Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

 

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 240

 

Kontakt til afdelingen:

Formand tlf. 60 49 48 01 -

Kasserer tlf. 23 62 04 68 

 

I bestyrelsen:

Lennart Jacobsen, Erik Jakobsen, Helge Jensen, Preben E. Olsen, Frede Vinther og Ruben Adler Nielsen (suppleant).


 

Skydning

Foto: Erik Jakobsen

Skydning på Kulsbjerg

Forårets skydeprogram: Onsdagene 22. april - 13. maj - 10. juni og 24. juni.

Der skydes fra kl. 16.30 på 50 meter bane, og der er bestræbelser i gang for også at få tilladelse til at anvende 200 meter banen.

Efter skydningerne socialt samvær på skydeanlæggets venteområde.

Efter sommerferien er skydeprogrammet således:

Onsdagene 5. august - 26. august - 9. september og afslutning 23. september, hvor der arrangeres et efterfølgende traktement i FAFR-lokalet på kasernen.

Tilmelding til afslutningsarrangementet senest 19. september til Lennart 60 49 94 01 eller Erik 23 62 04 68.

 

Fugleskydning

afvikles søndag 21. juni 2020 kl. 09.00 i Tubæk Skyttecenter.

Alle er velkomne!

Generalforsamling

Afdelingen afviklede onsdag 11. marts sin ordinære generalforsamling på kasernen - iøvrigt i sidste øjeblik, idet kasernen lukkede portene næste morgen på grund af Covid-19 infektionen!

Egon Andersen styrede dagsordenen.

Formand Lennart Jacobsen måtte udtale mindeord over 11 soldaterkammerater, der er afgået ved døden i det forløbne år.

Han redegjorde i sin beretning for årets arrangementer og begivenheder, bl.a. i forbindelse med Dannebrogs 800 års jubilæum, flagdagen, jubilæumsstævnet, vedholdende problemer med våbenopbevaring m.v.

Såvel formandens beretning som kasserer Erik Jakobsens regnskabsaflæggelse og Helge Jensens beretning vedrørende skydningen blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlem Ruben Nielsen og suppleant Frede Vinther skiftede efter aftale plads i bestyrelsen - øvrige valg var genvalg.

Et genvalg var revisor Carsten Pedersen - han har nu gennem 48 år revideret afdelingens regnskaber, imponerende!

I forbindelse med generalforsamlingen modtog 15 medlemmer foreningens hæderstegn.