Garnisonen og regimentets historie

Sankelmark 6. februar 1864 - foto af diorama fremstillet for Falsterske Fodregiment af foreningen "Chakoen" i anledning af hundredeårsdagen for kampen!

Vordingborg er opvokset om Valdemarernes gamle borg, der tjente både som residens og som våbenplads i kampen mod venderne. 
Den første militærforlægning i Vordingborg blev oprettet i 1717. 

Men først ved Hærloven i 1909 blev der oprettet egentlige garnisoner, og i 1912 blev det besluttet at opføre en muret kaserne med kostforplejning, værksteder og indkvarteringsfaciliteter i Vordingborg.

I 1914 stod en administrationsbygning klar - i dag kendt som Bygning DANNEVIRKE.
Endvidere opførtes 2 træbarakker til indkvartering af 2 kompagnier - de senere meget omtalte "elefantbygninger".

Under 1. Verdenskrig antog de udenrigspolitiske forhold en så  foruroligende karakter, at Krigsministeriet besluttede at styrke garnisoneringen på Sjælland, og den 22. januar 1913 ankom 5. Regiments stab, 7. og 19. Bataillons befalingsmænd samt 7. Bataillons vintermandskab til Vordingborg.

Kasernen var da ufærdig, men hermed var Vordingborg blevet en garnisonsby.

Ved rekrutindkaldelsen i april 1913 blev Vordingborg Kaserne taget i brug, og hele kasernestrukturen blev styrket. 

I 1934 blev det nu kendte KFUM Soldaterhjem indviet. 
I 1938 blev den nye kostforplejning taget i brug. 
I 1947 byggedes eksercerhuset (ombygget i 2008 til nyt auditorium).

Og i 1950'erne skete det helt store og omfattende ombygnings- og saneringsarbejde, hvorved den kaserne, som vi har kendt i nyere tid, opstod.

Med start i 2006 er der over nogle år gennemført en ny og kostbar renovering, hvorved helt moderne indkvarteringsstandarder er indført. I denne proces blev også hele kostforplejningsbygningen renoveret med nyt køkken - og med navneskift til cafeteriet.

Det gamle eksercerhus er i 2008 omdannet til et topmoderne auditorium samt et antal undervisningsfaciliteter, grupperum m.v.

I 2009 indviedes det store terminalområde DUBICA ved Østre Låge til brug for DANILOGs opgaver i forhold til Danmarks internationalt udsendte styrker. Og i de efterfølgende år er der sket yderligere renoveringsarbejder - bl.a. blev der i 2012 udskiftet vinduer overalt på kasernen, og det gamle auditorium i Bygning VEJLE blev i 2014-2015 totalrenoveret.

Vordingborg Kaserne er i perioden fra 2001 til 2012 vedligeholdt for mere end 250 mio. kroner og fremstår her i nyere tid som en stor og særdeles velholdt kaserne.


Ved Forsvarsforliget 2013-2017 blev det politisk besluttet at fastholde  kasernen i forsvarsstrukturen, - nu under et nyoprettet myndighedsnavn Garnisonskommandant Vordingborg, og bl.a. bemandet med Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon.

Myndigheden Garnisonskommandant Vordingborg blev efterfølgende udfaset af Forsvaret ved udgangen af 2015.

Ved forsvarsforliget var det også besluttet, at Hjemmeværnskommandoen skulle udflyttes fra København til Vordingborg Kaserne, og den 1. august 2015 holdt Hjemmeværnskommandoen sit indtog på kasernen, og oberst J. Rahbek Thomsen, Hjemmeværnskommandoen, blev udnævnt som ny garnisonskommandant.

Senere er også hjemmeværnsenheder på distriktsniveau forflyttet til Vordingborg Kaserne, da kasernen i Stensved blev lukket.
 
Status for garnisonen er fastholdt i det seneste forsvarsforlig, der dækker årene 2018 - 2023.


Falsterske Fodregiment

Regimentet oprettedes den 8. marts 1747 som Falsterske Gevorbene Infanteriregiment med to bataljoner med hver 6 kompagnier.
Ved forsvarsforliget i 1976 besluttede politikerne at sammenlægge Falsterske Fodregiment med Danske Livregiment, der efterfølgende blev overflyttet til Vordingborg fra Høvelte Kaserne.

I 1981 blev det besluttet, at Vordingborg Garnison alene skulle bestå af én bataljon - I/Danske Livregiment. Derved blev der ikke mere plads til I/Falsterske Fodregiment, der på dette tidspunkt udgjorde resterne af Falsterske Fodregiment, og virkningen var, at regimentet efter 234 år blev lagt i mølpose ved udgangen af 1981.

Læs om regimentets historie her nedenfor.

Falsterske Fodregiments historie

Historie! - Denne gule mødebefaling fra 1965 er sendt til soldaterforeningen fra 545966 / 1962 Verner Kragh, der i en stor del af sit liv har opholdt sig i USA og i dag er boende i Tequesta i Florida - og som stadig påskønnelsesværdigt holder sig FAFR-orienteret via soldaterforeningens hjemmeside.

Regimentshunden "Flora"

 I 1864 deltog "Falsterske" i krigen i Sønderjylland og havde som regimentshund en sortkrøllet puddel ved navn "Flora".

Hunden blev såret ved en træfning ved Bustrup.

Efter krigen blev der holdt parade for den, og den blev dekoreret med en medalje!

Der blev senere lavet en kopi af medaljen, som "Flora" II - tjenstgørende ved Falsterske Fodregiment i 60'erne, havde siddende på sit gule dækken ved parader og officielle lejligheder.

"Flora" II var enkadreret til Stabskompagniet og rådede over et standsmæssigt hundehus placeret ved den østlige gavl af Bygning SUNDEVED.

Og den er formentlig det eneste levende væsen overhovedet, som har fået krigsmedalje uden overhovedet at have lugtet krudtrøg!