Elektronisk "håndbog"

 

Hjemmesidens elektroniske "håndbog" indeholder nogle vigtige bestemmelser rettet mod en soldaterforenings virke.

"Håndbogen" vil, når det er aktuelt, blive opdateret med nye eller supplerende bestemmelser etc. 

FES bestemmelse for traditionspleje

Gratis lån af Forsvarets lokaler til traditionsbærende foreninger - jfr. FES bestemmelserne ovenfor - omfatter typisk mødelokaler, messer, gymnastiksale, biblioteker m.v., men ikke skydebaner, som af Forsvaret regnes for en operativ facilitet.

Skydebaner er - udtrykkes det i begrundelsen - underlagt lokale støjbekendtgørelser, der bl.a. afgrænser, hvor mange timer der dagligt må skydes på de enkelte skydebaner. Ved at en soldaterforening anvender Forsvarets skydebaner, bliver der således mindre tid, hvor de operative enheder kan anvende skydebanerne.

Det er den lokale garnisonskommandant der afgør, hvorvidt en traditionsbærende forening mod betaling kan anvende skydebanerne.

Bestemmelse for Forsvarets mærker og våbenskjold

Opstilling af soldaterforeninger ved officiel modtagelse af kongelige

Opstilling af soldaterforeninger ved officiel modtagelse af kongelige - skitse