Regimentets 272 års stiftelsesdag

Soldaterforeningen markerede traditionen tro og i samarbejde med garnisonen Falsterske Fodregiments (5 RG) 272-års stiftelsesdag fredag 8. marts 2019.

Der var tilmeldt 40 deltagere!

Arrangementet afvikledes med faneparade ved kasernens mindetavler, en kort tale ved formanden, blomsterlægning ved mindetavlerne og regimentets sten, og en efterfølgende meget hyggelig frokost i FAFR-lokalet.

Ved frokosten var der - udover en kort velkomsttale ved formanden - taler af soldaterforeningens ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, og kaptajn H.Ø. Nielsen, chef for garnisonsstøtteelementet.

Garnisonskommandanten var tjenstligt bortrejst.

Klar til frokost! - Udsnit af deltagerne ved markeringen af regimentets 272 års stiftelsesdag. (Flere fotos i Fotogalleriet)
Foto: Erik Jakobsen

Regimentets 271 års stiftelsesdag

Fra blomsterlægning ved mindetavler og FAFR sten - i år i vintervejr!
Foto: Søren Højager

 

Torsdag 8. marts 2018 var 271-års stiftelsesdagen for vort regiment - 5. Regiment / Falsterske Fodregiment.

Soldaterforeningen markerede dagen med faneparade og blomsterlægning ved kasernens mindetavler og ved regimentets sten, og efterfølgende var der frokost i FAFR-lokalet med garnisonskommandanten og medarbejdere fra garnisonens støtteelement som gæster.

Påny en god dag på kasernen med flere end 30 fremmødte soldaterkammerater. 


Et markant flot og rosværdigt fremmøde!

Garnisonskommandanten taler ved frokostbordet.
Til højre kaptajn H.Ø. Nielsen, chef Garnisonsstøtteelementet.
Foto: Søren Højager

Herlige soldaterkammerater ved frokostbordet!
Foto: Søren Højager