Vordingborg Garnison - Nyhedsbrev

      

Ansvarshavende redaktør:  
Major Henning Østergaard Nielsen

Redaktør: 
Overkonstabel-1 Søren Højager

Redaktør for soldaterforeningen:
Pens.major Per F. Hansen

55 38 66 19
birhan@mail.tele.dk


Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

hjk-gse04@mil.dk 

Nyhedsbrevet distribueres elektronisk i garnisonen. 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader i samarbejde med garnisonen nyhedsbrevet trykke i bladform, og det sendes som medlemsblad til soldaterforeningernes medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.


Bladet sendes i en særlig aftale tilsvarende til medlemmerne af DANILOG / Sjællandske Trænregiments Soldaterforening.


Tryk: 
Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten
Oplag: 650 eksemplarer
ISSN: 1602-1126

Medlemsblad 5-2020 - december 2020

Medlemsblad 4-2020 - oktober 2020

Medlemsblad 3-2020 - juni 2020

Medlemsblad 2-2020 - april 2020

Medlemsblad 1-2020 - februar 2020