Aktiviteter i Vordingborg afdeling

Lennart Jacobsen - formand siden 2004

Vordingborg-afdeling er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 245


 

Generalforsamling

Afdelingen afviklede onsdag 13. marts ordinær generalforsamling på kasernen med 34 fremmødte medlemmer.

Formand Lennart Jacobsen måtte indledningsvis konstatere, at afdelingen det seneste år har mistet 6 medlemmer til "Ryes Brigade".

Mere glædeligt kunne han tildele en gruppe trofaste medlemmer anciennitets hæderstegn for 70 - 60 og 40 års medlemskab.

Og formanden selv blev af sin bestyrelse udnævnt til æresmedlem for solidt og godt formandsarbejde gennem 15 år. Tillykke til formanden!

Der var genvalg til arbejdsomme bestyrelsesmedlemmer Erik Jakobsen (kasserer) og Preben E. Olsen, og suppleanterne Keld Petersen og Frede Vinther samt fanebærer Anders Egon Andersen.

 

Skydning

Forårsskydningen på KULSBJERG er i gang på 200 og 50 meter bane. Næste skydninger: 12. juni og 26 juni.

Efter sommer: 31. juli - 21. august - 11. september og 25. september.

 

Fugleskydning

Afdelingen arrangerer fugleskydning i Tubæk Skydecenter, Mønvej 48 B, 4720 Præstø, søndag 16. juni kl. 08.00. 

Orientering fra skydebanen!

Orientering om Vordingborg-afdelings afslutning på vintersæsonens skydninger og afslutningsarrangement m.v. - klik her: