Aktiviteter i Københavns afdeling

Jørgen Palm Steffen - formand siden 1999

Københavns-afdeling er soldaterforeningens ældste - stiftet 10. februar 1932

Aktuelt medlemstal: 76


 

Skydning

Skydning i KALVEBOD Skydeterræn:

DGI og Dansk Skytteunion har genåbnet Kalvebod Skydeanlæg! - Dog selvsagt således, at skytterne overholder de udstukne Corona-restriktioner om afstand m.v.

Der skydes på 50 og 200 meter baner på lørdage kl. 10.00 - 1200.

Efter sommerferien er første skydedag lørdag 15. august kl. 10.00, og derefter skydes der på lørdage i ulige uger - til og med lørdag 15. december.

Vel mødt til skydning på Kalvebod! 

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup. Skydning her forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927".

Informationer om skydningerne: Peter Parbst - peter5rs@hotmail.com

 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 9. september 2020 kl. 18.00 i "Aktivitetshuset", Amager Landevej 71, med dagsorden i overensstemmelse med vore vedtægter.

Dagsorden og regnskab for 2019 vil forud kunne rekvireres hos formanden. 

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning, hvortil der forudsættes tilmelding til formanden på tlf. 29 65 27 23.

 

Andre informationer

Afdelingen har en "stående invitation" fra et af vore medlemmer, Warmi Hansen (årgang 1960) til at besigtige hans opstilling "Diarama" af 1. Verdenskrigs slag ved Galipoli i Tyrkiet. Udstillingen omfatter  op mod 5.000 tinsoldater, tog, fly og køretøjer. Besigtigelse kan aftales på medlemsmøderne.