Regimentsfanen - fortsat på plads i garnisonen ...

Hans Majestæt Kong Frederik IX overrakte på 5. Regiment - Falsterske Fodregiments 215 års stiftelsesdag 8. marts 1962 regimentets nye fane til regimentchefen, oberst A.H. Klokhøj

I 1962 overrakte Hans Majestæt Kong Frederik IX regimentet dets nye fane til daværende regimentschef, oberst A.H. Klokhøj.

Fanen var efterfølgende i spidsen for regimentet frem til nedlæggelsen i 1981.

Falsterske Fodregiments fane forblev i årene efter 1981 fortsat på Vordingborg Kaserne. Med skiftende garnisonskommandanters indforståelse har den gamle fane været ført i spidsen for soldaterforeningens jubilarstævner -  til stor fryd for vore gamle soldater!

I 2002 bekostede soldaterforeningen en nødtvungen reparation af fanen.

Regimentsfanen er således nu til stede ved alle soldaterforeningens arrangementer, flot båret af en gammel 5'er, korporal P.E. Olsen.


Det har gennem årene været en stor glæde for soldaterforeningen, at regimentsfanen fortsat har haft plads på "vores" kaserne - i nyere tid placeret i Garnisonsstøtte-elementets lokaler.

Fanen udviste i de senere år alderdomstegn, og for at bevare den bedst muligt blev det besluttet kun at anvende fanen indendørs.


Garnisonskommandant, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen besluttede i 2015, at fanen skulle renoveres med ny fanedug, og fra starten af 2016 har en flot nyrenoveret FAFR regimentsfane holdt sit indtog på kasernen.