Skydning

15 meter skydning

Skydesæsonen blev indledt onsdag 13. oktober (se fotos nedenfor fra den efterfølgende sociale sammenkomst i FAFR-lokalet)) og fortsætter 3. november og 17. november, med afslutning onsdag 8. december, hvor vi afslutter sæsonen med gløgg og æbleskiver og lidt bankospil. Tilmelding senest 4. december på 60 49 48 01 eller 23 62 04 68.

I 2022 fortsætter skydningerne 12. januar - 2. februar - 23. februar og 16. marts, hvor der er afslutning og præmieoverrækkelse. HUSK tilmelding til afslutningsskydningen.

Skydningerne 2. februar + 23. februar er sideløbende konkurrenceskydning  til Landsrådets skydekonkurrence.

 

Skydninger på KULSBJERG på 200 meter og 50 meter

tilrettelægges på følgende dage: 20. april - 11. maj - 8. juni og 22. juni.

 

Til 2022-kalenderen:

Generalforsamling er berammet til onsdag 23. marts kl. 16.00 i Bygning VEJLE, lokale 103.

Fugleskydning i Tubæk er fastsat til søndag 26. juni kl. 09.00.

Pokalen for 15 meter skydning såvel 2019-2020 (Covid-forsinket!) og 2020-2021 blev vundet af Henning Frantzen, der også vandt 50 meter pokalen fra sommerskydningen 2019. Vedholdende dygtig skytte, der her modtager pokalen.
Foto: Erik Jakobsen

  • Formand Lennart Jacobsen blev årets vinder af sommerskydningen på 50 meter i 2020.
    Foto: Erik Jakobsen

  • Enhver skydning har en "2. halvleg" - hyggeligt og med god forplejning! I Vordingborg husker man altid de pårørende.
    Foto: Erik Jakobsen

Fugleskydning 2021 resultater

Vordingborg-afdelingen afviklede søndag 27. juni sin årlige fugleskydning i TUBÆK SKYTTECENTER, og det blev en hyggelig dag, omend i år med lidt færre deltagere.
Resultatliste og fotos nedenfor:

Hæderstegn til gode soldaterkammerater!


Vordingborg-afdelingen afviklede generalforsamling onsdag 19. maj i mødelokalerne i kasernens gamle eksercerhus. 

28 medlemmer mødte frem - og indledte arrangementet med at mindes de 5 soldaterkammerater, der i årets løb overgik til Ryes Brigade.

Formanden orienterede i sin beretning bl.a. om problemer med myndighedstilladelse til registrering, opbevaring og transport af afdelingens våben. Tilladelsen er nu langt om længe på plads.

Der var genvalg "over hele linien", og Anders Egon Andersen tiltrådte som ny bestyrelsessuppleant.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og lagde op til en hyggelig "2. halvleg" med smørrebrød med tilbehør.

4 soldaterkammerater blev på afdelingens generalforsamling 19. maj tildelt 50 års hæderstegn. Fra venstre formanden samt Ole Lærke Larsen, Per Vagn Larsen, Erling Fredløv Hansen samt Benny Thomsen. - Hjertelig tillykke!
Foto: Erik Jakobsen

Vordingborg-afdelingens generalforsamling den 19. maj var velbesøgt. Trofaste soldaterkammerater!
Foto: Erik Jakobsen

Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

 


 

Afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 221

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over.