Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 219

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 


 

Planlagte aktiviteter

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 19. maj 2021 kl. 16.00 på kasernen - Bygning 49, lokale 103a - (Gamle Eksercerhus).

Der arrangeres spisning i forbindelse med generalforsamlingen. Spisningen kræver forud tilmelding til formand Lennart J. på 60 49 48 01.

 

Resterende vinterskydning

Det er besluttet nu at "færdiggøre" vinterskydningen på 15 meter salonbanen, der har været suspenderet på grund af restriktioner.

Der skydes onsdagene 26. maj - 2. juni og 16. juni, - med mødetid kl. 16.00.

 

Forårsskydningerne på KULSBJERG

Første skydning var onsdag 21. april, hvor 12 skytter var på banerne.

Næste skydedag er onsdag 12. maj kl. 16.30.

Inden sommer arrangeres skydninger onsdagene 9. juni og 23. juni.

Efter skydningerne byder afdelingen på en øl eller vand!

(Evt. ændringer vil blive opdateret her på hjemmesiden!) 

 

Fugleskydning 2021

afvikles i Tubæk Skyttecenter søndag 27. juni kl. 09.00 - sæt datoen ind i din kalender allerede nu!

Flagdag 2020 ved Veteranstenen på Slotstorvet. Garnisonskommandanten med æreskommando og borgmester Mikael Smed lagde kranse ved det beskedne arrangement afviklet i respekt for COVID-19 restriktioner.
Vordingborg-afdelingen var repræsenteret med formand og kasserer samt 4 øvrige medlemmer.
Foto: Erik Jakobsen