Aktiviteter i Nykøbing F. afdeling

Knud Jørgensen - formand siden 1978

 

Nykøbing F.- afdeling er stiftet 6. december 1942

Aktuelt medlemstal: 54

 

 


 

 

Foto: Finn Olsson

Generalforsamling

På generalforsamlingen hædredes Erik B. Hansen, årgang 1971, med et 25 års hæderstegn.
Foto: Finn Olsson

 

Nykøbing-Afdelingen afviklede generalforsamling fredag 28. maj 2021 i Skytteforeningens lokaler i Marrebæk.

12 medlemmer var mødt frem.

Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i det forløbne år og beklagede, at mange aktiviteter faldt bort i relation til Corona-restriktioner.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

På valg var i år formanden, Knud Jørgensen, og bestyrelsesmedlem Ole Ebbe, der begge blev genvalgt.

Der var også genvalg til de øvrige funktioner.

I det fine vejr var det muligt at lægge arrangementet og "2. halvleg" ud på terrassen. Herligt - se foto ovenfor!

Skydning

Skydning på 50 meter

Skydetræningen på 50 meter fortsætter efter sommerferien - der skydes mandage kl. 09.00-12.00 og onsdage kl. 15.00 - 17.30.

Skydebane: Væggerløses Skydebane, Kanalvejen i Marrebæk.

 

Skydning på 15 meter

Denne skydning indledes mandag 27. september i Væggerløse Skole. Der skydes i efterårets løb mandage kl. 09.00 - 12.00 og onsdage kl. 15.00 - 17.30.

Nykøbing-vinderholdet ved 15 meter skydningen i Vordingborg februar 2020.
Foto: Erik Jakobsen