Aktiviteter i Københavns afdeling

Jørgen Palm Steffen - formand siden 1999

Københavns-afdeling er soldaterforeningens ældste - stiftet 10. februar 1932

Aktuelt medlemstal: 76


 

Skydning

Skydning i KALVEBOD Skydeterræn:

Der skydetrænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i lige uger kl. 10.00 - 12.00.

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup. Skydning her forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927".

(Skydningerne er p.t. aflyst - indhent yderligere informationer!)

Informationer om skydningerne: Peter Parbst - peter5rs@hotmail.com

 

Medlemsmøder

Medlemsmøde i "Aktivitetshuset", Amager Landevej 71, kl. 17.00 - 22.00 onsdag 11. marts.

 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 13. maj kl. 18.00 (dato ændret) i "Aktivitetshuset", Amager Landevej 71, med dagsorden i overensstemmelse med vedtægten.

Dagsorden og regnskab for 2019 vil forud kunne rekvireres hos formanden. Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 28. marts.

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning, hvortil der forudsættes tilmelding til formanden på tlf. 29 65 27 23.

 

Andre informationer

Afdelingen har en "stående invitation" fra et af vore medlemmer, Warmi Hansen (årgang 1960) til at besigtige hans opstilling "Diarama" af 1. Verdenskrigs slag ved Galipoli i Tyrkiet. Udstillingen omfatter  op mod 5.000 tinsoldater, tog, fly og køretøjer. Besigtigelse kan aftales på medlemsmøderne.