Vordingborg-afdeling

Lennart Jacobsen -
valgt formand siden 2004

Vordingborg-afdelingen er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 239

Kontakt til afdelingen:

Formand tlf. 60 49 48 01 -

Kasserer tlf. 23 62 04 68 

I bestyrelsen:

Lennart Jacobsen, Erik Jakobsen, Helge Jensen, Preben E. Olsen, Frede Vinther og Ruben Adler Nielsen (suppleant).


 

Flagdag 2020 ved Veteranstenen på Slotstorvet. Garnisonskommandanten med æreskommando og borgmester Mikael Smed lagde kranse ved det beskedne arrangement afviklet i respekt for COVID-19 restriktioner.
Vordingborg-afdelingen var repræsenteret med formand og kasserer samt 4 øvrige medlemmer.
Foto: Erik Jakobsen

  • Foto: J.C. Borre Larsen

    Afdelingen (formand og kasserer) var til stede med fane og blomster ved Marineforeningens 29. august - mindearrangement ved Marinestuen i Sydhavnen i Vordingborg.

  • Foto: Erik Jakobsen

    29. august 1943 ophørte den danske regering, Rigsdagen og kongemagten at fungere, hvorefter den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand.
    Dermed ophørte forhandlings- og samarbejdspolitikken.

Skydning

Foto: Erik Jakobsen

Skydning på 50 og 200 meter på Kulsbjerg 

Onsdag 23. september afsluttes sæsonen. Der afvikles i år ikke noget afslutningsarrangement på grund af Covid-restriktioner.

Opstart kl. 16.30 på 50 meter banen, og fra ca.kl. 17.30 på 200 meter banen.

Skydeleder medbringer Corona-sikkerhedskort, håndsprit + servietter, samt drikkevarer.

 

Skydning indendørs på 15 meter

indledes onsdag 14. oktober 2020 kl. 16.00 - ca. 20.00. Samling i FAFR-lokalet efter afsluttet skydning.

De næste skydninger er 4. november og 18. november med afslutning onsdag 9. december, hvor der er "juleskydning" med juleafslutning i FAFR-lokalet.

Arrangementet kræver tilmelding senest 5. december til Lennart (60 49 94 01) eller Erik (23 62 04 68).

Information vedrørende kontingentbetaling

Vordingborg-afdelingens bankforbindelse - Lollandsbanken - har pr. august 2020 opsagt aftalen om opkrævning af vort medlemskontingent.

Vore medlemmer, der betaler kontingentet via betalingsservice PBS, bedes ophæve betalingsaftalen senest ved årets udgang.

Afdelingen har indgået en ny aftale med NET WEB, der udsender opkrævning af kontingent 2021 pr. 1. december 2020 ved et indbetalingskort. Der kan betales via netbank eller direkte i bank eller sparekasse.

NET WEB er en del af Betalingsservice Erhverv.

Husk derefter at tilmelde den nye betalingsmåde til betalingsservice (PBS) - koderne står på indbetalingskortet!

Vordingborg-afdelingen beklager dette "ekstraarbejde"!

Er man i tvivl om manøvren kan man kontakte afdelingens kasserer Erik J. på 23 62 04 68 for vejledning.