Aktiviteter i Lolland afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986

Lolland-afdeling er stiftet 18. november 2010

(Afdelingen er en fusion mellem Nakskov-afdeling stiftet 21. april 1955 og Maribo-afdeling stiftet 15. januar 1949).

Aktuelt medlemstal: 77


 

Generalforsamling

Afdelingen afviklede sin årlige generalforsamling tirsdag 15. september i Hjemmeværnets lokaler i Maribo. Generalforsamlingen var i år udsat fra foråret på grund af COVID-19 restriktioner. 

17 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, heraf glædeligvis 5 ud af 6, der i år skulle have tildelt anciennitets-hæderstegn.

Formand Jørgen Ibsen indledte med mindeord over soldaterkammerat Carl-Arne Arildsen, der få dage forinden overgik til "Ryes Brigade".

I beretningen omtalte formanden årets aktiviteter lokalt og på kasernen, skydningerne, møderne og mindearrangementer.

Kasserer Jørn Erik Pedersen aflagde regnskabet, og beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Formand Jørgen Ibsen og bestyrelsesmedlemmerne Henning Larson og Kaj-Verner Poulsen blev genvalgt for 2 år, og også øvrige valg var genvalg.

Der blev uddelt hæderstegn til Erling Ahmt (50 år), Frede Sindberg, Benny Krag og Jan Ibsen (alle 40 år), og til Henning Larson (25 år). Henrik Ibsen vil modtage sit hæderstegn senere.

Formand Jørgen Ibsen (t.v.) tildelte på generalforsamlingen hæderstegn til gode soldaterkammerater, fra venstre Erling Ahmt, Frede Lindberg, Benny Krag, Jan Ibsen og Henning Larson. Tillykke!

Skydning

Lollands-afdelings medlemmer er velkomne til at deltage i træningsskydning på 15 meter banerne i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes hver torsdag fra kl. 19.00, og man kan også låne våben.

Hvis man vil have informationer om træningssamlingerne på Nordlolland rettes henvendelse til afdelingsformand Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

Fugleskydning

Nykøbing F. - og Lollands-afdelingen afviklede den årlige fælles fugleskydning lørdag 29. august på de skønne arealer ved Maribo Roklub - med flot udsigt til domkirken.

Der var i år kun mødt 9 skytter til at få nedlagt fuglen, og de brugte 226 skud til de 16 præmier på fuglen!

Fuglekonge 2020 blev Leif Jepson, Nykøbing-afdelingen.

Der var som altid ved vore fugleskydninger rigeligt med præmier. De skytter, der ramte plet, udtrak hver 2 præmier på fugleskydningens lodder.

På fotoet nedenfor er årets fuglekonge omgivet af de 2 afdelingsformænd.

Fugleskydning ved Maribo Sø er et værdsat årligt arrangement, hvor Lolland- og Nykøbing afdelingerne samarbejder. Det gjorde de også i år lørdag 29. august - dog tilsyneladende med lidt voldsomme armbevægelser og nævekamp!
En lille rask COVID-19 illustration med næver og albue, udført af de gode soldaterkammerater Jørgen Ibsen, Leif Jepson (årets fuglekonge) og Knud Jørgensen!
Fotografen var Henning Larson.