FAFR jubilæumsstævne 2020 måtte aflyses ...

Jubilæumsstævne og Årgangsgensyn 2020, der var planlagt afviklet lørdag 26. september 2020 i tilknytning til garnisonens "ÅBENT HUS"-arrangement, måtte med stor beklagelse aflyses.

Aflysningen havde baggrund i COVID-19 restriktioner om forsamlinger.

Trænregimentet  besluttede, at regimentets menige i Vordingborg ikke måtte gennemføre "forældredag" i forbindelse med "Åbent Hus". Og derved faldt et stort grundlag for arrangementet bort, og garnisonen besluttede derfor at aflyse det i forvejen beskårne arrangement.

Aflysningen medførte, at der herefter ikke var noget grundlag for at gennemføre soldaterforeningens jubilæumsstævne. Vi ville simpelt hen blive de eneste på kasernen!

En beklagelig kendsgerning - vi arbejder nu frem mod at afvikle et godt jubilæumsstævne med årgangsgensyn i 2021.

Læs nedenfor om "Jubilæumsstævnet, der blev borte ..."

STÆRK OG SEJ

Jubilæumsstævnet, der blev borte ...

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019

Foto: Søren Højager

Der findes mange traditioner i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Og vi holder dem i hævd – eksempelvis, at der er flot sommervejr ved vore jubilæumsstævner!

Ingen undtagelse i år. Jubilæumsstævne og årgangsgensyn blev afviklet søndag 2. juni i god stemning, gode omgivelser og flot sommervejr.

Antallet af soldaterkammerater i gruppen med årgangsjubilæum er over år blevet mere beskeden. Som formanden sagde under paraden på stadion – ”vi er lidt færre år for år, vi er lidt ældre, men vi er stærke og seje”! 

Men vore stævner har hvert år en del fremmødte soldaterkammerater – et årgangsgensyn og en tilskyndelse til at støtte op om jubilæumsstævnerne. En herlig udvikling.

Jubilæumsstævnet kunne i år byde velkommen til soldaterkammerater med 65 års – 60 års – 55 års – 50 års og en gruppe 45 års jubilarer. Sidstnævnte gruppe er fra årgang 1974 og dermed to år før vort regiment blev udfaset som selvstændigt regiment i 1976.

Stævnet blev indledt på Slotstorvet, hvor der blev lagt en blomsterdekoration ved Veteranmindestenen.

Og hvorfra stævnets deltagere i øvrigt – og desværre – måtte konstatere, at Dannebrog ikke mere vajer en sommersøndag over byens historiske områder på Ruinterrænnet. Selv ikke i flagets jubilæumsår! Bestemt en negativ oplevelse – er der en voksen til stede?

Marchen gennem byen havde et velspillende Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen i spidsen. Ved kasernens hovedvagt blev stævnet modtaget af garnisonskommandanten, der såvel under paraden på stadion som under jubilæumsfrokosten orienterede om status i såvel garnisonen som i forsvaret.

Under arrangementet blev der lagt blomster ved kasernens mindevæg, og stævnets deltagere besigtigede ivrigt soldaterforeningens møde- og mindelokaler – og i øvrigt en bygningsmæssig meget velholdt kaserne.

En herlig dag, der danner ramme for forberedelsen til jubilæumsstævnet i 2020, der afvikles søndag 7. juni.

90-års jubilæum forberedes

Under jubilæumsfrokosten orienterede formanden om, at det overvejes at afvikle et 90 års jubilæumsarrangement i 2022. Foreningens stamafdeling i København blev stiftet 10. februar 1932, og denne dato vil være grundlæggende for et arrangement i 2022, - men dog senere på året af hensyn til udetemperaturen!

En gruppe 50 års jubilarer - årgang 1969 - afsluttede stævnet med en fadøl i Konstabelmessen! En stor gruppe fra kompagniet mødes iøvrigt fortsat 2-3 gange årligt til sammenkomster skiftevis i landsdelene. Foto: Søren Højager

Jubilæumsstævne 2018

JUBILÆUMSSTÆVNE - ÅRGANGSGENSYN 2017 - seje veteraner i herligt sommervejr!
Så flot marcherede soldaterkammeraterne i 2017!
Fotograf var Søren Højager.

Jubilæumsstævnet 2016 på Slotstorvet - kurs kasernen!
Foto: Søren Højager

Lidt nostalgi! I årtier udgik jubilæumsstævnerne fra Ruinterrænet ved Gåsetårnet. Her med Slesvigske Musikkorps i front. I dag udgår stævnerne fra Slotstorvet ved Veteranmindestenen.

Mere nostalgi! - Jubilæumsstævnet 2006 var herligt velbesøgt!