Vordingborg Garnison - Nyhedsbrev

      

Ansvarshavende redaktør:  
Major Henning Østergaard Nielsen

Redaktør: 
Overkonstabel-1 Søren Højager

Redaktør for soldaterforeningen:
Pens.major Per F. Hansen

55 38 66 19
birhan@mail.tele.dk


Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

hjk-adm-gs4@mil.dk 

Nyhedsbrevet distribueres i garnisonen i elektronisk udformning - pdf.-fil 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader - i samarbejde med garnisonen - nyhedsbrevet trykke i bladform, og det sendes til soldaterforeningernes medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.


Bladet sendes i en særlig aftale til alle medlemmer af DANILOG / Sjællandske Trænregiments Soldaterforening.


Tryk: 
Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten
Oplag: 700 eksemplarer
ISSN: 1602-1126

Medlemsblad 4-2019 - september 2019

Medlemsblad 3-2019 - juli 2019

Medlemsblad 2-2019 - april 2019

Medlemsblad 1-2019 - februar 2019

Produktionsplan for bladet 2019