Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 240

Kontakt til afdelingen:

Formand tlf. 60 49 48 01 -

Kasserer tlf. 23 62 04 68 

I bestyrelsen:

Lennart Jacobsen, Erik Jakobsen, Helge Jensen, Preben E. Olsen, Frede Vinther og Ruben Adler Nielsen (suppleant).


 

Skydning

Foto: Erik Jakobsen

Skydning på Kulsbjerg er indtil videre indstillet!

Vordingborg-afdelingen har fra FES i Hjørring modtaget denne melding:

Kulsbjerg Skydebane er lukket for al skydning, der ikke har operativ karakter.

Servicecenteret er derfor nødsaget til at aflyse jeres skydninger onsdag 10. juni og onsdag 24. juni.

 

Efter sommerferien søges følgende skydeprogram gennemført:

Onsdagene 5. august - 26. august - 9. september og afslutning 23. september, hvor der arrangeres et efterfølgende traktement i FAFR-lokalet på kasernen.

Tilmelding til afslutningsarrangementet senest 19. september til Lennart 60 49 94 01 eller Erik 23 62 04 68.

 

Skydning indendørs på 15 meter

indledes onsdag 14. oktober 2020 kl. 16.00 - ca. 20.00. Samling i FAFR-lokalet efter afsluttet skydning.

Generalforsamling

Afdelingen afviklede onsdag 11. marts sin ordinære generalforsamling på kasernen - iøvrigt i sidste øjeblik, idet kasernen lukkede portene næste morgen på grund af Covid-19 infektionen!

Egon Andersen styrede dagsordenen.

Formand Lennart Jacobsen måtte udtale mindeord over 11 soldaterkammerater, der er afgået ved døden i det forløbne år.

Han redegjorde i sin beretning for årets arrangementer og begivenheder, bl.a. i forbindelse med Dannebrogs 800 års jubilæum, flagdagen, jubilæumsstævnet, vedholdende problemer med våbenopbevaring m.v.

Såvel formandens beretning som kasserer Erik Jakobsens regnskabsaflæggelse og Helge Jensens beretning vedrørende skydningen blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlem Ruben Nielsen og suppleant Frede Vinther skiftede efter aftale plads i bestyrelsen - øvrige valg var genvalg.

Et genvalg var revisor Carsten Pedersen - han har nu gennem 48 år revideret afdelingens regnskaber, imponerende!

I forbindelse med generalforsamlingen modtog 15 medlemmer foreningens hæderstegn.