Lolland-afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er stiftet 18. november 2010.

Aktuelt medlemstal: 74

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.

 


 

Velbesøgt generalforsamling

Knud Lynge Møller, årgang 1956, blev ved anden lejlighed hædret med soldaterforeningens hæderstegn. Hjertelig tillykke!

Lolland-Afdeling afviklede generalforsamling tirsdag 18. maj i Hjemmeværnets lokaler i Maribo. 23 medlemmer var mødt frem.

Formand Jørgen Ibsen omtalte aktiviteterne i det forløbne år, og han fik sin beretning godkendt. Også kasserer Jørn Erik Pedersens regnskabs-aflæggelse blev godkendt.

Jørn Erik Pedersen, Poul Andersen, Leif Olsen og Kurt Jensen genvalgtes til bestyrelsen.

Lolland-afdeling har i sin nuværende form netop passeret 10-års dagen for sin stiftelse. I den anledning havde bestyrelsen besluttet, at der i år var gratis spisning med drikkevarer!

På generalforsamlingen hædrede formanden (foto nedenfor) - fra venstre Henrik Ibsen, John Axel Forsmann, Knud Erik Christophersen og Poul Erik Møss med soldaterforeningens hæderstegn.

Hjertelig tillykke til de hædrede soldaterkammerater - STÆRK OG SEJ

 

Bestyrelsen udnævnte på årets generalforsamling en "gammel" soldaterkammerat, Bøje Rasmussen, 87 år, 172940 årgang 1953, til æresmedlem i Lolland-afdeling. Stort tillykke til Bøje!

 

Skydning

Lollands-afdelingen arrangerer træningsskydning på 50 meter hver  torsdag  på banerne i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 18.30, og man kan også låne våben i skytteforeningen.

Ønsker du yderligere informationer om skydningen, rettes henvendelse til afdelingsformand Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

 

Fugleskydning

I samarbejde med Nykøbing-afdeling afvikles den årlige fugleskydning lørdag 4. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Arrangementet indledes med morgenkaffe og indskrivning til skydningen. Der kan bestilles smørrebrød til frokosten. Deltagergebyr kr. 100,00 for morgenkaffe med tilbehør, skydningen og en øl til frokost.

Mød talstærkt op - og tag gerne en kammerat med!