Københavns-afdeling

Jørgen Palm Steffen - formand for afdelingen siden 1999. Her klædt i en flot 44-uniform!
Foto: Søren Højager

Københavns-afdelingen er stiftet 10. februar 1932.

Afdelingen er soldaterforeningens ældste.

Aktuelt medlemstal: 73

10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929  til møde med det formål at stifte en soldaterforening. På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden. Foreningens første formand var H. Torndorff.

Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitets-programmet.

Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år! Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacobsen.

I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.

 


 

Medlemsmøder

OBS! -

Julemik-arrangementet er 18.11.20 AFLYST på grund af Corona-restriktioner! 

Julemik

Vort julemik-arrangement arrangeres onsdag 9. december 2020 kl. 16.00 - med forbehold for Corona-situationen.

Der serveres  velkomstdrink, veldækket julebord og drikkevarer samt kaffe + 3 bankospil med en and som hovedgevinst. Alt for  kr. 169,00 pr. deltager.

Arrangementet kræver tilmelding til formanden på tlf. 29 65 27 23 eller Peter på 29 64 78 29.

 

Medlemsmøder i 2021

Første medlemsmøde i Aktivitetshuset efter nytår er onsdag 13. januar kl. 18.00.

Herefter mødes vi onsdag 10. februar og onsdag 10. marts.

Forårets generalforsamling er fastlagt til onsdag 14. april. 

Skydning

Skydeaktivitet på Kalvebod - her fra 50 meter konkurrenceskydning 6. sept. 2020.
Foto: Erik Jakobsen

Skydning i Kalvebod Skydeterræn

Der trænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i ulige uger kl. 10.00 - 12.00.

Der skydes på lørdage i ulige uger til og med lørdag 5. december, hvor vi indleder juleferien.

Efter nytår genoptages skydningerne lørdag 16. januar kl. 10.00, hvorefter der skydes på lørdage i lige uger med tilsvarende mødetid kl. 10.00.

 

Indendørs skydning 15 meter 

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927".

 

Dette herlige foto fra soldaterforeningens fotoarkiv er optaget ved Københavns-afdelingens 25-års stiftelsesfest i 1957. Festligt og med imponerende fremmøde af festdeltagere!