Aktiviteter i Københavns afdeling

Jørgen Palm Steffen - formand siden 1999

Københavns-afdeling er soldaterforeningens ældste - stiftet 10. februar 1932

Aktuelt medlemstal: 73


 

Skydning

Skydning i KALVEBOD Skydeterræn:

DGI og Dansk Skytteunion har genåbnet Kalvebod Skydeanlæg! - Dog selvsagt således, at skytterne overholder de udstukne Corona-restriktioner om afstand m.v.

Der skydes på 50 og 200 meter baner på lørdage kl. 10.00 - 1200 - til og med lørdag 15. december.

Vel mødt til skydning på Kalvebod! 

Derudover er der mulighed for at træne hver tirsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på 15 meter indendørs baner på Amager Landevej 221, 2770 Kastrup. Skydning her forudsætter medlemskab af "Skytteforeningen PILEN af 1927".

Informationer om skydningerne: Peter Parbst - peter5rs@hotmail.com

 

Generalforsamling

Det lykkedes at afvikle den udsatte generalforsamling i lokalafdelingen onsdag 9. september 2020, men det var tæt ved, at den også måtte udskydes. Kort forinden meddelte Tårnby Kommune, at man på grund af Covid-19 restriktioner måtte lukke "Aktivitetshuset".

Det lykkedes at flytte generalforsamlingen til et lokale i Dragør Sejlklub.

Generalforsamlingen gik ordinært og godt. Formandens beretning om 2019-aktiviteterne og årsregnskabet for 2019 blev godkendt.

Afdelingens kasserer blev genvalgt for 2 år, og der var ligeledes genvalg til sekretær/skydeleder.

Derimod lykkedes det ikke at finde yderligere en fanebærer. Afdelingens fane er ofte repræsenteret, bl..a. i KSS ved mindehøjtideligheder.

 

Medlemsmøder

Der afvikles medlemsmøder i "Aktivitetshuset", Amager Landevej 71, på følgende onsdage: 7. oktober og 11. november, begge dage kl. 17.45.

Den traditionelle "julemik" arrangeres onsdag 9. december kl. 16.00.

 

Andre informationer

Afdelingen har en "stående invitation" fra et af vore medlemmer, Warmi Hansen (årgang 1960) til at besigtige hans opstilling "Diarama" af 1. Verdenskrigs slag ved Galipoli i Tyrkiet. Udstillingen omfatter  op mod 5.000 tinsoldater, tog, fly og køretøjer. Besigtigelse kan aftales på medlemsmøderne.