Vordingborg Garnison - Nyhedsbrev

      
Nyhedsbrevet udgives i elektronisk form af:

  • Hjemmeværnskommandoen
  • 4. Nationale Støttebataljon
  • Falsterske Fodregiments Soldaterforening
  • Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster
  • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

 

Ansvarshavende redaktør:  
Major Henning Østergaard Nielsen

72 82 00 89

Redaktør: 
Overkonstabel-1 Søren Højager

72 82 00 92Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

hjk-gse04@mil.dk 

Nyhedsbrevet distribueres elektronisk i garnisonen. 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader i samarbejde med garnisonen nyhedsbrevet trykke i bladform, og det udsendes som medlemsblad til soldaterforeningens medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.

Tryk: Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten

Oplag: 550 eksemplarer
ISSN: 1602-1126

Medlemsblad 2-2022 - april 2022

Medlemsblad 1-2022 - februar 2022

Medlemsblad 5-2021 - december 2021

Medlemsblad 4-2021 - oktober 2021

Medlemsblad 3-2021 - juni 2021