Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 222

Søndag 17. januar 1943 var indkaldt til møde i Kirkeskovspavillonen i Vordingborg på foranledning af biografejer Orland Petersen. Mødet havde til formål at oprette en lokalafdeling af 5. Regiments Soldaterforening. 60 gamle soldater mødte op suppleret med repræsentanter fra de allerede oprettede lokalafdelinger i København (1932), Møn-Bogø og Nykøbing F. (begge 1942). Garnisonen var repræsenteret af to oberstløjtnanter.

Mødet besluttede at oprette en lokalafdeling i garnisonens område, og Orland Petersen blev foreningens første formand. Otto Lund blev valgt til kasserer. Der valgtes en 5-mands bestyrelse med 2 suppleanter og 2 revisorer.

Foreningens fane blev indviet 21. januar 1945 på Borggården, og første fanebærer blev Aksel Lüttermann - en funktion, som han ansvarsfuldt bestred i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 1945, hvor foreningen afholdt sin første præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagere var mødt!

Foreningens første formand fastholdt funktionen gennem 12 år. I marts 1955 blev han afløst af kaptajnløjtnant A. Døssing, og i marts 1962 blev J.P.V. Nielsen - senere Vordingborgs turistchef - valgt som formand. Efterfølgende formænd var Ole Andersen, Knud Ole Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Breiner, indtil nuværende formand Lennart Jacobsen i 2004 tog over. 


 

Hjertelig tillykke - og undskyld!

Ved en redaktionel fejl blev 7 soldaterkammerater glemt i fødselsdags oversigten i vort medlemsblad februar 2021. Beklageligt - og vi undskylder!

Vi ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen til:

Søndag 21. marts - 210356 /1977 - Kurt Jensen - 65 år

Fredag 26. marts - 260356 /1974 - Claus S. Pedersen - 65 år

Onsdag 14. april - 140451 /1971 - Vagn Sørensen - 70 år

Torsdag 22. april - 220446 / ? - Hans Henrik Johansen - 75 år

Fredag 23. april - 462874 / 1960 - Martin Abrahamsen - 80 år

Mandag 26. april - 295174 / 1956 - Ole Jensen - 85 år

Onsdag 28. april - 711531 / 1966 - Erik Harting - 75 år 

Information til medlemmerne

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 19. maj 2021 kl. 16.00 på kasernen - Bygning VEJLE, lokale 103.

Der arrangeres spisning i forbindelse med generalforsamlingen. Spisningen kræver forud tilmelding til formand Lennart J. på 60 49 48 01.

 

Skydning indendørs på 15 meter

Planlagte skydninger var onsdagene 3. februar - 24. februar, med dem har bestyrelsen besluttet at aflyse på grund af Corona-restriktioner / forsamlingsforbud.

Næste skydning er herefter onsdag 17. marts, hvor der er sæsonafslutning med præmieoverrækkelse. Vi håber at kunne gennemføre den skydning.

Dette arrangement kræver forud tilmelding til Lennart 60 49 48 01 eller Erik 23 62 04 68.

 

Hold dig orienteret her på hjemmesiden om eventuelle ændringer i aktivitetsprogrammet (Corona-restriktioner)!

 

Forårsskydningerne på KULSBJERG

Der planlægges skydedage onsdagene 21. april - 12. maj - 9. juni og 23. juni.

 

Fugleskydning 2021

afvikles i Tubæk Skyttecenter søndag 27. juni kl. 09.00 - sæt datoen ind i din kalender allerede nu!

Flagdag 2020 ved Veteranstenen på Slotstorvet. Garnisonskommandanten med æreskommando og borgmester Mikael Smed lagde kranse ved det beskedne arrangement afviklet i respekt for COVID-19 restriktioner.
Vordingborg-afdelingen var repræsenteret med formand og kasserer samt 4 øvrige medlemmer.
Foto: Erik Jakobsen