Aktiviteter og informationer

 


 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag 15. marts kl. 17.00 i Hjemmeværnets lokaler, Hjulsporet 21 i Maribo.

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne. 

På valg til bestyrelsen er formand Jørgen Ibsen og bestyrelsesmedlemmerne Henning Larson og Kaj Verner Poulsen.

Hæderstegn bæres.

Efter generalforsamlingen er der tildeling af hæderstegn og efterfølgende spisning: Sild, smørrebrød og ost for kr. 75.00 inkl. drikkevarer.

Tilmelding til spisning til formanden på 60 49 48 18 eller kassereren på 22 48 48 98.

 

Foredrag

Afdelingen indbyder til foredrag om ”Flygtninge 1945-1946 på Midtlolland” tirsdag 26. april 2022 kl. 18.00 i Hjemmeværnets lokaler, Hjulsporet 21 i Maribo.

Arrangementet indledes med spisning – sild, håndmadder og drikkevarer, samt (senere) kaffe og kage – pris kr. 100,00.

Ledsagere er velkomne.

Tilmelding senest 18. april til formanden på 60 49 48 18 eller kassereren på 22 48 48 98.

 

Skydning på 15 meter

Lollands-afdeling fortsætter træningsskydningen på 15 meter hver anden torsdag (ulige uger) i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 19.00 – 21.00, og man kan eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Kontakt for nærmere orientering om skydningerne: Henning Larson på 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

Foto fra generalforsamlingen 2021

Foto fra generalforsamlingen 2021

Lolland-afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

 


 

Afdelingen er stiftet 18. november 2010.

Aktuelt medlemstal: 73

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.