Aktiviteter

 

Medlemsmøde

Onsdag 11. maj arrangeres guidet bytur i Dragør, hvor Jørgen Palm-Steffen vil orientere om Dragørs historie. Mødetid kl. 18.30 på P-pladsen ved Dragør Kirke.

Turen sluttes ved Dragør Sejlklubs terrasse med en forfriskning. Deltagergebyr kr. 50,00. Nærmere informationer: tlf. 29 65 27 23.

 

Skydning på Kalvebod Skydecenter

Der trænes på 50 og 200 meter baner på Kalvebod på lørdage i lige uger kl. 10.00 - 12.00.

Nærmere information om skydningerne kan indhentes hos skydeleder Peter Parbst på 29 64 78 29.

 

Indendørs skydning 15 meter 

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup.

Denne skydning forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927".

Der er skydeinstruktør samt mulighed for at låne rifler og købe ammunition begge skydesteder.

Generalforsamling

Lokalafdelingen afviklede generalforsamling onsdag 9. marts - 12 medlemmer til stede, der indledte aftenen med gule ærter med tilbehør!

Dirigent var 516386/1961 Hans Nielsen, og han indledte generalforsamlingen med en kort mindestund  for soldaterkammerater, der er faldet bort det seneste år.

Formand Jørgen Palm-Steffen orienterede om årets begivenheder, og kasserer 586762/1963 Arne B. Harlev kunne præsentere et pænt regnskab med overskud.

Generalforsamlingen besluttede at afhænde en gammel Otterup-fugleskydningsriffel og bevilgede en forhøjelse af bestyrelsesmedlemmers transportgodtgørelse til og fra Vordingborg.

Kassereren samt bestyrelsesmedlemmerne 545459/1962 Jørgen R. Andersen og 280649/1969 Carl Clemmensen genvalgtes.

Aftenen sluttede med fru Clemmensens pragtfulde æblekage!

Tillykke til stamafdelingen!

En lille kreds af hjemsendte soldaterkammerater tog initiativet i 1932 og lagde grunden til det, vi i dag kender som Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Læs om stiftelsen i 1932 her:

Jørgen Palm Steffen - formand for afdelingen siden 1999. Her klædt i en flot 44-uniform!
Foto: Søren Højager

 


 

Københavns-afdelingen er stiftet 10. februar 1932.

Aktuelt medlemstal: 63

Afdelingen er soldaterforeningens ældste. 10. februar 1932 indkaldte en lille kreds af gamle 5. Regiment soldaterkammerater årgang 1928 og 1929  til møde med det formål at stifte en soldaterforening. På mødet stiftedes "5. Regiments Soldaterforening for København" med hovedformål: Styrkelse af kammeratskabet fra soldatertiden. Foreningens første formand var H. Torndorff.

Foreningen startede med sammenkomster, men ret hurtigt optog man skydning, gymnastik, svømning, håndbold og "fri idræt" på aktivitets-programmet.

Foreningens første fane blev indviet 13. februar 1937, og i april 1942 udsendte man sit første trykte medlemsblad - en beslutning, der fra start hævede medlemskontingentet med kr. 1,00 pr. år! Formanden bag beslutningen var H.M. Jellev, og bladets første redaktør var næstformand Svend Jacobsen.

I 1946 stiftede foreningens sangglade medlemmer "5. Regiments Sangforening", der over de følgende år underholdt ved foreningens sammenkomster.