FAFR 273 års stiftelsesdag

Foto: Carl Clemmensen

Soldaterforeningen markerede søndag 8. marts traditionen tro og i samarbejde med garnisonen Falsterske Fodregiments (5 RG) 273-års stiftelsesdag.

På trods af, at dagen i år faldt på en søndag, var det herligt at opleve 37 tilmeldte soldaterkammerater med foreningens ærespræsident i spidsen. Garnisonskommandanten måtte i år melde afbud af private årsager. 

Arrangementet afvikledes med faneparade ved kasernens mindetavler og regimentets sten, en kort tale ved formanden, blomsterlægning og en efterfølgende frokost i FAFR-lokalet.

Påny en god dag i soldaterforeningen, - med en stor tak til Vordingborg-afdelingen for et vel gennemført forarbejde. Intet kommer af sig selv!

Udsnit af de mange deltagere ved stiftelsesdagen 2020 - klar til frokost! - I baggrunden byder formanden velkommen.
Foto: Erik Jakobsen

2019: Udsnit af deltagerne ved markeringen af regimentets 272 års stiftelsesdag.
Foto: Erik Jakobsen