Medlemskontingent

Soldaterforeningens hovedbestyrelse er løbende optaget af at tilpasse foreningens drift og dens efterhånden høje alder til vore 444 medlemmers tilsvarende relativt høje gennemsnitsalder. 

Soldaterforeningen har forventeligt ikke et stort antal driftsår foran os! Vi er derfor optaget af at værne om medlemskartoteket – og fastholde også vore ældste medlemmer længst muligt.

Medlemskontingentets størrelse bør ikke være et argument for ikke at være med i soldaterforeningen også i de sidste år. 

Samtidig er det en kendsgerning, at soldaterforeningen gennem årene har opbygget en rimelig god økonomi, og et underskud på daglig drift er ikke just faretruende.

Repræsentantskabet, der blev nedlagt i juni 2018, besluttede på sit sidste møde at videreføre en reduktion i medlemskontingentets størrelse.

For 2018 nedsattes kontingentet fra kr. 225,00 til kr. 200,00.

Kontingentet for 2019 blev fastsat til kr. 185,00, og det er senest besluttet, at kontingentet for 2020 er kr. 175,00. 

Hovedbestyrelsen har i tilknytning hertil besluttet, at kontingentet over de næste år vil blive fastholdt på kr. 175.00.

Det er en sjælden oplevelse, at noget her i livet bliver billigere, men det gør altså kontingentet til din soldaterforening! 

STÆRK OG SEJ!