Vagter i den nye verden

Udsmykning af Frederik den Femtes Gård på Vordingborg Kaserne - udført af professor Bjørn Nørgaard

 

Frederik den Femtes Gård gennemgik i 1997 en stor forandring. Mange husker gårdens udseende forud - en stor velholdt plæne med garnisonens høje flagstang i det sydvestlige hjørne. En flagstang, som iøvrigt var skænket af Falsterske Fodregiments (5RS) Soldaterforening.

Forandringen havde baggrund i bygningen af den nye depothal ved Østre Låge i 1996 samt ændringen af Bygning Dannevirke til kontorbygning. Der blev derved bevilget penge til kunstnerisk udsmykning på kasernen.

Baggrunden for udsmykningen var, at Den Danske Internationale Brigade fik hovedkvarter på kasernen, og at regimentet i 1994 overtog forvaltningen af alt personel, der skulle udsendes i FN-tjeneste.

Dette betød, at kasernen til daglig havde mange tjenstlige besøg fra landets øvrige militære tjenestesteder. Dette var indfaldsvinklen for, at udsmykningen skulle have et internationalt præg under arbejdstitlen "Vagterne i den nye verden". 

Forsvarets Bygningstjeneste indbød 4 kunstnere til kunstneriske forslag, og en kunstnerisk bedømmelseskomité udvalgte efterfølgende professor Bjørn Nørgaards forslag.

Kunstværket er forklaret således:

Udsmykningen består på jordplan af flere motiver forestillende forskellige lande og verdensdele - udført i metal. Derpå et gridsystem i "længde- og breddegrader", udført i beton støbt og med fliser. Det mest iøjnefaldende er 7 skulpturer i højder fra 2 til 5 meter, kaldet "vagterne", udført i jern, bronze og rustfrit stål.

Indviet 6. december 1997 - pris 1,2 mio. kroner + moms.

 

Foto: Kaptajn Niels Brandt