100-året for genforeningen

Foto: Ole Kähler, "Sønderborg Nyt"

100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020 fejres hen over året ved flere planlagte festarrangementer i landsdelen.

Den store folkefest i Dybbøl Skanser lørdag 11. juli 2020 tilrettelægges og arrangeres af Sønderborg Kommune og Region Syd- og Sønderjylland m.fl. Her vil Hendes Majestæt Dronningen sætte sit helt særlige præg på festdagen. 

Folkefesten vil blive centreret på Dybbøl Skanser – de samme steder, som 11. juli 1920 dannede rammerne om den officielle genforeningsfest, hvor Kong Christian X var midtpunktet. 

Folkefesten vil efter det foreliggende byde på et væld af oplevelser, – musik, korsang, dans, performanceshow med genforeningstema, officielle taler, highlights fra årets 2020-markeringer, et musikprogram af nøje udvalgte kunstnere, uropførelse af ny Danmarkssang samt et folkeligt koncertprogram med danske hovednavne. 

OBS!

Med baggrund i COVID-19 restriktioner er arrangementer og festligheder tilpasset - læs mere i pressemeddelelsen her nedenfor:

Pressemeddelelse

Markeringen af 100-året for genforeningen tilpasses.
Læs mere her:

Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

Dybbøl Mølle 2019-2020

Beretningen er afgivet til DSL landsrådsmøde:

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Kastellets informationscenter er nu åbnet

Kastellets Informationscenter, der knytter sig til "Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948" i Prinsessens Bastion, er nu åbnet i Kommandantgården. Kommandantgården er opført i 1725 og har de seneste år gennemgået en meget omfattende restaurering.

INFO-Centeret vil være åbent for offentligheden og har som formål at formidle og udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig at anerkende det udsendte personel for deres indsats. Der er tale om alt personel fra såvel Forsvaret, Politiet, Beredskabet og fra ministerier og andre myndigheder.

Samtidig sætter INFO-Centeret fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og materiel siden 1948.

INFO-Centeret er etableret i stueetagen i Kommandantgården i Monumentets umiddelbare nærhed. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt i 5 rum, og udstillingerne vil i betydelig grad bestå i digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme etc.). Disse vil give publikum mulighed for at orientere sig nærmere om de mange internationale operationer og missioner, Danmark har deltaget i med både civilt og militært personel siden 1948, herunder fredsskabende og fredsbevarende operationer samt assistance til katastroferamte områder og folkeslag.

Præsentationerne ledsages af dansk og engelsksproget tekst.

INFO-Centeret blev åbnet for publikum mandag 15. juni 2020, men den officielle indvielse er udskudt på grund af Covid-restriktioner.

Læs mere og find praktisk information på www.infocenter-kastellet.dk 

 

Informationscenteret er indrettet i stueetagen i Kommandantgården i Kastellet og i nær tilknytning til Monumentet, som anes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Kastellet skal sikres mod skybrud

Forsvaret påbegyndte i september 2019 et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser som følge af skybrud.
Bl.a. lukkes Norgesporten i et par år.
Læs mere her: