Aktiviteter i Vordingborg afdeling

Lennart Jacobsen - formand siden 2004

Vordingborg-afdeling er stiftet 17. januar 1943

Aktuelt medlemstal: 244


 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 11. marts 2020 kl. 16.00 i Bygning VEJLE, lokale 103.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til indpassage på kasernen og indkøb af smørrebrød. - Tilmelding til formand 60 49 48 01 eller kasserer 23 62 04 68.

Supplerende informationer senere, men sæt datoen i kalenderen!

 

Skydning på 15 meter

Der skydes kl. 16.00 - 19.00 på kasernen (Bygning 18 Bustrup i kælderen). 

Skydeprogram:

Onsdagene 15. januar - 5. februar - 26. februar og 18. marts (sæsonafslutning med præmieoverrækkelse - tilmelding senest 7. marts til Lennart 60 49 94 01 eller Erik 23 62 04 68).

 

Skydning på KULSBJERG

Skydeprogram: Onsdagene 22. april - 13. maj - 10. juni og 24. juni.

Der skydes fra kl. 16.30 på 50 meter bane, og der er bestræbelser i gang for også at få tilladelse til anvendelse af 200 meter banen. Efter skydningen socialt samvær på skydebanens venteområde.

 

Fugleskydning

søndag 21. juni 2020 kl. 09.00 i Tubæk Skyttecenter.