FAFR jubilæumsstævne 2021

 

Soldaterforeningen indkalder til 

JUBILÆUMSSTÆVNE / ÅRGANGSGENSYN 2021

lørdag 18. september 2021

med mødetid kl. 09.30 direkte på kasernen.

Alle med endetal 6 og 1 i indkaldelsesåret er årgangsjubilarer!

Stævnet, der arrangeres i tilknytning til "Åbent Hus" i garnisonen, er også målrettet på af hædre 2020-jubilarerne. Vi måtte i 2020 desværre COVID-aflyse stævnet.

Arrangementet er også et årgangsgensyn for mange soldaterkammerater - kom og vær med til at hylde jubilarerne!

Jubilæumsstævne-arrangementet er - som det fremgår af programmet -  her fra 2021 ændret i sin afviklingsform. Vi dropper marchen gennem byen og mødes direkte på kasernen - og deltager i garnisonens omfattende arrangement - "Åbent Hus", og spiser vores sædvanlige jubilæumsfrokost - nu i Konstabelmessen.

9 gode soldaterkammerater har ladet deres 2020-gebyr til jubilæet "overvintre", og I er i år forlods tilmeldt:

257/1950 - 143443/1952 - 219525/1954 - 462868/1960 - 545979/1962 - 711305/1966 - 753170/1967 - 140149/1970 og 140654/1974 (Hvis forhindret i 2021, så giv soldaterforeningen et praj, så pengene kan tilbagebetales!).

Vel mødt til alle til årets jubilæumsstævne og årgangsgensyn!

Læs om det foreløbige program og praktiske informationer her nedenfor:

FAFR-stævne sept. 2021 indkaldelse

FAFR jubilæumsfolder september 2021

Garnisonen har udarbejdet en info-folder for FAFR-jubilæumsstævne 2021 med dagens program, samt det foreløbige program for årets ÅBENT HUS - arrangement, - et righoldigt program!
Læs mere her:

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019

Foto: Søren Højager

Der findes mange traditioner i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Og vi holder dem i hævd – eksempelvis, at der er flot sommervejr ved vore jubilæumsstævner!

Ingen undtagelse i år. Jubilæumsstævne og årgangsgensyn blev afviklet søndag 2. juni i god stemning, gode omgivelser og flot sommervejr.

Antallet af soldaterkammerater i gruppen med årgangsjubilæum er over år blevet mere beskeden. Som formanden sagde under paraden på stadion – ”vi er lidt færre år for år, vi er lidt ældre, men vi er stærke og seje”! 

Men vore stævner har hvert år en del fremmødte soldaterkammerater – et årgangsgensyn og en tilskyndelse til at støtte op om jubilæumsstævnerne. En herlig udvikling.

Jubilæumsstævnet kunne i år byde velkommen til soldaterkammerater med 65 års – 60 års – 55 års – 50 års og en gruppe 45 års jubilarer. Sidstnævnte gruppe er fra årgang 1974 og dermed to år før vort regiment blev udfaset som selvstændigt regiment i 1976.

Stævnet blev indledt på Slotstorvet, hvor der blev lagt en blomsterdekoration ved Veteranmindestenen.

Og hvorfra stævnets deltagere i øvrigt – og desværre – måtte konstatere, at Dannebrog ikke mere vajer en sommersøndag over byens historiske områder på Ruinterrænnet. Selv ikke i flagets jubilæumsår! Bestemt en negativ oplevelse – er der en voksen til stede?

Marchen gennem byen havde et velspillende Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen i spidsen. Ved kasernens hovedvagt blev stævnet modtaget af garnisonskommandanten, der såvel under paraden på stadion som under jubilæumsfrokosten orienterede om status i såvel garnisonen som i forsvaret.

Under arrangementet blev der lagt blomster ved kasernens mindevæg, og stævnets deltagere besigtigede ivrigt soldaterforeningens møde- og mindelokaler – og i øvrigt en bygningsmæssig meget velholdt kaserne.

En herlig dag, der danner ramme for forberedelsen til jubilæumsstævnet i 2020, der afvikles søndag 7. juni.

90-års jubilæum forberedes

Under jubilæumsfrokosten orienterede formanden om, at det overvejes at afvikle et 90 års jubilæumsarrangement i 2022. Foreningens stamafdeling i København blev stiftet 10. februar 1932, og denne dato vil være grundlæggende for et arrangement i 2022, - men dog senere på året af hensyn til udetemperaturen!

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front. I dag udgår stævnerne fra Slotstorvet ved Veteranmindestenen.

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!