Aktiviteter i Nykøbing F. afdeling

Knud Jørgensen - formand siden 1978

Nykøbing F.- afdeling er stiftet 6. december 1942

Aktuelt medlemstal: 57


 

Generalforsamling 

Nykøbing-afdeling måtte tidligere på året udsætte afviklingen af sin ordinære generalforsamling på grund af Covid-19 restriktioner.

Generalforsamlingen er nu afviklet fredag 17. juli i Skytteforeningens lokaler i Marrebæk med 14 deltagere. Herligt solskin muliggjorde, at arrangementet kunne afvikles udendørs.

Dirigent var Aage Nielsen, og stemmetællere Dan Jørgensen og Per Hansen.

Formanden redegjorde i sin beretning om afdelingens lokale aktiviteter gennem det seneste år, ligesom han redegjorde for soldaterforeningens arrangementer på kasernen m.v.

Kassereren kunne fremlægge et regnskab med et lille driftsoverskud.

Der var genvalg til kasserer Finn Olsson, bestyrelsessuppleant Ole Andersen og fanebærerne Leif Jepson og Allan Brunn, samt revisor Dan Jørgensen med Finn Larsen som suppleant.

Finn Olsson  betjente et fotoapparat - se nedenfor!

Skydning

Efterårs- og vinterskydning på 15 meter

Der skydes hver mandag kl. 09.30 - 12.00 frem til 14. december i Skytteforeningens lokaler i kælderen under Sydfalster Skole.

I det nye år starter skydningen 4. januar.

Ingen aftenskydninger på grund af Corona-restriktioner.

Nykøbing-vinderholdet ved 15 meter skydningen i Vordingborg februar 2020.
Foto: Erik Jakobsen