FAFR jubilæumsstævne / årgangsgensyn 2020

Jubilæumsstævne og Årgangsgensyn 2020 afvikles

 

lørdag 26. september 2020 

 

i tilknytning til garnisonens "ÅBENT HUS"-arrangement samme dag. 

Der vil for os være mødetid kl. 09.30 og direkte på kasernen, hvor parkeringsmuligheder vil blive anvist.

Program for arrangementet med praktiske informationer for dagen kan downloades her nedenfor!

Evt. ændringer / tilføjelser til programmet vil blive opdateret her på hjemmesiden.

Vi håber meget, at tidens COVID-restriktioner ultimo september er ophævet så tilstrækkeligt, at vi uden tilpasning og begrænsninger kan mødes til et stævne på  kasernen!

Vel mødt til årets jubilarstævne på vores gamle kaserne!

 

Datoflytningen og tilpasningen af 2020-jubilæumsarrangementet har skabt overvejelser i soldaterforeningen, om vi skulle "benytte lejligheden" til nu at ændre i vore traditioner for den praktiske afvikling af vore jubilæumsstævner.

Læs mere herom nedenfor.

 

STÆRK OG SEJ

 

FAFR-stævne sept. 2020 indkaldelse, program og praktiske informationer

Afviklingen af jubilæumsstævnet (og garnisonens "Åbent Hus") forudsætter, at COVID-19 restriktionerne ultimo september muliggør afvikling af store arrangementer med mange deltagere!

En ny virkelighed ...

Der er i soldaterforeningen overvejelser om at ændre vore hidtidige og mangeårige traditioner for afviklingen af vort jubilæumsstævne.
Læs mere om overvejelserne her:

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019

Foto: Søren Højager

Der findes mange traditioner i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Og vi holder dem i hævd – eksempelvis, at der er flot sommervejr ved vore jubilæumsstævner!

Ingen undtagelse i år. Jubilæumsstævne og årgangsgensyn blev afviklet søndag 2. juni i god stemning, gode omgivelser og flot sommervejr.

Antallet af soldaterkammerater i gruppen med årgangsjubilæum er over år blevet mere beskeden. Som formanden sagde under paraden på stadion – ”vi er lidt færre år for år, vi er lidt ældre, men vi er stærke og seje”! 

Men vore stævner har hvert år en del fremmødte soldaterkammerater – et årgangsgensyn og en tilskyndelse til at støtte op om jubilæumsstævnerne. En herlig udvikling.

Jubilæumsstævnet kunne i år byde velkommen til soldaterkammerater med 65 års – 60 års – 55 års – 50 års og en gruppe 45 års jubilarer. Sidstnævnte gruppe er fra årgang 1974 og dermed to år før vort regiment blev udfaset som selvstændigt regiment i 1976.

Stævnet blev indledt på Slotstorvet, hvor der blev lagt en blomsterdekoration ved Veteranmindestenen.

Og hvorfra stævnets deltagere i øvrigt – og desværre – måtte konstatere, at Dannebrog ikke mere vajer en sommersøndag over byens historiske områder på Ruinterrænnet. Selv ikke i flagets jubilæumsår! Bestemt en negativ oplevelse – er der en voksen til stede?

Marchen gennem byen havde et velspillende Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen i spidsen. Ved kasernens hovedvagt blev stævnet modtaget af garnisonskommandanten, der såvel under paraden på stadion som under jubilæumsfrokosten orienterede om status i såvel garnisonen som i forsvaret.

Under arrangementet blev der lagt blomster ved kasernens mindevæg, og stævnets deltagere besigtigede ivrigt soldaterforeningens møde- og mindelokaler – og i øvrigt en bygningsmæssig meget velholdt kaserne.

En herlig dag, der danner ramme for forberedelsen til jubilæumsstævnet i 2020, der afvikles søndag 7. juni.

90-års jubilæum forberedes

Under jubilæumsfrokosten orienterede formanden om, at det overvejes at afvikle et 90 års jubilæumsarrangement i 2022. Foreningens stamafdeling i København blev stiftet 10. februar 1932, og denne dato vil være grundlæggende for et arrangement i 2022, - men dog senere på året af hensyn til udetemperaturen!

En gruppe 50 års jubilarer - årgang 1969 - afsluttede stævnet med en fadøl i Konstabelmessen! En stor gruppe fra kompagniet mødes iøvrigt fortsat 2-3 gange årligt til sammenkomster skiftevis i landsdelene. Foto: Søren Højager

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front. I dag udgår stævnerne fra Slotstorvet ved Veteranmindestenen.

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!