Flagdag 2019 - smukke kranse ved veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen