Falsterske Fodregiments Soldaterforening

FAFR motto: - STÆRK OG SEJ

Soldaterforeningen er en landsforening med 401 medlemmer organiseret med lokalafdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. 

  
Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.
 
Vort stamregiment - Falsterske Fodregiment (5. Regiment) blev oprettet i 1747 og nedlagt som selvstændigt regiment ved et politiske forlig om Forsvaret  i 1976, og regimentet blev endeligt udfaset af Forsvaret ved et efterfølgende forsvarsforlig i 1981. 
  
Velkommen her på vores hjemmeside, hvor man vil kunne finde information og historie om soldaterforeningen, regimentet og garnisonen.
  
 
 

 

FLAGDAG 2022 på Slotstorvet i Vordingborg - et stort og flot arrangement, der tjener garnisonen og byen til ære!

Hjemmesidens seneste opdateringer ...

Faneborg - HMD regentjubilæum - læs mere her: Nyheder

Læs nyeste medlemsblad 4/22 oktober - klik her: Medlemsbladet

Nye FAFR mærker til blazeren hjemtaget - læs mere her: Nyheder

Vellykket jubilæumsstævne 2022 - læs mere her: Jubilæumsstævne

Folk & Sikkerhed - flagdagsmagasin 2022 - klik her: Folk & Sikkerhed

Skydestævne på 50 meter på Falster - læs mere her: Fællesskydning

Aktuel opfordring til FT om dansk forsvar - læs her: Folk & Sikkerhed

 


Indholdet her på websiden prioriterer stofområder om Vordingborg Garnison, Falsterske Fodregiment og soldaterforeningens historie, opbygning og virke.

Vil du orienteres mere bredt om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, anbefales du at besøge websiderne www.forsvaret.dk eller www.folkogsikkerhed.dk 


Webredaktion: Ole Bennekou 

Hjemmesidens seneste opdatering: 28. oktober 2022

  • NATO blev grundlagt 4. april 1949 af dengang 12 medlemslande - herunder Danmark. I nyere tid er 30 nationer med i NATO-pagten, men flere ansøgninger om optagelse verserer, herunder fra Finland og Sverige.

  • NATO har nu gennem mere end 70 år været en hjørnesten i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

  • Forsvarspolitikerne har i 2022 aftalt som en bunden opgave i et kommende forsvarsforlig at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2033 - og derved indfri NATO-forudsætningen.