Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 219

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 


 

Skydninger på KULSBJERG

Der er sommerferie på skydebanen!

Efter sommerferien fortsætter skydningerne onsdagene 4. august kl. 16.30, og derefter 25. august - 8. september - med afslutning 22. september, hvor vi efter skydningen forlægger til FAFR-lokalet på kasernen med et lille traktement.

Tilmelding hertil senest 19. september på 60 49 48 01 eller 23 62 04 68.

 

Efterårets 15 meter skydning

Skydningerne indledes onsdag 13. oktober kl. 16.00 og fortsætter 3. november og 17. november, med afslutning onsdag 8. december, hvor vi afslutter sæsonen med gløgg og æbleskiver og lidt bankospil. Tilmelding senest 4. december på 60 49 48 01 eller 23 62 04 68.

 

Fugleskydning

 

Fugleskydning 2021 resultater

Vordingborg-afdelingen afviklede søndag 27. juni sin årlige fugleskydning i TUBÆK SKYTTECENTER, og det blev en hyggelig dag, omend i år med lidt færre deltagere.
Resultatliste og fotos nedenfor:

Velkomst og morgenappel i Tubæk Skyttecenter - alle "klar til kamp"! Fotografen var Erik Jakobsen.

  • På ventelinien Henning Larson, Ebbe Hansen, Kim Petersen og Svend Aage Jensen!

  • Årets fuglekonge blev Kim Petersen, der holder godt fast i sin præmie!
    Foto: Erik Jakobsen

Hæderstegn til gode soldaterkammerater!


Vordingborg-afdelingen afviklede generalforsamling onsdag 19. maj i mødelokalerne i kasernens gamle eksercerhus. 

28 medlemmer mødte frem - og indledte arrangementet med at mindes de 5 soldaterkammerater, der i årets løb overgik til Ryes Brigade.

Formanden orienterede i sin beretning bl.a. om problemer med myndighedstilladelse til registrering, opbevaring og transport af afdelingens våben. Tilladelsen er nu langt om længe på plads.

Der var genvalg "over hele linien", og Anders Egon Andersen tiltrådte som ny bestyrelsessuppleant.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og lagde op til en hyggelig "2. halvleg" med smørrebrød med tilbehør.

4 soldaterkammerater blev på afdelingens generalforsamling 19. maj tildelt 50 års hæderstegn. Fra venstre formanden samt Ole Lærke Larsen, Per Vagn Larsen, Erling Fredløv Hansen samt Benny Thomsen. - Hjertelig tillykke!
Foto: Erik Jakobsen

Vordingborg-afdelingens generalforsamling den 19. maj var velbesøgt. Trofaste soldaterkammerater!
Foto: Erik Jakobsen