterårets skydetræning på 15 meter.

Der skydes på Væggerløse Skole (kælderen) mandage kl. 09 - 12 og onsdage kl. 15 - 18.

Generalforsamling 2022

Nykøbing-Afdelingen afviklede sin generalforsamling søndag 3. april 2022 i Marineforeningens lokaler, Tømmergade 4 i Nykøbing F. - og med pænt fremmøde - 15 medlemmer deltog.

Formanden aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter, skyderesultater m.v.

Han oplyste, at lokalafdelingen forbereder at markere sin 80-års stiftelsesdag 6. december 2022.

Formandens beretning og kassererens regnskabsaflæggelse blev godkendt uden bemærkninger, og der var genvalg til bestyrelsesfunktioner m.v.

En hyggelig dag med god mad efterfølgende!

Et par foto fra generalforsamlingen her nedenfor!

Nykøbing F. - afdeling

Knud Jørgensen - formand for Nykøbing-afdeling siden 1978!


Aktuelt medlemstal: 55

I Nykøbing F. samledes den 6. december 1942 en stor gruppe hjemsendte soldater fra 5. Regiment på "Phønix" med henblik på at stifte yderligere en lokal soldaterforening. Soldaterforeningen i København var stiftet 10 år forinden og var da allerede udviklet med gode soldaterforenings-aktiviteter.

Der viste sig allerede fra start meget stor opbakning på Falster - op mod 100 gamle soldater mødte frem!

Initiativtagere var Kaj Petersen og Holger Jørgensen. De havde i forvejen agiteret stærkt for samling, og de kunne glæde sig over det store fremmøde til stiftelsesdagen. Initiativtagerne havde forberedt sig godt og havde inviteret daværende formand for soldaterforeningen i København, H. Jellew, og en oberstløjtnant fra 5. Regiment. Jellev havde medbragt Københavns fane, som behørigt blev ført ind.

Oberstløjtnanten repræsenterede regimentet og holdt tale - bl.a. nævnte han, at "en soldaterforening er ikke en forening, hvor man samles til kaffe med blødt brød! Formålet er at dyrke kammeratskab, skydning og terrænsport, og at komme ud i den friske luft. Den forening, De står i begreb med at stifte, vil blive til ære for Dem selv, Deres land og for Deres regiment". Et herligt oplæg ...

Man gik herefter over til en stiftende generalforsamling. Som første formand valgtes tømrermester Kaj Petersen, og som første kasserer Mayland, og til bestyrelsen valgtes Holger Jørgensen, Aage Hansen og Poul Werner.

Aktiviteterne i de følgende år var mange, og med god tilslutning. Marchture, bankospil og sammenkomster med madkurv. Selv øl og snaps kunne fremskaffes i krigsårene!

I 1946 var der faneindvielse på Hotel Baltic.

Et kig i foreningens forhandlingsbog får man indtryk af en god soldaterforening, som på mange måder lever op til at være "Hæren bag Hæren", og der er fortsat nu 80 år efter et fint sammenhold om foreningen.

Gennem de 80 år har der kun været 4 formænd: Kaj Petersen, E.V.E. Jacobsen, Svend Petersen og - siden marts 1978 Knud Jørgensen.

I 1946 havde soldaterforeningen i Nykøbing F. 388 medlemmer, men en stor del af dem overgik i 1949 til en nyoprettet soldaterforening i Maribo. - 148 medlemmer forblev i Nykøbing-afdelingen, og her i de senere år er foreningen samlingspunkt for godt 50 soldaterkammerater.