Aktiviteter og informationer


 

Skydning på 50 meter

Lollands-afdeling arrangerer fra august træningsskydning på 50 meter bane hver torsdag i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 18.30 – 21.00, og man kan eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Kontakt for nærmere orientering om skydningerne: Henning Larson på 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

 

Fugleskydning

Der arrangeres fugleskydning lørdag 3. september kl. 08.00 på arealerne ved Maribo Roklub.

Arrangementet indledes med morgenkaffe og indskrivning - deltagergebyr kr. 100,00, der inkluderer morgenkaffe, skydningen og en øl til frokost.

Der kan bestilles smørrebrød til frokosten.

Arrangementet afvikles i samarbejde med Nykøbing-afdeling.

 • Generalforsamling i LOLLAND-lokalafdeling 15. marts 2022.
  18 medlemmer var mødt.
  Efter en kort mindestund over en afdød soldaterkammerat aflagde formanden beretning, og kassereren årsregnskabet.
  Begge dele blev godkendt.
  Der var genvalg til bestyrelsen - Jørgen Ibsen, Henning Larson og Kaj-Verner Poulsen.

 • Formand Jørgen Ibsen tildelte hæderstegn til medlemmerne - t.v. 160548/1969 Poul Birger Christiansen (25 år) og 753175/1967 Jørgen Pedersen (40 år) - tillykke!
  Ved en senere lejlighed vil 264319/1955 Bendt Larsen modtage hæderstegn for 60 års medlemskab!

Lolland-afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

 


 

Afdelingen er stiftet 18. november 2010.

Aktuelt medlemstal: 72

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.