Lolland-afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er stiftet 18. november 2010.

Aktuelt medlemstal: 74

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.

 


 

Velbesøgt generalforsamling

Knud Lynge Møller, årgang 1956, blev ved anden lejlighed hædret med soldaterforeningens hæderstegn. Hjertelig tillykke!

Lolland-Afdeling afviklede generalforsamling tirsdag 18. maj i Hjemmeværnets lokaler i Maribo. 23 medlemmer var mødt frem.

Formand Jørgen Ibsen omtalte aktiviteterne i det forløbne år, og han fik sin beretning godkendt. Også kasserer Jørn Erik Pedersens regnskabs-aflæggelse blev godkendt.

Jørn Erik Pedersen, Poul Andersen, Leif Olsen og Kurt Jensen genvalgtes til bestyrelsen.

Lolland-afdeling har i sin nuværende form netop passeret 10-års dagen for sin stiftelse. I den anledning havde bestyrelsen besluttet, at der i år var gratis spisning med drikkevarer!

På generalforsamlingen hædrede formanden (foto nedenfor) - fra venstre Henrik Ibsen, John Axel Forsmann, Knud Erik Christophersen og Poul Erik Møss med soldaterforeningens hæderstegn.

Hjertelig tillykke til de hædrede soldaterkammerater - STÆRK OG SEJ

 

Bestyrelsen udnævnte på årets generalforsamling en "gammel" soldaterkammerat, Bøje Rasmussen, 87 år, 172940 årgang 1953, til æresmedlem i Lolland-afdeling. Stort tillykke til Bøje!

 

Skydning

Lollands-afdelingen arrangerer træningsskydning på 50 meter hver  torsdag  på banerne i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 18.30, og man kan også låne våben i skytteforeningen.

Ønsker du yderligere informationer om skydningen, rettes henvendelse til afdelingsformand Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

 

Fugleskydning

I samarbejde med Nykøbing-afdeling afvikledes den årlige fugleskydning lørdag 4. september  ved Maribo Roklub.

På fotoet fuglekongen flankeret af et par stolte formænd!