Jubilæumsstævne 2019

Foto: Søren Højager

Der findes mange traditioner i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Og vi holder dem i hævd – eksempelvis, at der er flot sommervejr ved vore jubilæumsstævner!

Ingen undtagelse i år. Jubilæumsstævne og årgangsgensyn blev afviklet søndag 2. juni i god stemning, gode omgivelser og flot sommervejr.

Antallet af soldaterkammerater i gruppen med årgangsjubilæum er over år blevet mere beskeden. Som formanden sagde under paraden på stadion – ”vi er lidt færre år for år, vi er lidt ældre, men vi er stærke og seje”! 

Men vore stævner har hvert år en del fremmødte soldaterkammerater – et årgangsgensyn og en tilskyndelse til at støtte op om jubilæumsstævnerne. En herlig udvikling.

Jubilæumsstævnet kunne i år byde velkommen til soldaterkammerater med 65 års – 60 års – 55 års – 50 års og en gruppe 45 års jubilarer. Sidstnævnte gruppe er fra årgang 1974 og dermed to år før vort regiment blev udfaset som selvstændigt regiment i 1976.

Stævnet blev indledt på Slotstorvet, hvor der blev lagt en blomsterdekoration ved Veteranmindestenen.

Og hvorfra stævnets deltagere i øvrigt – og desværre – måtte konstatere, at Dannebrog ikke mere vajer en sommersøndag over byens historiske områder på Ruinterrænnet. Selv ikke i flagets jubilæumsår! Bestemt en negativ oplevelse – er der en voksen til stede?

Marchen gennem byen havde et velspillende Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen i spidsen. Ved kasernens hovedvagt blev stævnet modtaget af garnisonskommandanten, der såvel under paraden på stadion som under jubilæumsfrokosten orienterede om status i såvel garnisonen som i forsvaret.

Under arrangementet blev der lagt blomster ved kasernens mindevæg, og stævnets deltagere besigtigede ivrigt soldaterforeningens møde- og mindelokaler – og i øvrigt en bygningsmæssig meget velholdt kaserne.

En herlig dag, der danner ramme for forberedelsen til jubilæumsstævnet i 2020, der afvikles søndag 7. juni.

90-års jubilæum forberedes

Under jubilæumsfrokosten orienterede formanden om, at det er besluttet i Falsterske Fodregiments Soldaterforening at afvikle et 90 års jubilæumsarrangement, formentlig i juni måned i 2022. Foreningens stamafdeling i København blev stiftet 10. februar 1932, og denne dato vil være grundlæggende for arrangementet i 2022, - men dog flyttet til juni af hensyn til udetemperaturen!

Beslutningen ændrer ikke de tidligere udmeldinger om, at soldaterforeningen vil blive søgt videreført til 100-års jubilæet i 2032, hvor de soldaterkammerater – der da måtte være tilbage – ”lukker, slukker og hænger fanen op”.

En gruppe 50 års jubilarer - årgang 1969 - afsluttede stævnet med en fadøl i Konstabelmessen! En stor gruppe fra kompagniet mødes iøvrigt fortsat 2-3 gange årligt til sammenkomster skiftevis i landsdelene. Foto: Søren Højager

Jubilæumsstævnet 2018

Jubilæumsstævnet 2018 - indmarchen på kasernen.
Foto: Søren Højager


Jubilæumsstævnet 2018 blev afviklet søndag 10. juni med fint fremmøde af såvel årgangsjubilarer som en stor gruppe soldaterkammerater til en god festdag på vores gamle kaserne.

Det var en særlig glæde, at to soldaterkammerater årgang 1948 (foto nedenfor) mødte frem og havde en herlig dag på stævnet.


Der var endvidere en stor gruppe jubilarer årgang 1958, samt jubilarer fra årgangene 1963 og 1968.


En herlig dag med dejligt vejr og godt humør!

En del fotos fra stævnet er lagt ud i websidens fotoarkiv.

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front. I dag udgår stævnerne fra Slotstorvet ved Veteranmindestenen.

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!