Velbesøgt generalforsamling 2022

 

Formand Lennart Jacobsen (t.h.) hædrede på generalforsamlingen 5 soldaterkammerater, fra venstre 290459/1979 Ole Sehested  Larsen (25 år) - 711719/1966 Allan Huglstad (25 år) - 625303/1964 Svend Hansen (25 år) - 401378/1959 Poul Johs. Christensen (50 år) og 625366/1964 Gorm Michael Pedersen (40 år). Hjertelig tillykke!

 • 33 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling.
  Afdelingen har p.t. 215 medlemmer.
  Formanden aflagde beretning og informerede om afdelingens gennemførte og aktuelle aktiviteter, og kassereren kunne aflægge et pænt årsregnskab.

 • Generalforsamlingen genvalgte formanden, Lennart Jacobsen samt bestyrelsesmedlemmerne Helge Jensen og Frede Vinther.
  Fotograf var Erik Jakobsen.

Kommende aktiviteter

 

Skydninger på KULSBJERG

på 200 meter og 50 meter

tilrettelægges på følgende dage:

8. juni og 22. juni.

Efter sommerferien skydes 3. august - 24. august - 7. september og 21. september.

 

Fugleskydning

Fugleskydning i Tubæk arrangeres søndag 26. juni kl. 09.00. Husk madpakken! Drikkevarer kan købes i centeret.

Sæsonafslutning på skydningen

 • Skydeafslutning 16. marts i FAFR-lokalet og præmieuddeling for 50 og 15 meter skydningerne.
  Henning Frantzen (øverst) blev præmieret med 15 meter - pokalen! Og formand Lennart Jacobsen modtog iøvrigt selv 50-meter pokalen!

 • 15 skytter + 8 ledsagere i "damesiden" hyggede sig ved afslutningen. Og formanden roste flokken for flittigt fremmøde ved skydeaktiviteterne.

  Fotografen var Erik Jakobsen.

Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

 


 

Afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 215

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over.