Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 236

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 


 

Skydning

Skydning indendørs på 15 meter

På grund af Corona-restriktioner  må der maksimalt være 7 personer i skydekælderen ad gangen. Det håndteres på den måde, at skydeleder + banekommandør og 4 skytter vil være i kælderen samtidig, og der oprettes "venterum" i FAFR-lokalet. Skytterne vil blive kaldt ned til skydning, når standpladser er ledige.

Samling i FAFR-lokalet efter afsluttet skydning.

Den næste skydning er onsdag 9. december, hvor der er "juleskydning". Det traditionelle julearrangement efter skydningen er i år aflyst på grund af gældende Corona-forsamlingsrestruktioner.

 

Efter nytår genoptages skydningerne onsdagene 13. januar - 3. februar - 24. februar og 17. marts, hvor der er sæsonafslutning med præmieoverrækkelse.

 

 

Forårsskydningerne på KULSBJERG

Der planlægges skydedage onsdagene 21. april - 12. maj - 9. juni og 23. juni.

 

Fugleskydning 2021

afvikles i Tubæk Skyttecenter søndag 27. juni kl. 09.00 - sæt datoen ind i din kalender allerede nu!

Flagdag 2020 ved Veteranstenen på Slotstorvet. Garnisonskommandanten med æreskommando og borgmester Mikael Smed lagde kranse ved det beskedne arrangement afviklet i respekt for COVID-19 restriktioner.
Vordingborg-afdelingen var repræsenteret med formand og kasserer samt 4 øvrige medlemmer.
Foto: Erik Jakobsen

Information vedrørende kontingentbetaling

Vordingborg-afdelingens bankforbindelse har i august 2020 opsagt aftalen om opkrævning af vort medlemskontingent.

Banken har efterfølgende slettet medlemmernes PBS-aftale vedrørende kontingentbetaling til soldaterforeningen.

Afdelingen har indgået en ny aftale med NET WEB, der udsender opkrævning af kontingent 2021 pr. 1. december 2020 ved et indbetalingskort. Der kan betales via netbank eller direkte i bank eller sparekasse.

NET WEB er en del af Betalingsservice Erhverv.

Husk derefter at tilmelde den nye betalingsmåde til betalingsservice (PBS) - koderne står på indbetalingskortet!

Vordingborg-afdelingen beklager dette "ekstraarbejde"!

Er man i tvivl om manøvren kan man kontakte afdelingens kasserer Erik J. på 23 62 04 68 for vejledning.