Møder og fællesskydninger m.v.

Aktivitet i fokus! Collage: Søren Højager


 

Lørdag 1. juni 2019 kl. 14.00

  - årsmøde i FAFR-lokalet

Søndag 2. juni 2019

  - jubilæumsstævne og årgangsgensyn på kasernen

Lørdag 15. juni 2019

  - Dannebrog 800 år - faneparade i Vordingborg

Torsdag 5. september

  - National flagdag for Danmarks udsendte

Torsdag 19. september

  -   Hovedbestyrelsesmøde i FAFR-lokalet

Lørdag 21. september

  - "Åbent Hus" på kasernen

Torsdag 7. november 2019

  - Kontaktmøde ved garnisonskommandanten

 

Dagsorden årsmøde 2019

Soldaterforeningen afvikler sit årsmøde på kasernen lørdag 1. juni 2019 kl. 14.00 - årsmødets dagsorden:

DSL Landsskydning - præmier til FAFR skytter!

Ved DSL Landsskydning 2018 på 50 meter deltog 3 hold á 5 skytter – herunder Falsterske Fodregiments Soldaterforening som landsforening. 

Soldaterforeningen modtog ved præmieuddelingen på landsrådsmødet diplom for 2. og 3. pladsen.  De 2 bedste 50 meter skytter var Vordingborg-skytterne Keld Petersen og Per F. Hansen, der begge modtog et gavekort.

Ved vinterskydning på 15 meter deltog 8 hold á 5 skytter. Her fik Vordingborg-afdeling en 5. plads med bedste skytte på Hold 1 – Henning Frantzen med 191/2 point samt en 8. plads med bedste skytte på Hold 2 – Svend-Aage Jensen med 183/1 point.

Lolland-afdeling opnåede en 4. plads med bedste skytte på Hold 1 – Freddy Petersen med 196/2 point, samt en 7. plads med bedste skytte på Hold 2 – Per Thustrup Nielsen med 186/3 point. 

De 4 skytter på 15 meter modtager tilsvarende et gavekort fra Landsrådets Skydeudvalg.

 

Planlagte fællesskydninger

Skydestævne på 50 meter 2019

Konkurrenceskydningen mellem soldaterforeningens afdelinger afvikles søndag 18. august 2019 med mødetid kl. 09.00 (morgenkaffe) i

Nykøbing Skytteforening, Ved Kohaven 9 i Nykøbing F.

Tilrettelæggelse og afvikling: Nykøbing F.-afdeling.

 

Læs mere om proportioner, praktiske informationer, tilmeldingsfrist m.v. nedenfor!

Konkurrenceskydning 50 meter- 2019

Praktiske informationer - klik her:

Afviklede fællesskydninger

Vordingborg-afdelingen afviklede søndag 24. februar 2019 soldaterforeningens årlige konkurrenceskydning indendørs på 15 meter.

Skydningen var velafviklet og fik et fint forløb for de 29 fremmødte skytter.

Skydningen blev påny suverænt vundet af Nykøbing-Afdelingen, der også kunne præsentere stævnets bedste skytte - Ole Ebbe, der fik 196 point ud af 200 mulige. Flot resultat - tillykke!

Peter C. Parbst, Københavns-afdelingen, fik på 2. pladsen 194 point.

Læs resultatlisten her nedenfor.

Resultater - skydestævne på 15 meter - februar 2019

Skydeudvalg

Hovedbestyrelsen har nedsat et koordinerende skydeudvalg med repræsentation fra alle 4 lokalafdelinger:


Carl Clemmensen (København), 
 
Henning Larson (Lolland), 
 
Ole Andersen (Nykøbing F.)
 
Ruben Nielsen (Vordingborg).
 

Formand for udvalget i 2018/19 er 
 
Henning Larson - mail larsonhenning@gmail.com  
 

 

En vigtig aktivitet: Afviklingen af de årlige jubilæumsstævner og årgangsgensyn på kasernen er en stærkt prioriteret aktivitet og kerneopgave for soldaterforeningen, og med stor opbakning fra vore medlemmer!