Skydning - et kerneområde i soldaterforeningen ...

Skydning er en vigtig aktivitet i soldaterforeningens virke - såvel lokalt som de fælles konkurrenceskydninger.
Her er Henning Frantzen, Vordingborg-afd., ved at klargøre!
Foto: Erik Jakobsen

Konkurrenceskydning indendørs 15 meter februar 2020

Glimtende skydepræmier er attraktive for enhver skytte i en soldaterforening!
Foto: Erik Jakobsen

29 af soldaterforeningens skytter satte søndag 23. februar 2020 hinanden stævne på 15-meter banen på Vordingborg Kaserne til årets dyst mellem lokalafdelingerne, og det blev en god og kammeratlig dag såvel på banen som under stævnefrokosten.

Vordingborg-afdelingen var stævnets tilrettelægger og kan glæde sig over, at "alt klappede" som forudsat.

Og endnu engang "klappede" det også for Nykøbing-afdelingen, der med sine 7 skytter hentede 187,29 point - og tog den flotte hovedpokal med hjem igen som så mange gange før! - Stort tillykke.

De 4 skytter fra Københavns-afdelingen hentede på 2. pladsen 184,25 point, Vordingborg-afdelingen med 8 skytter hentede 184,13 point, og endelig Lolland-afdeling med 6 skytter 171,00 point.

Der blev tildelt erindringspokaler til de 3 bedste hold.

Individuelt var der skarp duel om topplaceringerne! 3 soldaterkammerater skød 194 point: Ole Ebbe, Nykøbing-afdelingen, Henning Frantzen, Vordingborg-afdelingen og Allan Bruun, Nykøbing-afdelingen.

Ole Ebbe snuppede som dagens bedste skytte endnu engang "Albertuspokalen" med sine 7 blink-tiere! Denne pokal er en vandrepokal indstiftet i 2015 - og er til dato tildelt til 3 forskellige skytter fra Nykøbing-afdelingen. Det er ganske flot!

En god dag for soldaterforeningen og - ikke mindst - for vore dygtige skytter, som året igennem vedholdende træner sig til de god skyderesultater.

En oversigt over dagens resultater kan downloades nedenfor!

Flere fotos fra skydestævnet i fotogalleriet!

De så glade ud - de 7 dygtige skytter fra Nykøbing-afdelingen! Forrest Ole Ebbe, der blev dagens bedste skytte og blev hyldet med "Albertuspokalen".
Foto: Erik Jakobsen

Skyderesultater på 15 meter - februar 2020

Skydestævne på 50 meter 2019 i Nykøbing F.

Stolte præmiemodtagere: Leif Jepson (i midten) modtog 1. præmien til Nykøbing-afdelingen. Til venstre Lennart Jacobsen, Vordingborg-afdelingen, og (til højre) Peter Parbst, Københavns-afdelingen.
Foto: Erik Jakobsen

 

Konkurrenceskydningen på 50 meter mellem soldaterforeningens lokalafdelinger afvikledes søndag 18. august 2019 i Nykøbing F. med Nykøbing-afdelingen som tilrettelægger.

Skydningen vandtes af Nykøbing-afdelingen.

Individuelt bedste skytter var Peter Parbst, Københavns-afdelingen, med 195 point, Henning Frantzen, Vordingborg-afdelingen, med 194 point, og Ole Ebbe, Nykøbing-afdelingen, med 193 point.

Skydningens resultatoversigt kan downloades her nedenfor.

 

Skydestævne på 50 meter 2020 afvikles søndag 6. september i Kalvebod Skydeterræn med Københavns-afdelingen som tilrettelægger.

Skydestævne 50 meter 18.08.19 Nykøbing F.