Aktiviteter i Vordingborg afdeling

Lennart Jacobsen - formand siden 2004

Vordingborg-afdeling er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 247


 

Skydning

Træningsskydningerne på KULSBJERG afvikles på 200 og 50 meter bane. 

Der skydes igen 31. juli - 21. august - 11. september og 25. september.

 

Velbesøgt fugleskydning 

Vordingborg-afdelingen afviklede søndag 16. juni i herligt sommervejr sin årlige fugleskydning i Tubæk Skyttecenter.

Der deltog på den store ”herrefugl” 19 skytter. På denne blev Anne Marie Breiner årets fuglekonge. 

Herefter blev der skudt på ”damefuglen” med 7 skytter. Kronen blev nedskudt af Annette Breiner

Efterfølgende var der frokost, hvor sidste års fuglekonge, Preben Olsen, sponserede en snaps til den medbragte sildemad.

En herlig dag, der sluttede med præmieuddeling.

Nedenfor har afdelingsformanden skrevet en udførlig beretning fra dagen.

 

Fugleskydning 2019

Adoptionsskib modtaget med faner!

Vordingborg-afdelings fane blev ført af Frede Vinther med formand Lennart Jacobsen som faneløjtnant. Yderst til højre Jes Hansen, formand for Vordingborg Marineforening.
Kameraet blev ført af Erik Jakobsen.

 

Vordingborgs adoptionsskib - miljøskibet "Gunnar Seidenfaden" - anløb fredag 24. maj Vordingborg Havn på Masnedø.

Skibet fik en hjertelig modtagelse fra kommunen, garnisonskommandanten, flotillechefen og lokale soldater- og marineforeninger med faner og orlogsflag - og senere officiel velkomst i Byrådssalen.

Man tog ved anløbet samtidig imod en klasse fra "Gåsetårnskolen", som havde arbejdet projektorienteret i forbindelse med sejlturen.