Organisation og ledelse

Soldaterforeningens formand, Knud Ole Bennekou, ved et hovedbestyrelsesmøde.
Foto: Erik Jakobsen

 

Soldaterforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der udgør fællesrepræsentationen og er foreningens øverste myndighed. Hovedbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Hovedbestyrelsen sammensættes med formand, næstformand samt 2 repræsentanter udpeget i hver af lokalafdelingerne.

Medlemmer i særlige funktionsområder i soldaterforeningen indtræder i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen varetager koordinering af daglig drift og er direkte ansvarlig for jubilæumsstævner og årgangsgensyn, traditionspleje, bladdrift m.v.

Hovedbestyrelsen har nedsat et koordinerende skydeudvalg samt et driftsudvalg til planlægning af arrangementer på kasernen. 

 • Formand

  Knud Ole Bennekou
  (valgt i 1986)
  Rapsvænget 4
  4653 Karise
  20 24 86 33
  kob@mail.dk


 • Administration

  CVR 32 18 53 04

  Administrationsopgaven er fordelt i hovedbestyrelsen.

  Post, henvendelser etc. rettes til formanden.

 • Redaktion medlemsblad

  Garnisonsstøtteelementet
  Redaktionen
  Vordingborg Kaserne
  4760 Vordingborg
  72 82 00 92
  hjk-gse04@mil.dk

 • Københavns Afdeling - stiftet 10. februar 1932

  Formand:
  Jørgen Palm Steffen
  (valgt 1999)
  Toldergade 4
  2791 Dragør
  29 65 27 23
  falsterske@gmail.com

 • Vordingborg Afdeling - stiftet 17. januar 1943

  Formand:
  Lennart Jacobsen
  (valgt 2004)
  Duevej 1
  4760 Vordingborg
  60 49 48 01
  len.jac@outlook.dk

 • Nykøbing F. Afdeling - stiftet 6. december 1942

  Formand:
  Knud Jørgensen
  (valgt 1978)
  Skovmærkevej 8, Marielyst
  4873 Væggerløse
  54 85 85 90 og 23 64 86 98
  knudoganni@privat.dk

 • Afdeling Lolland - stiftet 1. januar 2011

  Formand:
  Jørgen Ibsen
  (valgt 1986)
  Kirkevejen 57, Hillested
  4930 Maribo
  60 49 48 18

  Afdeling Lolland er en fusion af oprindelige Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949) og Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955)

 • Historisk samling, materiel og udsmykning

  Preben E. Olsen
  kp.peolsen@hotmail.com

 • Stueformand (FAFR-lokalerne på kasernen)

  Helge Jensen
  hkhej.sund@gmail.com

Hovedbestyrelsen samlet ved december-mødet 2019.
Foto: Erik Jakobsen

Danske Soldaterforeningers Landsraad


 

DSL præsentation

Træk af historiske sammenhænge i soldaterforeningsbevægelsen - klik her:

DSL-medlemstal 01.01.22

28.702 medlemmer ved årsskiftet - en nedgang i 2021 på 831 medlemmer. Årsagen er bl.a. nedlæggelse af Kystartilleriforeningen og DANILOG - Sjællandske Trænregiments Soldaterforening.

DSL vedtægt 2018

Landsrådet vedtog på landsrådsmødet 2018 en revision af sine hidtil gældende vedtægter:

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd


 

DSM organisationsoversigt pr. 01.01.2021

DSM repræsenterede pr. 1. januar 2021 45.790 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse (45.762 på samme tidspunkt i 2020) - se den specificerede oversigt her nedenfor:

DSM vedtægt 2018

Vedtægt for Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråds virke - senest justeret i 2018