Redaktøren fyldte 80 år!

80-årige Per F. Hansen fotograferet ved hovedbestyrelsesmødet 12. december 2019.
Foto: Erik Jakobsen

Soldaterforeningens bladredaktør gennem de seneste 19 år, pensioneret major Per F. Hansen, fyldte 4. januar 2020 80 år.

516.488 Hansen er en årgang 1961 ved 4 KMP i III/Falsterske Fodregiment. Han tjente Forsvaret gennem 39 år og pensioneredes som 60-årig i januar 2000.

Allerede i 1980 havde Per indmeldt sig i soldaterforeningen, og han tiltrådte - i DANILOG-tiden - i sit første pensionsår soldaterforeningens redaktørvirke.

Per har gennem alle årene udfyldt en vigtig funktion som redaktør for soldaterforeningens del af garnisonens tjenestestedsblad, med dels redigering af bladstof fra vore lokalafdelinger, men nok så meget informationer om og beretninger fra soldaterforeningens arrangementer, jubilæumsstævner, livet på kasernen etc. En fortjenstfuld og respektfyldt indsats, som alle i soldaterforeningen gennem årene har glædet sig over.

Hjertelig tillykke med din fødselsdag!

Vordingborg Garnison - Nyhedsbrev

      

Ansvarshavende redaktør:  
Major Henning Østergaard Nielsen

Redaktør: 
Overkonstabel-1 Søren Højager

Redaktør for soldaterforeningen:
Pens.major Per F. Hansen

55 38 66 19
birhan@mail.tele.dk


Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

hjk-gse04@mil.dk 

Nyhedsbrevet distribueres elektronisk i garnisonen. 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader i samarbejde med garnisonen nyhedsbrevet trykke i bladform, og det sendes som medlemsblad til soldaterforeningernes medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.


Bladet sendes i en særlig aftale tilsvarende til medlemmerne af DANILOG / Sjællandske Trænregiments Soldaterforening.


Tryk: 
Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten
Oplag: 700 eksemplarer
ISSN: 1602-1126

Medlemsblad 5-2019 - december 2019

Medlemsblad 4-2019 - september 2019

Medlemsblad 3-2019 - juli 2019

Medlemsblad 2-2019 - april 2019

Medlemsblad 1-2019 - februar 2019