Københavns-afdeling

Jørgen Palm Steffen - formand for afdelingen siden 1999. Her klædt i en flot 44-uniform!
Foto: Søren Højager

Københavns-afdelingen er stiftet 10. februar 1932.

Aktuelt medlemstal: 71

Afdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929  til møde med det formål at stifte en soldaterforening. På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden. Foreningens første formand var H. Torndorff.

Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitets-programmet.

Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år! Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacobsen.

I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

 


 

Generalforsamling

Corona-restriktioner udsatte afviklingen af afdelingens 2021-generalforsamling, men onsdag 9. juni lykkedes det, da Aktivitetshuset i Tårnby påny var genåbnet!

Nedenfor et par foto fra generalforsamlingen, - til højre hædrer formanden et skattet medlem, 280649 / 1969 Carl Clemmensen med et 40 års hæderstegn. Tillykke til Carl!

Medlemsmøder

Onsdags-medlemsmøderne genoptages i 2. halvår i Tårnby Aktivitetshus efter "Corona-pausen"!

Mødeplan: Onsdagene 8. september - 13. oktober - 10. november - alle dage kl. 17.30 -22.00.

Afslutningsarrangementet "julemik": Onsdag 8. december kl. 16.00. Tilmelding til spisning på 29 65 27 23 og 29 64 78 29.

Skydning

Skydeaktivitet på Kalvebod - her fra 50 meter konkurrenceskydning mellem FAFR-lokalafdelingerne 6. sept. 2020.
Foto: Erik Jakobsen

Skydning på Kalvebod Skydecenter

Der trænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i lige uger kl. 10.00 - 12.00.

Skydningen i 2. halvår starter lørdag 21. august kl. 10.00, - og herefter på lørdage i ulige uger kl. 10.00.

Nærmere information om skydningerne kan indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

 

Indendørs skydning 15 meter 

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927".