Soldaterforeningen indkalder til jubilæumsstævne 2022!

Jubilæumsstævne og årgangsgensyn 2022 afvikles lørdag 17. september i tilknytning til garnisonens "Åbent Hus"-arrangement, og soldaterforeningen indkalder til en hyggedag og en god frokost på vores gamle kaserne!

Alle med 7 og 2 i indkaldelsesåret er årgangsjubilarer - og til alle I andre: Kom og vær med til at hylde jubilarerne!

Læs om det foreløbige program her nedenfor, hvor der også er praktiske informationer - tilmeldingsfrist er fredag 9. september!

Soldaterforeningen passerede i februar sin 90 års stiftelsesdag for oprettelse af Københavns-afdelingen i 1932!

FAFR-stævne sept. 2022 indkaldelse

FAFR jubilæumsstævne 2021

Regimentsfanen føres ind ved stævnets frokost i Konstabelmessen. Fast fanebærer på denne smukke fane er "Korporal Olsen" - Preben Olsen.
Foto: Søren Højager

Det kan forekomme svært at ændre på traditioner, og det gælder bestemt også i en gammel soldaterforening!

Gennem flere end 50 år har vi i FAFR afviklet årgangsjubilæer i jubilæumsstævner i maj eller juni - typisk i flot sommervejr med march og musik gennem Vordingborgs gader, og gennem en flagsmykket by til garnisonskommandantens modtagelse i kasernens hovedvagt. 

Gennem de senere år er antallet af årgangsjubilarer stille og roligt reduceret. Deltagernes gennemsnitsalder er steget, og "tidens tand" har gjort sit indhug. Problemer med "bentøjet" har over årene reduceret marchdeltagernes antal.

Vort jubilæumsstævne måtte nødvendigvis i sit praktiske forløb tilpasses virkeligheden.

Soldaterforeningens  2021-stævne lørdag 18. september blev således med det skitserede udgangspunkt et "stævne på prøve" i  nye rammer - afviklet sammen med garnisonens årlige "Åbent Hus"-arrangement. Og det fik faktisk et ret fint forløb, som hovedbestyrelsen nu evaluerer og tilpasser til 2022-stævnet.

Se de fine fotos her på siden eller i hjemmesidens fotogalleri! 

Ved frokostbordet: Til venstre 70 års jubilar, 90-årige Jørn Nielsen, årgang 1951 - og iøvrigt tidligere borgmester i Vordingborg, og soldaterforeningens ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen - tidligere garnisonskommandant.
Foto: Søren Højager

FAFR jubilæumsstævne

FAFR jubilæumsstævne søges i disse år tilpasset til virkeligheden i soldaterforeningen - medlemmernes gennemsnitsalder o.s.v. I 2021 er det 40 år siden vort regiment blev nedlagt. Læs mere her:

Jubilæumsstævne 2021

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019

Foto: Søren Højager

Der findes mange traditioner i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Og vi holder dem i hævd – eksempelvis, at der er flot sommervejr ved vore jubilæumsstævner!

Ingen undtagelse i år. Jubilæumsstævne og årgangsgensyn blev afviklet søndag 2. juni i god stemning, gode omgivelser og flot sommervejr.

Antallet af soldaterkammerater i gruppen med årgangsjubilæum er over år blevet mere beskeden. Som formanden sagde under paraden på stadion – ”vi er lidt færre år for år, vi er lidt ældre, men vi er stærke og seje”! 

Men vore stævner har hvert år en del fremmødte soldaterkammerater – et årgangsgensyn og en tilskyndelse til at støtte op om jubilæumsstævnerne. En herlig udvikling.

Jubilæumsstævnet kunne i år byde velkommen til soldaterkammerater med 65 års – 60 års – 55 års – 50 års og en gruppe 45 års jubilarer. Sidstnævnte gruppe er fra årgang 1974 og dermed to år før vort regiment blev udfaset som selvstændigt regiment i 1976.

Stævnet blev indledt på Slotstorvet, hvor der blev lagt en blomsterdekoration ved Veteranmindestenen.

Og hvorfra stævnets deltagere i øvrigt – og desværre – måtte konstatere, at Dannebrog ikke mere vajer en sommersøndag over byens historiske områder på Ruinterrænnet. Selv ikke i flagets jubilæumsår! Bestemt en negativ oplevelse – er der en voksen til stede?

Marchen gennem byen havde et velspillende Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen i spidsen. Ved kasernens hovedvagt blev stævnet modtaget af garnisonskommandanten, der såvel under paraden på stadion som under jubilæumsfrokosten orienterede om status i såvel garnisonen som i forsvaret.

Under arrangementet blev der lagt blomster ved kasernens mindevæg, og stævnets deltagere besigtigede ivrigt soldaterforeningens møde- og mindelokaler – og i øvrigt en bygningsmæssig meget velholdt kaserne.

En herlig dag, der danner ramme for forberedelsen til jubilæumsstævnet i 2020, der afvikles søndag 7. juni.

90-års jubilæum forberedes

Under jubilæumsfrokosten orienterede formanden om, at det overvejes at afvikle et 90 års jubilæumsarrangement i 2022. Foreningens stamafdeling i København blev stiftet 10. februar 1932, og denne dato vil være grundlæggende for et arrangement i 2022, - men dog senere på året af hensyn til udetemperaturen!

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front. I dag udgår stævnerne fra Slotstorvet ved Veteranmindestenen.

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!