Aktiviteter i Vordingborg afdeling

Lennart Jacobsen - formand siden 2004

Vordingborg-afdeling er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 245


 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 11. marts 2020 kl. 16.00 i Bygning VEJLE, lokale 103.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til indpassage på kasernen og indkøb af smørrebrød. - Tilmelding til formand 60 49 48 01 eller kasserer 23 62 04 68.

Supplerende informationer senere, men sæt datoen i kalenderen!

 

Skydning på 15 meter

Efterårs- og vintersæsonen for 15-meter skydningen er indledt.

Der skydes kl. 16.00 - 20.00 på kasernen (Bygning 18 Bustrup i kælderen).

Skydningerne afsluttes med kammeratligt samvær i soldaterstuen.

Efterfølgende skydedage er onsdagene 20. november og 11. december, hvor der er "juleskydning" og julehygge i soldaterstuen.

Husk tilmelding til juleskydningen senest lørdag 7. december til Lennart på 60 49 48 01 eller Erik på 23 62 04 68.

Skydeprogrammet fortsætter efter nytår på følgende skydedage - fortsat kl. 16.00 - 20.00:

Onsdagene 15. januar - 5. februar - 26. februar og 18. marts (sæsonafslutning).

Foto: Erik Jakobsen

Sommersæsonen på KULSBJERG slut

Foto: Erik Jakobsen

Sommersæsonen i KULSBJERG Skydeterræn er slut for i år. Der har været et pænt fremmøde med 10-14 skytter hver gang til 50 meter skydning, og vi har afviklet DSL landsskydning med 2 hold.

Skytterne kørte efter sidste skydning til kasernen, hvor et par hjælpsomme damer havde dækket op med smørrebrød i FAFR-lokalet. Et par sponsorer til henholdsvis drikkevarer og snaps havde forud meldt sig! Vi sang et par sange fra foreningens nye flotte sanghæfte.

Formanden orienterede om næste års skydebaneleje gennem garnisonens idrætsforening og samarbejdet herom med garnisonen.

Aftenen sluttede med det traditionelle "5 RS leve" og en tak for en god sommersæson.  / Helge J.

Foto: Erik Jakobsen