Møder, aktiviteter, traditionspleje ...

 

Torsdag 3. november     Kontaktmøde med garnisonsledelsen

Lørdag 12. november     Faneborg Kgs.Nytorv - HMD regentjubilæum

Torsdag 8. december     Hovedbestyrelsesmøde / årsafslutning

Søndag 22. januar         110-års dagen for garnisonens oprettelse

Onsdag 8. marts             FAFR-regimentets 276 års stiftelsesdag

Onsdag 22. marts           Generalforsamling i Vordingborg-afdeling

Søndag 26. marts           FAFR-konkurrenceskydning 15 meter

 

  • FN-Dag 2022 i Kastellet

    Som det anes var FAFR Københavns-afdelings fane til stede i den flotte parade - anført af DSL-fanen ført af Ulrik Baunsgaard, DDG.
    Foto: Per Amnitzbøl

  • De flotte fotos er stillet til rådighed af Danmarks Veteraner -
    Foto: Vibeke Oliel

Flagdag 2022 i Vordingborg

Foto fra flagdagen: Søren Højager

800 års festdag på Valdemar Sejrs gamle borg

Arrangementet på Ruinterrænet for Dannebrogs 800 års dag blev en festdag - en flot markering.
Soldaterforeningens faner fra Vordingborg, Nykøbing F. og Lolland- afdelingerne indgik i faneborgen.
Et storslået arrangement - trods hård vind og regnbyger!
Foto: Klaus Lohmann