Organisation og ledelse

 

Soldaterforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der udgør fællesrepræsentationen og er foreningens øverste myndighed. Hovedbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Hovedbestyrelsen sammensættes med formand, kasserer og redaktør, samt 2 repræsentanter udpeget i hver af lokalafdelingerne.

Medlemmer i særlige funktionsområder i soldaterforeningen indtræder i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen varetager koordinering af daglig drift og er direkte ansvarlig for jubilæumsstævner og årgangsgensyn, traditionspleje, bladdrift m.v.

Hovedbestyrelsen har nedsat et koordinerende skydeudvalg samt et driftsudvalg til planlægning af arrangementer på kasernen. 

 • Formand

  Knud Ole Bennekou
  (valgt i 1986)
  Rapsvænget 4
  4653 Karise
  20 24 86 33
  kob@mail.dk


 • Kasserer / Administration

  Jens Erik Augustesen
  (valgt i 2009)
  Kastaniegårdsvej 8, Bakkebølle
  4760 Vordingborg
  22 41 75 98
  jea@post1.dknet.dk

  CVR 32 18 53 04

 • Redaktør

  Per Flemming Hansen
  (valgt i 2001)
  Goldschmidtsvej 10, 1. nr.5
  4760 Vordingborg
  55 38 66 19
  birhan@mail.tele.dk

 • Københavns Afdeling - stiftet 10. februar 1932

  Formand:
  Jørgen Palm Steffen
  (valgt 1999)
  Toldergade 4
  2791 Dragør
  29 65 27 23
  falsterske@gmail.com

 • Vordingborg Afdeling - stiftet 17. januar 1943

  Formand:
  Lennart Jacobsen
  (valgt 2004)
  Duevej 1
  4760 Vordingborg
  55 37 29 16
  lenjac@stofanet.dk

 • Nykøbing F. Afdeling - stiftet 6. december 1942

  Formand:
  Knud Jørgensen
  (valgt 1978)
  Skovmærkevej 8, Marielyst
  4873 Væggerløse
  54 85 85 90 og 23 64 86 98
  knudoganni@privat.dk

 • Afdeling Lolland - stiftet 1. januar 2011

  Formand:
  Jørgen Ibsen
  (valgt 1986)
  Kirkevejen 57, Hillested
  4930 Maribo
  60 49 48 18

  Afdeling Lolland er en fusion af oprindelige Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949) og Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955)

 • Historisk samling, materiel og udsmykning

  Preben E. Olsen
  kp.peolsen@hotmail.com

 • Stueformand (FAFR-lokalerne på kasernen)

  Helge Jensen
  hkhej.sund@gmail.com

DSL præsentation

Træk af historiske sammenhænge i soldaterforeningsbevægelsen - klik her:

DSL medlemsoversigt 01.01.2019

DSM organisationsoversigt 01.01.2019

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd har pr. 01.01.2019 47.353 medlemmer - en tilbagegang i forhold til sidste år på 3,7 %.