Vordingborg Garnison - Nyhedsbrev

      

Ansvarshavende redaktør:  
Major Henning Østergaard Nielsen

72 82 00 89

Redaktør: 
Overkonstabel-1 Søren Højager

72 82 00 92Redaktionens adresse:

Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

hjk-gse04@mil.dk 

Nyhedsbrevet distribueres elektronisk i garnisonen. 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader i samarbejde med garnisonen nyhedsbrevet trykke i bladform, og det sendes som medlemsblad til soldaterforeningernes medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.


Bladet sendes i en særlig aftale tilsvarende til medlemmerne af DANILOG / Sjællandske Trænregiments Soldaterforening.


Tryk: 
Toptryk Grafisk, 6300 Gråsten
Oplag: 650 eksemplarer
ISSN: 1602-1126

Medlemsblad 1-2021 - februar 2021

Medlemsblad 5-2020 - december 2020

Medlemsblad 4-2020 - oktober 2020

Medlemsblad 3-2020 - juni 2020

Medlemsblad 2-2020 - april 2020