Aktiviteter og informationer

 


 

Skydning

Skydetræningen på 50 meter fortsætter sommeren igennem - der skydes mandage kl. 09.00-12.00 og onsdage kl. 15.00 - 17.30.

Skydebane: Væggerløse Skydebane, Kanalvejen i Marrebæk.

 

Nykøbing-afdeling er søndag 21. august 2022 arrangør af konkurrence-skydestævne på 50 meter mellem soldaterforeningens lokalafdelinger på skydebanen i Marrebæk.

Generalforsamling

Nykøbing-Afdelingen afviklede sin generalforsamling søndag 3. april 2022 i Marineforeningens lokaler, Tømmergade 4 i Nykøbing F. - og med pænt fremmøde - 15 medlemmer deltog.

Formanden aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter, skyderesultater m.v.

Han oplyste, at lokalafdelingen forbereder at markere sin 80-års stiftelsesdag 6. december 2022.

Formandens beretning og kassererens regnskabsaflæggelse blev godkendt uden bemærkninger, og der var genvalg til bestyrelsesfunktioner m.v.

En hyggelig dag med god mad efterfølgende!

Et par foto fra generalforsamlingen her nedenfor!

Nykøbing F. - afdeling

Knud Jørgensen - formand for Nykøbing-afdeling siden 1978!


 

Afdelingen er stiftet 6. december 1942

Aktuelt medlemstal: 55